Autor Zpráva
juraj
Profil
zdravím
ako mám upravit ten kód,keď mám formulár s jedným input= name="to", aby viacery príjemcovia nevideli email komu som posielal
pomocou Bcc
 <?php  
     

    $sql55 = sprintf("SELECT komu
  FROM emailnovinky ");
      $res55 = mysql_query($sql55);
 $fbexcludearray = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($res55)) {
 // $fbexcludearray[] = $row['email'];
    $bccx[]=$row['email'];
}   ?>
   <?php
 //  $list = implode(',', $fbexcludearray);echo $list ;

   $bcc.="Bcc: ".Implode($bccx, ",")."\r\n";
      $headers.="Content-type: text/html; charset=windows-1250\r\n";

$headers .= "BCC: ".$to."\r\n"; 
$headers="From:admin\n";
  $subject="www.nieco.nieco/";

 $message=" $FCKeditor";
 $sqlwpo = "SELECT    FCKeditor
       FROM emailnovinky where komu='$to' ";
  $rpo = mysql_query($sqlwpo); 
 $count=mysql_num_rows($rpo);
 $message=" $FCKeditor";
    WHILE(LIST($FCKeditor) = mysql_fetch_array($rpo)) {    echo  $message.="

  <a href ='http://localhost/phppriklady/priklad/index.php?komu=$komu'>klikni </a>


    ";
    

  }  
 mail($to, $subject, $message, $headers); 

   
   
   
  

   ?>
ts_istudio
Profil
Je to popsáno v http://cz1.php.net/function.mail

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0