Autor Zpráva
peter548
Profil *
Zdravím.
Mám túto php stránku, avšak neviem ako mám zmeniť v kóde aby sa výsledný mesiac zobrazoval v slovenčine a nie v angličtine.
Môže niekto uploadnúť toto php pozmenené.
Dakujem.


<?php
?>
<style type="text/css">
.calculator_table
{
  font-size:11px;
  font-family:verdana, arial, sans-serif;
  border:2pt solid #4444FF;
  padding:25px;
  width:300px;
  height:200px;
}
</style>
<?php
if(!empty($_POST['calculator_ok']))
{
  //last cycle date
  $date="$_POST[dateyear]-$_POST[datemonth]-$_POST[dateday]";
  
  //convert to time
  $lasttime=mktime(0,0,0,$_POST[datemonth],$_POST[dateday],$_POST[dateyear]);
  
  //first fertile day
  $firstdaytime=$lasttime + $_POST[days]*24*3600 - 16*24*3600;
  $firstday=date("F d, Y",$firstdaytime);
  
  //last fertile day
  $lastdaytime=$lasttime + $_POST[days]*24*3600 - 12*24*3600;
  $lastday=date("F d, Y",$lastdaytime);
  
  //have to adjust due date?
  $diff=$_POST[days] - 28;
  
  //due date $date + 280 days
  $duedatetime=$lasttime + 280*24*3600 + $diff*24*3600;
  $duedate=date("F d, Y",$duedatetime);
  
  ?>
  <div class="calculator_table">
  Tu sú výsledky založené na informáciách, ktoré ste poskytli:<br /><br />
  Vaše najbližšie najplodnejšie obdobie je od:<strong><?=$firstday?> do <?=$lastday?></strong>.<br ><br />
  Váš výsledný deň pôrodu je:<strong><?=$duedate?></strong><br /><br />  
  <p align="center"><input type="button" value="Vypočítať znova!" onclick="javascript:history.back();"></p>
  </div>
  <?php
    
}
else
{
  //the calculator comes here
  ?>
  <div class="calculator_table">
  <form method="post">
  Prosím, zadajte prvý deň Vašej poslednej menštruácie:<br /><br />
  <?=date_chooser("date",date("Y-m-d"))?><br><br>
  Obvyklý počet dní v cykle:<select name="days">
  <?php
  for($i=20;$i<=45;$i++)
  {
    if($i==28) $selected='selected';
    else $selected='';
    echo "<option $selected value='$i'>$i</option>";
  }
  ?>
  </select>
  <p align="center"><input type="submit" name="calculator_ok" value="Vypočítať"></p>
  </form>
  </div>
  <?php
}


//to print a date chooser - get name and value in mysql date format
function date_chooser($name,$value="")
{
  $months=array('','Január','Február','Marec','Apríl','Máj','Jún','Júl','August',
  'September','Október','November','December');
  
  if(empty($value)) $value=date("Y-m-d");
  
  $parts=explode("-",$value);
  
  $day=$parts[2]+0;
  $month=$parts[1]+0;
  $year=$parts[0];
  
  $chooser="";
  
  $chooser.="<select name=".$name."month>";
  for($i=1;$i<=12;$i++)
  {
    if($i==$month) $selected='selected';
    else $selected='';
    $chooser.="<option $selected value=$i>$months[$i]</option>";
  }
  $chooser.="</select> / ";
  
  $chooser.="<select name=".$name."day>";
  for($i=1;$i<=31;$i++)
  {
    if($i==$day) $selected='selected';
    else $selected='';
    $chooser.="<option $selected>$i</option>";
  }
  $chooser.="</select> / ";
  
  $chooser.="<select name=".$name."year>";
  for($i=(date("Y")-1);$i<=2050;$i++)
  {
    if($i==$year) $selected='selected';
    else $selected='';
    $chooser.="<option $selected>$i</option>";
  }
  $chooser.="</select> ";  
  
  return $chooser;
}
?>

Moderátor Davex: Vkládej prosím kódy mezi značky [pre] a [/pre] (stačí kliknout na ).
Davex
Profil
V PHP je potřeba přepnout locale na slovenské a funkci date() na řádcích č. 25, 29 a 36 nahradit funkcí strftime().

<?php
if(!empty($_POST['calculator_ok']))
{
 setlocale(LC_TIME, 'sk_SK.utf8', 'Slovak_Slovakia.65001', 'Slovak');
 …
 $firstday=strftime(' %#d. %B %Y', $firstdaytime);
peter458
Profil *
Davex:
Ďakujem za pomoc.
Chcel by som ku výslednému dátumu, očakávaného pôrodu pridať aj informáciu v akom znamení sa dieťa narodí.
Môžete mi sem vložiť kód, ako by to malo vyzerať.
Ďakujem ešte raz.
tiso
Profil
peter458: čo za to?
peter548
Profil *
tiso:
Nič toto je predsa poradňa nie trh.
Chcel som nejaký návod ako nato, nakoľko v php sa nevyznám.
Joker
Profil
peter548:
Nič toto je predsa poradňa nie trh.
Ten tu je taky, v sekci Práce a zakázky, kam patří požadavky typu Udělejte to za mě.
Do poradny patří požadavky typu Poraďte jak na to.

Ohledně toho znamení: Prostě každé znamení je od nějakého data do nějakého data, tak se to určí podle data narození.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0