Autor Zpráva
Sonda
Profil *
Zdravím, jsem začátečník.

Tak jsem něco udělal podle webu.

mám tu 4 soubory
db.inc.php
edit.php
edit_data.php
edit_form.php

db.inc.php
<?
mysql_connect("localhost","XXX","YYY");
mysql_select_db("ZZZZ");
?>

edit.php
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: název_vašeho_souboru.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
opentable("název vaší stránky");
?>
<table border=1>
 <tr>
  <td align=center>Form Edit Employees Data</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
   <table>
   <?
   include "db.inc.php";//database connection
   $order = "SELECT * FROM Tabulka 
where IDD='$id'";
   $result = mysql_query($order);
   $row = mysql_fetch_array($result);
   ?>
   <form method="post" action="edit_data.php">
   <input type="hidden" name="id" value="<? echo "$row[IDD]"?>">
    <tr>    
     <td>Břídil</td>
     <td><input type="text" name="player" size="20" value="<? echo "$row[player]"?>"></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Odepisuje</td>
     <td><input type="text" name="odepisuje" size="40" value="<? echo "$row[odepisuje]"?>"></td>
    </tr>
  <tr>
     <td>Kód</td>
     <td><input type="text" name="kod" size="40" value="<? echo "$row[kod]"?>"></td>
    </tr>
  <tr>
     <td>Přispěl</td>
     <td><input type="text" name="prispel" size="40" value="<? echo "$row[prispel]"?>"></td>
    </tr>
  <tr>
     <td>Level</td>
     <td><input type="text" name="level" size="40" value="<? echo "$row[level]"?>"></td>
    </tr>
    <tr>
  <tr>
     <td>Skype</td>
     <td><input type="text" name="skype" size="40" value="<? echo "$row[skype]"?>"></td>
    </tr>
    <tr>
     <td align="right">
      <input type="submit"
     name="submit value" value="Edit">
     </td>
    </tr>
   </form>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
<?
closetable();
require_once THEMES."templates/footer.php";
?>

edit_data.php
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: název_vašeho_souboru.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
opentable("název vaší stránky");
?>
<?
include "db.inc.php";
$order = "UPDATE data_employees 
     SET player='$player', odepisuje='$odepisuje', kod='$kod', prispel='$prispel', level='$level', skype='$skype'
     WHERE 
     IDD='$id'";
mysql_query($order);
header("location:edit.php");
?>
<?
closetable();
require_once THEMES."templates/footer.php";
?>

edit_form.php
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: název_vašeho_souboru.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
opentable("název vaší stránky");
?>
<table border=1>
 <tr>
  <td align=center>Form Edit Employees Data</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
   <table>
   <?
   include "db.inc.php";//database connection
   $order = "SELECT * FROM Tabulka 
where IDD='$id'";
   $result = mysql_query($order);
   $row = mysql_fetch_array($result);
   ?>
   <form method="post" action="edit_data.php">
   <input type="hidden" name="id" value="<? echo "$row[IDD]"?>">
    <tr>    
     <td>Břídil</td>
     <td><input type="text" name="player" size="20" value="<? echo "$row[player]"?>"></td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Odepisuje</td>
     <td><input type="text" name="odepisuje" size="40" value="<? echo "$row[odepisuje]"?>"></td>
    </tr>
  <tr>
     <td>Kód</td>
     <td><input type="text" name="kod" size="40" value="<? echo "$row[kod]"?>"></td>
    </tr>
  <tr>
     <td>Přispěl</td>
     <td><input type="text" name="prispel" size="40" value="<? echo "$row[prispel]"?>"></td>
    </tr>
  <tr>
     <td>Level</td>
     <td><input type="text" name="level" size="40" value="<? echo "$row[level]"?>"></td>
    </tr>
    <tr>
  <tr>
     <td>Skype</td>
     <td><input type="text" name="skype" size="40" value="<? echo "$row[skype]"?>"></td>
    </tr>
    <tr>
     <td align="right">
      <input type="submit"
     name="submit value" value="Edit">
     </td>
    </tr>
   </form>
   </table>
  </td>
 </tr>
</table>
<?
closetable();
require_once THEMES."templates/footer.php";
?>

No a v databázi mám tohle:
1 IDD int(11) Ne Žádná AUTO_INCREMENT
2 player varchar(111) utf8_general_ci Ne Žádná
3 odepisuje varchar(111) utf8_general_ci Ne Žádná
4 kod varchar(111) utf8_general_ci Ne Žádná
5 prispeno varchar(111) utf8_general_ci Ne Žádná
6 level int(111) Ne Žádná
7 skype varchar(111) utf8_general_ci Ne Žádná

no a když už jsem to vše nahrál na web a dal jsem edit a změnil informace, tak jsem dal uložit, ale žádná změna, nic to neudělalo.
Už jsem zoufalý, protože hledám celou dobu na internetu a nemůžu nic najít.

Prosím pomoc :(
Davex
Profil
To vypadá na problém s vypnutým register_globals. Řešení: Nejčastější potíže s PHP (FAQ) » Nefungují proměnné z formuláře nebo z URL (vypnuté register globals).

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: