Autor Zpráva
juraj
Profil
Zdravím
Ako zistím šírku tabulky, keď do divu vložím napr dve tabuľky z popup okna,
Keď kliknem na prvú tabuľku tak šírku mi zobrazí v poriadku, ale ked kliknem napríklad na druhú tabuľku
tak šírku mi správne nezobrazí ukážka je tu
Tento kód je v index.php
<html>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <head>
    <title</title>
<script>
function tabulky() {

 var myWindow = window.open("tabulky.php", "myWin", "width=800,height=400,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes");
  // dataitem1 = window.open("tabulky.php",
  //"dataitem1", "width=800,height=400,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes");
 myWin.document.getElementById("demo").innerHTML="Hey you!!";
}
function zisti() {
  alert("sirka tabulkz je: " + $("table").width());
}
</script>
  </head>
<body> 
<a href="#" onclick="tabulky()">tabulky</a>

<div  contenteditable="true" style="outline:none; width: 500px; height:500px;  margin: 0px;margin-top: 10px;margin-left:100px;
  overflow: auto;  border:1px solid black;" id="textBox" onclick ="zisti()"> 
 </div>
  </body>
</html>
a druhý kód sa nachádza v stranka.php
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.11.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
 <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
 <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>

  <style>
 #resizable { width: 150px; height: auto; padding: 0.5em; }
 #resizable h3 { text-align: center; margin: 0; }
 </style><div id="resizable" class="ui-widget-content">
 <h3 class="ui-widget-header">tabulka</h3>
   <script>

function myFunction(HTML) {
  var myTableDiv = opener.document.getElementById("textBox");
  var riadky;
  var stlpce;
   var border;
   var stlpce = document.getElementById("stlpce").value;
  var riadky = document.getElementById("riadky").value;
   var border= document.getElementById("border").value;    
   
  if (opener && !opener.closed){
  if (riadky != null ) {
    
 /*  opener.document.getElementById('textBox').innerHTML =   opener.document.getElementById('textBox').innerHTML+riadky;
    opener.document.getElementById('textBox').innerHTML =   opener.document.getElementById('textBox').innerHTML+stlpce;
    opener.document.getElementById('textBox').innerHTML =   opener.document.getElementById('textBox').innerHTML+border;
    */

     var zarovnattabulku = document.getElementById("zarovnattabulku");
     
    zarovnattabulkuu = zarovnattabulku.value;
    

 
 var cellspacing= document.getElementById("cellspacing");
    cellspacingu = cellspacing.value;
    
     var cellpadding= document.getElementById("cellpadding");
   cellpaddingu = cellpadding.value;
    
  
    
 var border;
 var border = document.getElementById("border").value;
 var farbaramceka;
 var farbaramceka = document.getElementById("farbaramceka").value;

    
      var width= document.getElementById("width");
         widthu = width.value;

     var height= document.getElementById("height");
         heightu = height.value;
    
    
 /*  var HTML = "<table border=1 align=" + zarovnattabulkuu+ " style='border:1px solid red;' >";
   for(r=1;r<=riadky;r++)
{
 HTML +=  " <tr>";

for(j=1;j<=stlpce;j++)
{

HTML +="<td width=40 height=20>";
HTML +="</td>";
}
HTML += "</tr>"}
HTML +="</table>&nbsp";
opener.document.getElementById("textBox").innerHTML = HTML;*/  var table = opener.document.createElement('TABLE' );


 // table.style='border: 1px solid grey';
   
 
  
 // table.style ="border:1px solid #99CC00;cellspacing:" ;
 

 // var alltogether = farbaramceka + ' ' + cellpadding + ' ' + cellspacing;  table.setAttribute('cellpadding',cellpaddingu);
table.setAttribute('cellspacing',cellspacingu);
table.setAttribute('bordercolor',farbaramceka);
table.setAttribute('align',zarovnattabulkuu);
table.setAttribute('border',border);
table.setAttribute('width',widthu);
table.setAttribute('height',heightu);  var tableBody = opener.document.createElement('TBODY');
  table.appendChild(tableBody);
  for (var i = 0; i < riadky ; i++) {
   var tr = opener.document.createElement('TR');
    tableBody.appendChild(tr);
     for (var j = 0; j < stlpce; j++) {
      var td = opener.document.createElement('TD');

      td.width = '40';
      td.height = '20';


     // td.style.backgroundColor = "red";

      //************************************************
      // td.setAttribute("onclick", "yourFun(this)");

      tr.appendChild(td);
    }
  
  }
 myTableDiv.appendChild(table);
  myTableDiv.appendChild( document.createTextNode( '\u00A0' ) );//na konci tabulky prida nbsp
   window.close(); 
  }
}}

</script>

  riadky <input type="text" id="riadky" value="3"><br>
   stlpce <input type="text" id="stlpce" value="2"><br>
  border <input type="text" id="border" value='1'><br>
   sirka <input type="text" id="width" value='200'><br>
     vyska <input type="text" id="height" value='200'><br>
   farba ram4eka <input type="text" id="farbaramceka" value='0'><br>
   cellpadding <input type="text" id="cellpadding" value="2"><br>
      cellspacing <input type="text" id="cellspacing" value="2"><br>
ZAROVNANIE
 <select id="zarovnattabulku" >
 <option value="links">VLAVO</option>
 <option value="center">Na stred</option>
 <option value="right">vpravo</option>
</select> 
</div>
 <a href="#" onclick="myFunction()">odoslat</a>
juraj
Profil
už som si to zistil sám
Str4wberry
Profil
Můžete napsat jak? Mohlo by se to hodit případným budoucím návštěvníků tohoto vlákna.
juraj
Profil
Str4wberry:
Len keby sa to dalo trochu vylepšiť

 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.0.min.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>


<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
 <style type="text/css">p {background-color: yellow;}</style>
<script>
function tabulky() {

 var myWindow = window.open("tabulky.php", "myWin", "width=800,height=400,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes");
  // dataitem1 = window.open("tabulky.php",
  //"dataitem1", "width=800,height=400,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes");
 myWin.document.getElementById("demo").innerHTML="Hey you!!";
}

window.onload = function () {

$(document).on("click", "#textBox", function(){
 $('table').click(function () {
 $("#textBox").find('table').each(function() { 
  var tagName = (this.tagName).toLowerCase();
  if(tagName=='table'){
         document.getElementById("demopt").innerHTML =ef ;
var ef=$("#textBox table").index(this);
//var fe=($('table:eq('+ef+')').css('width'));//v pixeloch
//var fe=($('table:eq('+ef+')').css('width'));//v pixeloch
var fe=$('table:eq('+ef+')').width();
 document.getElementById("demopt").innerHTML =fe;
 alert(fe)
}
})

}) 
});
};
</script>
</head>
<body>
<p id="sirka"></p>
<a href="#" onclick="tabulky()">tabulky</a>
<p id="demo"></p><p id="demopt"></p><p id="pocett"></p>
<div  contenteditable="true" style="outline:none; width: 500px; height:500px;  margin: 0px;margin-top: 10px;margin-left:100px;
  overflow: auto;  border:1px solid black;" id="textBox" > 
  </div>
</body>
</html>

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0