Autor Zpráva
ronaldinho
Profil *
Zdravím,

skúsim podrobnejšie popísať, čoho sa snažím dosiahnuť už pár dní a bez výsledku.
Chcem si na svoj web www.barsa-futsal.sk vložiť Jquery slider, ktorý si vytvorím v programe Hi Slider Personal. Nakoľko momentálne mám úvodnú slideshow robenú cez Photosnack, čo mi aj trvá, kým ju načíta a pod...

Pre usmernenie, používam systém webnode, kde si upravujem šablónu webu.

Keď si slider v programe vytvorím a dám ho publikovať, program mi vytvorí 3 veci:
1, priečinok Img - kde sú obrázky slideshow
2, priečinok JS - kde sú javascript súbory a pod.
3, html súbor - Index

Môj postup bol nasledovný, obrázky slideshow skopírujem do priečinka ,,Img,, ktorý mám v šablóne môjho webu.
To isté som spravil aj so súbormi s priečinkom JS.
Môj problém ale nastáva, že neviem presne, čo mám prepísať v mojom súbore index.html ktorý mám v šablóne svojho webu.Podľa postupu čo popisujú by som mal nejako (zatiaľ neviem ako zlúčiť index html ktorý vytvorí Hi slider s tým, ktorý je v mojom webe.

Následne by som mal vložiť medzi tagy <head> a </head> tanto kód: <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script><script type="text/javascript" src="js/jquery.hislider.js"></script>

A ako posledné by som mal na stránku vložiť na miesto kde chcem mať slider tento kód:
<!----begin------Insert to your webpage where you want to display the slider-->
<div id="hislider1" style=" max-width:680px;max-height:360px;height:100%; margin: 0 auto;"><noscript>The slider is powered by <strong>Hi Slider</strong>, a easy jQuery image slider from <a target="_blank" href="hislider.com">hislider.com</a>. Please enable JavaScript to view.</noscript><div class="hi-about-text" style="display:none">This jQuery slider was created with the free <a style="color:#FFF;" href="http://hislider.com" target="_blank">Hi Slider</a> for WordPress plugin,Joomla & Drupal Module from hislider.com.<br /><br /><a style="color:#FFF;" href="#" class="hi-about-ok">OK</a></div><div class="hi-slider-watermark" style="display:none"><a href="http://hislider.com" target="_blank">hislider.com</a></div></div>
 <!----end------Insert to your webpage where you want to display the slider-->


Skúšal som to asi 1000x ale s rovnakým výsledkom, slider sa mi vôbec nezobrazil.
Ak by mi s tým vedel niekto pomôcť, bol by som veľmi vďačný.


Prikladám ešte indexy:

index html môjho webu:

<!--[if lte IE 9]><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "--]http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><![endif]-->
<!DOCTYPE html>
<!--[if IE]><html class="ie" lang="<rub:language />"><![endif]-->
<!--[if gt IE 9]><!--> 
<html lang="<rub:language />">
<!--<![endif]-->
  <head>
    <!--[if lt IE 8]><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"><![endif]--><!--[if IE 8]><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE8"><![endif]--><!--[if IE 9]><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE9"><![endif]-->
    <rub:meta />
    <title><rub:title /></title>
    <meta name="robots" content="index, follow">
    <meta name="googlebot" content="index, follow">
    <link href="<rub:skinpath type="css/style.css" />css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen,projection,handheld,tv">
    <link href="<rub:skinpath />css/print.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="print">
    <!--[if IE 6]>
      <script type="text/javascript" src="<rub:skinpath />js/functions-ie6.js"></script>
      <script type="text/javascript" src="<rub:skinpath />js/png.js"></script>
      <script type="text/javascript">
        DD_belatedPNG.fix('#sidebar .box .boxBg, #sidebar .box, #sidebar .rbcWidgetArea, #sidebar, #main, #mainWide, #mainBottom, #mainContent');
      </script>
    <![endif]-->
  </head>
  <body>

