# Klávesová mapa

Co je to klávesová mapa?

Klávesová mapa je pomůcka sloužící pro rychlé vkládání často odkazovaných stránek a frází do příspěvku. Navíc umožňuje snadné vytvoření např. seznamu.

Ovládání klávesové mapy

Píšete-li příspěvek, mapu vyvoláte stiskem (a držením) Ctrl + šipka dolů (nestane-li se nic, zkuste Ctrl + Shift + šipka dolů). V zobrazených možnostech se můžete pohybovat pomocí šipek nahoru, dolů, vlevovpravo. Šipkou dolů rozbalíte zvolenou položku, šipka nahoru vás vrátí zpět. Ve chvíli, kdy je aktivní požadovaná akce (pozor, tučné položky obsahují další větev s akcemi), uvolněte Ctrl a požadovaná akce se provede. Některé funkce vyžadují dřívější označení textu, se kterým chcete pracovat.

Klidně si to vyzkoušejte

Testovací formulář

(Začněte kliknutím do pole níže a stisknutím kombinace kláves Ctrl + šipka dolů.)
Co vše mapa obsahuje?

Je toho hodně.

# Kontextové odkazy

Co jsou to kontextové odkazy?

Seznam klíčových slov, pro které jsou ve slovníku vedeny odkazy na stránky s vysvětlením. Napíšete-li text „speak-punctuation“ a označíte ho, vloží se po stisku Ctrl + . odkaz na speak-punctuation. Také si to můžete vyzkoušet.