Autor Zpráva
flamber
Profil *
Ahoj nedaří se mi nainstsalovat tiny mce...
v Novy1.html mám
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <script src="//cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js"></script>
 <script>tinymce.init({ selector:'textarea' });</script> 
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src='//cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js'</script>
<script type="text/javascript"> 
tinyMCE.init({ 
   // General options 
   mode : "textareas", 
   theme : "advanced", 
   plugins : "safari,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,imagemanager,filemanager", 

   // Theme options 
   theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect", 
   theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor", 
   theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen", 
   theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockquote,pagebreak,|,insertfile,insertimage", 
   theme_advanced_toolbar_location : "top", 
   theme_advanced_toolbar_align : "left", 
   theme_advanced_statusbar_location : "bottom", 
   theme_advanced_resizing : true, 
 
   // Example content CSS (should be your site CSS) 
   content_css : "css/example.css", 
 
   // Drop lists for link/image/media/template dialogs 
   template_external_list_url : "js/template_list.js", 
   external_link_list_url : "js/link_list.js", 
   external_image_list_url : "js/image_list.js", 
   media_external_list_url : "js/media_list.js", 
 
   // Replace values for the template plugin 
   template_replace_values : { 
   username : "Some User", 
   staffid : "991234" 
   } 
}); 
</script> 
 
<form method="post" action="somepage">
   <textarea name="content" style="width:100%">
   Easy (and free!) You should check out our premium features
   </textarea>
</form>

</body>
</html>

tady dávám odkaz, třebas mám něco špatně files.uloziste.com/14fb475cbf110fc0
User
Profil *
Z jakého důvodu tam máš init 2x? Dej to všechno dohromady a mělo by to jít.
flamber
Profil *
myslíš tohle?
5. řádek <script>tinymce.init({ selector:'textarea' });</script>
10. řádek tinyMCE.init({

a jak to mám dát dohromady? tak mi ukaž jak má vypadat ten html kod, tenhle sem vzal z jejich stránek


jeden init je v head a ten druhý v body
User
Profil *
Mělo by to fungovat i kdybys jen smazal ten script tag v body
a v načítání cdn si oprav src="cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js"
Pokud budes chtít všechny ty pluginy budeš si muset nejspíše stáhnout tinymce zdrojáky a načítat od sebe...
takže tohle by mohlo stačit:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <script src="http://cdn.tinymce.com/4/tinymce.min.js"></script>
</head>
<body>
<script>tinymce.init({
   selector:'textarea' 
 });
</script> 
 
<form method="post" action="somepage">
   <textarea name="content" style="width:100%">
   Easy (and free!) You should check out our premium features
   </textarea>
</form>
 
</body>
</html>
flamber
Profil *
aha, díky.... bylo to tim že sem tam nedal http:

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0