  <div id="siteBg">
    <div id="site">
      
      <!-- HEADER -->
      <div id="header">
        <div id="logozone">
          <rub:logo />
          <p id="moto"><rub:slogan /></p>
        </div>
        <div class="illustration">
          <rub:banner src="img/illustration.jpg" width="960" height="160" alt="" />
        </div>
      </div>
      <!-- /HEADER -->
      
      <!-- MAIN -->
      <div id="mainWide">
        <div id="mainBottom">
          <div id="mainContent">

            <!-- CONTENT -->
            <div id="contentBg">

              <!-- NAVIGATOR -->
              <rub:navigator />
              <!-- /NAVIGATOR -->

              <div class="cleaner"><!-- / --></div>

              <div id="content">

                <rub:zone type="page" index="1" master="1" />

                <div class="cleaner"><!-- / --></div>

              </div>

              <div class="cleaner"><!-- / --></div>

            </div>
            <!-- /CONTENT -->

            <!-- SIDEBAR -->
            <div id="sidebar">
              <div id="sidebarContent">

                <!-- SEARCH -->
                <rub:fulltextsearch advanced="1" />
                <!-- /SEARCH -->

                <div class="cleaner"><!-- / --></div>

                <rub:zone type="template" index="1" />

                <rub:zone type="page" index="2" />

                <div class="cleaner"><!-- / --></div>

                <!-- CONTACT -->
                <rub:contact />
                <!-- /CONTACT -->

                <div class="cleaner"><!-- / --></div>

              </div>
              <div class="cleaner"><!-- / --></div>
            </div>
            <!-- /SIDEBAR -->

            <hr class="cleaner">

          </div><!-- mainContent -->
          <div class="cleaner"><!-- / --></div>
        </div>
        <div class="cleaner"><!-- / --></div>
      </div>
      <!-- MAIN -->
      
      <!-- MENU -->
      <rub:menu id="mainMenu" maxlevel="99" type="full" />
      <script type="text/javascript">
      /* <![CDATA[ */
        var sirka = 0;
        var vyska = 0;
        $$('#menuzone ul.menu li').each(function(item) {
         if (item.parentNode.hasClassName('menu')) {
          sirka = sirka + item.offsetWidth;
          vyska = item.offsetHeight;
          if( vyska > 44 ) item.style.display = 'none';
          if( sirka > 980 ) item.style.display = 'none';
         }
        });
      /* ]]> */
      </script>
      <!-- /MENU -->
      
      <div class="cleaner"><!-- / --></div>
      
      <!-- FOOTER -->
      <div id="footer">
        <div id="footerContent">
          <div id="footerLeft">
            <rub:footer />
          </div>
          <div id="footerRight">
            <rub:signature />
          </div>
          <div class="cleaner"><!-- / --></div>
        </div>
        <div class="cleaner"><!-- / --></div>
      </div>
      <!-- /FOOTER -->
      
      <table id="links"><tr><td>
        <!-- LANG -->
        <div id="lang">
          <rub:langselect id="languageSelect" type="flags" />
        </div>
        <!-- /LANG -->
      </td><td>
        <!-- LINKS -->
        <div id="link">
          <span class="homepage"><a href="<rub:homepagelink />" title="<rub:const id="layoutHomepageTitle" />"><rub:const id="layoutHomepage" /></a></span>
          <span class="sitemap"><a href="<rub:sitemaplink />" title="<rub:const id="layoutSitemapLinkTitle" />"><rub:const id="layoutSitemap" /></a></span>
          <span class="rss"><a href="<rub:rsslink />" title="<rub:const id="rssLinkTitle" />"><rub:const id="rssLinkText" /></a></span>
          <span class="print"><a href="#" onclick="window.print(); return false;" title="<rub:const id="layoutPrintTitle" />"><rub:const id="layoutPrint" /></a></span>
        </div>
        <!-- /LINKS -->
      </td></tr></table>

