Autor Zpráva
Iduška
Profil *
Ahoj, jde někde na webu najít co která značka znamená myslím např. že <ul> je zkratka z ang. unordered list – neuspořádaný seznam
Bubák
Profil
Třebas pro elementy ze specifikace HTML 4.01 najdeš, co která značka znamení v posledním sloupci tabulky.
www.w3.org/TR/REC-html40/index/elements.html
Ne vždy jde o zkratku, příhladem "nezkratek" je třebas TABLE, ADRESS, FONT, TITLE...
juriad
Profil
Podle seznamu na developer.mozilla.org/en/docs/Web/HTML/Element. Většinu těch tagů nepotřebuješ znát.
<a> anchor
<abbr> abbreviation
<acronym>
<address>
<applet>
<area>
<article>
<aside>
<audio>
<b> bold
<base>
<basefont>
<bdi> bidirectional
<bdo> bidirectional override
<bgsound> background sound
<big>
<blink>
<blockquote>
<body>
<br> break
<button>
<canvas>
<caption>
<center>
<cite>
<code>
<col> column
<colgroup> column group
<command>
<content>
<data>
<datalist>
<dd> definition description
<del> deleted
<details>
<dfn> definition
<dialog>
<dir> direction
<div> division
<dl> definition list
<dt> definition term
<element>
<em> emphasis
<embed>
<fieldset>
<figcaption> figure caption
<figure>
<font>
<footer>
<form>
<frame>
<frameset>
<head>
<header>
<hgroup> horizontal group
<hr> horizontal rule
<html> hypertext markup language
<i> italic
<iframe> internal frame
<image>
<img> image
<input>
<ins> inserted
<isindex>
<kbd> keyboard
<keygen> key generation
<label>
<legend>
<li> list item
<link>
<listing>
<main>
<map>
<mark>
<marquee>
<menu>
<menuitem>
<meta>
<meter>
<multicol> multi column
<nav> navigation
<nobr> nobreak
<noembed>
<noframes>
<noscript>
<object>
<ol> ordered list
<optgroup> option group
<option>
<output>
<p> paragraph
<param> parameter
<picture>
<plaintext>
<pre> preformatted
<progress>
<q> quotation
<rp> ?
<rt> ?
<rtc> ?
<ruby> ?
<s> striked
<samp> sample
<script>
<section>
<select>
<shadow>
<small>
<source>
<spacer>
<span>
<strike>
<strong>
<style>
<sub>
<summary>
<sup> super
<table>
<tbody> table body
<td> table data
<template>
<textarea>
<tfoot> table foot
<th> table header
<thead> table head
<time>
<title>
<tr> table row
<track>
<tt> teletype
<u> underline
<ul> unordered list
<var> variable
<video>
<wbr> word break
<xmp> example
Iduška
Profil *
Díky.
Chamurappi
Profil
Doplním juriada:
<h1> – <h6> heading 1 – heading 6
<hgroup> horizontal heading group
<iframe> internal inline frame
<sub> subscript
<sup> superscript
<rp> ruby parenthesis
<rt> ruby text
<rtc> ruby text container
<ruby> (není zkratka)

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0