Autor Zpráva
Jana Novotná
Profil
Ahoj koupila jsem si šablonu kde byl základní jednoduchý formulář tedy Jméno email telefon a předmět. Funguje v pohodě já jsem si chtěla přidat ještě nějaká políčka a tak jsem si přidala telefon, kód níže:
<div class="container">

          <div class="row mt-xl">
            <div class="col-md-10 col-md-offset-1">

              <div class="alert alert-success hidden mt-lg" id="contactSuccess">
                <strong>Juchůůů!</strong> Vaše zpráva byla odeslána.
              </div>

              <div class="alert alert-danger hidden mt-lg" id="contactError">
                <strong>Ajaj!</strong> Někde se stala chybička.
                <span class="font-size-xs mt-sm display-block" id="mailErrorMessage"></span>
              </div>

              <form id="contactForm" action="php/contact-form.php" method="POST">
                <div class="row">
                  <div class="form-group">
                    <div class="col-md-12">
                      <input type="text" placeholder="Vaše jméno a příjmení" value="" data-msg-required="Zadejte své jméno a příjmení." maxlength="100" class="form-control input-lg" name="name" id="name" required>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="row">
                  <div class="form-group">
                    <div class="col-md-12">
                      <input type="email" placeholder="Váš E-mail" value="" data-msg-required="Zadejte Vaši emailovou addresu." data-msg-email="Please enter a valid email address." maxlength="100" class="form-control input-lg" name="email" id="email" required>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="row">
                  <div class="form-group">
                    <div class="col-md-12">
                      <input type="text" placeholder="Váš Telefon" value="" data-msg-required="Zadejte Váš telefon." maxlength="9" class="form-control input-lg" name="phone" id="phone" required>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="row">
                  <div class="form-group">
                    <div class="col-md-12">
                      <input type="text" placeholder="Předmět" value="" data-msg-required="Zadejte předmět." maxlength="100" class="form-control input-lg" name="subject" id="subject" required>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="row">
                  <div class="form-group">
                    <div class="col-md-12">
                      <textarea maxlength="5000" placeholder="Zpráva" data-msg-required="Zda napište Váš dotaz." rows="10" class="form-control input-lg" name="message" id="message" required></textarea>
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <input type="submit" value="Odeslat zprávu" class="btn btn-primary btn-lg mb-xs" data-loading-text="Loading...">
                  </div>
                </div>
              </form>
            </div>

          </div>

        </div>
Jenže políčko telefon se neodešle, respektive odešle, ale zůstane prázdné. Formulář zpracovává tento skript:
<?php


session_cache_limiter('nocache');
header('Expires: ' . gmdate('r', 0));

header('Content-type: application/json');

require_once('php-mailer/PHPMailerAutoload.php');

// Step 1 - Enter your email address below.
$email = 'janule***@seznam.cz';

// If the e-mail is not working, change the debug option to 2 | $debug = 2;
$debug = 0;

$subject = $_POST['subject'];

$fields = array(
  0 => array(
    'text' => 'Name',
    'val' => $_POST['name']
  ),
  1 => array(
    'text' => 'Email address',
    'val' => $_POST['email']
  ),
  2 => array(
    'text' => 'Phone',
    'val' => $_POST['phone']
  ),
  3 => array(
    'text' => 'Message',
    'val' => $_POST['message']
  )
);

$message = '';

foreach($fields as $field) {
  $message .= $field['text'].": " . htmlspecialchars($field['val'], ENT_QUOTES) . "<br>\n";
}

$mail = new PHPMailer(true);

try {

  $mail->SMTPDebug = $debug;                 // Debug Mode

  // Step 2 (Optional) - If you don't receive the email, try to configure the parameters below:

  //$mail->IsSMTP();                     // Set mailer to use SMTP
  //$mail->Host = 'mail.yourserver.com';            // Specify main and backup server
  //$mail->SMTPAuth = true;                 // Enable SMTP authentication
  //$mail->Username = 'user@example.com';          // SMTP username
  //$mail->Password = 'secret';               // SMTP password
  //$mail->SMTPSecure = 'tls';                // Enable encryption, 'ssl' also accepted
  //$mail->Port = 587;                     // TCP port to connect to

  $mail->AddAddress($email);                  // Add another recipient

  //$mail->AddAddress('person2@domain.com', 'Person 2');   // Add a secondary recipient
  //$mail->AddCC('person3@domain.com', 'Person 3');     // Add a "Cc" address. 
  //$mail->AddBCC('person4@domain.com', 'Person 4');     // Add a "Bcc" address. 

  $mail->SetFrom($email, $_POST['name']);
  $mail->AddReplyTo($_POST['email'], $_POST['name']);

  $mail->IsHTML(true);                 // Set email format to HTML

  $mail->CharSet = 'UTF-8';

  $mail->Subject = $subject;
  $mail->Body  = $message ;

  $mail->Send();
  $arrResult = array ('response'=>'success');

} catch (phpmailerException $e) {
  $arrResult = array ('response'=>'error','errorMessage'=>$e->errorMessage());
} catch (Exception $e) {
  $arrResult = array ('response'=>'error','errorMessage'=>$e->getMessage());
}

if ($debug == 0) {
  echo json_encode($arrResult);
}
Hando
Profil
Ahoj.

Co jsem zkoušel, tak políčko "phone" se normálně odešle, takže tam by problém být neměl... Další políčka "navíc" jsem v kódu neviděl...

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0