    </div>
    <div class="cleaner"><!-- / --></div>
  </div>
   
  <!--[if IE 6]>
  <script src="<rub:skinpath type="js/Menu.js" />js/Menu.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
  /* <![CDATA[ */
    build_menu();
  /* ]]> */
  </script>
  <![endif]-->

  <script type="text/javascript">
  /* <![CDATA[ */

    RubicusFrontendIns.addObserver
  ({
      onContentChange: function ()
      {
        build_menu();
      },

      onStartSlideshow: function()
      {
        $('slideshowControl').innerHTML  = '<span><rub:const id="photogallerySlideshowStop" /><'+'/span>';
    $('slideshowControl').title = '<rub:const id="photogallerySlideshowStopTitle" />';
    $('slideshowControl').onclick = RubicusFrontendIns.stopSlideshow.bind(RubicusFrontendIns);
      },

      onStopSlideshow: function()
      {
        $('slideshowControl').innerHTML  = '<span><rub:const id="photogallerySlideshowStart" /><'+'/span>';
    $('slideshowControl').title = '<rub:const id="photogallerySlideshowStartTitle" />';
    $('slideshowControl').onclick = RubicusFrontendIns.startSlideshow.bind(RubicusFrontendIns);
      },

      onShowImage: function()
      {
        if (RubicusFrontendIns.isSlideshowMode())
    {
          $('slideshowControl').innerHTML = '<span><rub:const id="photogallerySlideshowStop" /><'+'/span>';
          $('slideshowControl').title  = '<rub:const id="photogallerySlideshowStopTitle" />';
          $('slideshowControl').onclick = RubicusFrontendIns.stopSlideshow.bind(RubicusFrontendIns);
    }
      }
  });
    
    RubicusFrontendIns.addFileToPreload('<rub:skinpath />img/loading.gif');
    RubicusFrontendIns.addFileToPreload('<rub:skinpath />img/menu_hover.png');

  /* ]]> */
  </script>

 </body>
</html>a index html, ktorý mi vytvorí program Hi slider:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Slider</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  <meta name="keywords" content="Slider, Hi Slider, Simple HTML5 Slideshow, Free js slider" />
  <meta name="description" content="Slider created with Hi Slider which enable you to publish responsive jQuery image slideshows, seamless WordPress slider plugins, amazing website sliding banners and fancy JavaScript slideshow presentation" />   
 <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script><script type="text/javascript" src="js/jquery.hislider.js"></script>
 
 <style>
   html,body{height:100%; margin:0px;}  
 </style> 
</head>
<body style="background-color:#dddddd;">
  <div style="clear:both;height:20px;width:100%"></div>
  <!----begin------Insert to your webpage where you want to display the slider-->
    <div id='hislider1' style=" max-width:680px; max-height:360px;height:100%; margin: 0 auto;">
      
      <noscript>The slider is powered by <strong>Hi Slider</strong>, a easy jQuery image slider from <a target="_blank" href="hislider.com">hislider.com</a>. Please enable JavaScript to view.</noscript><div class="hi-about-text" style="display:none">This jQuery slider was created with the free <a style="color:#FFF;" href="http://hislider.com" target="_blank">Hi Slider</a> for WordPress plugin,Joomla & Drupal Module from hislider.com.<br /><br /><a style="color:#FFF;" href="#" class="hi-about-ok">OK</a></div><div class="hi-slider-watermark" style="display:none"><a href="http://hislider.com" target="_blank">hislider.com</a></div>
    </div>
   <!----end------Insert to your webpage where you want to display the slider-->
</body> 
</html>
Davex
Profil
Minimálně neexistují soubory www.barsa-futsal.sk/js/jquery.js a www.barsa-futsal.sk/js/jquery.hislider.js. Dále nevím, kam jsi co vkládal, takže ideální by byl odkaz na stránku, kde to nefunguje.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0