Autor Zpráva
Radek Sabáček
Profil
Zdravím,
potřeboval bych, aby se místoZobrazit dokument v bublině zobrazil název souboru, klidně i s koncovkou. Lze to? Jsem začátečník, tak se omlouvám za pro Vás možná banální dotaz..


$image = '<img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/'.$file.'" align="bottom" title="Zobrazit dokument" alt="Zobrazit dokument" />'; 
  return $image;
 }
 
 function format_bytes($size) {
  $units = array(' B', ' kB', ' MB', ' GB', ' TB');
  for ($i = 0; $size >= 1024 && $i < 4; $i++) $size /= 1024;
  return str_replace('.',',',round($size, 0)).$units[$i];
 }
NoxOne
Profil *
$image = '<img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/'.$file.'" align="bottom" title="'.$file.'" alt="Zobrazit dokument" />';

myslím že jednodužší to nebude. :)
Radek Sabáček
Profil
NoxOne:
Děkuji za odpověď. Asi jsem to předtím špatně vysvětlil. Mám vždy malý obrázek v gif,a ten odkazuje na soubor. A název tohoto souboru v odkazu potřebuju zobrazit. Teď to v bublině zobrazuje pdf.gif, což je název obrázku. Děkuji
Keeehi
Profil
Radek Sabáček:
Část jsem si musel domyslet, protože si to sem nenapsal. Obecně musíš začít tam, kde se vytváří odkaz na ten soubor, ne až u obrázku, který je uvnitř toho odkazu.
  function getImage($file, $filename) {
    $image = '<img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/'.$file.'" align="bottom" title="Zobrazit '.$filename.'" alt="Zobrazit dokument" />'; 
    return $image;
  }
  
  
  ...
$filename = 'soubor.pdf';
echo '<a href="'.JURI::base().'components/com_urednideska/files/'.$filename.'">'.getImage('pdf.gif', $filename).'</a>'; 
Radek Sabáček
Profil
Keeehi:
Aha. Tak na to jsem asi krátkej :-) Hodím to sem pro jistotu celé. Kdybyste se na to mrkli, a opravili, budu rád. Díky!
<?php
/**
 * @version    1.0.0 uredni deska $
 * @package    uredni_deska
 * @copyright  Copyright © 2010 - All rights reserved.
 * @license    GNU/GPL
 * @author    
 * @author mail  nobody@nobody.com
 *
 *
 * @MVC architecture generated by MVC generator tool at http://www.alphaplug.com
 */

// no direct access
defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

class urednideskaHelper
{
/*  function __construct() {

  $params = JComponentHelper::getParams ('com_urednideska'); 
  
  parent::__construct();
  } */ 
 
 function ikona ($extension,$name,$ikona) {
  if ($ikona == 0) {
   $text = '<span title="Zobrazit soubor">'.$extension.'</span>'; 
   return $text; 
  }  
  
  switch ($extension)
  {
   case 'doc':
   case 'docx':
    $file = 'doc.gif';
   break;
   case 'xls':
   case 'xlsx':
    $file = 'xls.gif';
   break;
   case 'jpg':
   case 'gif':
    $file = 'jpg.gif';
   break;
   case 'txt':
    $file = 'txt.gif';
   break;
   case 'pdf':
    $file = 'pdf.gif';
   break;
   case 'zip':
    $file = 'zip.gif';
   break;
   default:
    $file = 'default.gif';
   
  }

  $image = '<img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/'.$file.'" align="bottom" title="'.$file.'" alt="Zobrazit dokument" />'; 
  return $image;
 }
 
 function format_bytes($size) {
  $units = array(' B', ' kB', ' MB', ' GB', ' TB');
  for ($i = 0; $size >= 1024 && $i < 4; $i++) $size /= 1024;
  return str_replace('.',',',round($size, 0)).$units[$i];
 }

  function soubor2 ($id,$file,$filename,$extension) {
  $params = JComponentHelper::getParams ('com_urednideska');
  $dir = JPATH_ROOT . DS . $params->get( 'adresar');
  $nazevSouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevSouboru);  
  
  $output = '<a href="../'.$this->params->get( 'adresar').$nazevSouboru.'" target="'.$this->params->get( 'link', '_blank').'">'.UrednideskaHelper::ikona ($extension,$file).'</a>';
  $output .= ' ['.UrednideskaHelper::format_bytes($filesize).']';
  return $output; 
  }
 
 function files ($pid = 0) {
    $db  =& JFactory::getDBO();
  
  if ($pid > 0) {
   $where = ' WHERE pid = '.$pid;
  }
  else {
   $where = ' WHERE 1';
  }
  
  $query = 'SELECT *'
      . ' FROM #__urednideska_files'
      . $where 
   . ' ORDER BY pid, id'
    ;

  $db->setQuery( $query );
  $files = $db->loadObjectList();
  
  return $files;  
 }

 function soubor ($id,$file,$filename,$extension,$link,$hits) {
  $params = JComponentHelper::getParams ('com_urednideska');
  $hits1 = '';
  
  $dir = JPATH_SITE.DS.$this->params->get( 'adresar'); 
  $nazevSouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevSouboru);
  
  if ($params->get( 'hits' ) == 1) $hits1 = ', <em>('.$hits.'x)</em>';  

  $output = '<a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.urednideskaHelper::ikona($extension,$file,$params->get( 'ikona')).'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskaHelper::format_bytes($filesize).']'.$hits1;
  return $output; 
  }
  
 function soubor1 ($id,$file,$filename,$extension,$link,$hits) {
  $params = JComponentHelper::getParams ('com_urednideska');
  $hits1 = '';
  
  $dir = JPATH_SITE.DS.$this->params->get( 'adresar'); 
  $nazevSouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevSouboru);

  if ($params->get( 'hits' ) == 1) $hits1 = ', <em>('.$hits.'x)</em>';  

  $output = '<a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.urednideskaHelper::ikona($extension,$file,$params->get( 'ikona')).'</a>';
  $output .= ' <a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.$file.'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskaHelper::format_bytes($filesize).']'.$hits1;
  
  return $output; 
  }
  
  function fdatum($datum) {
  $datum = StrFTime("%d.%m.%Y", strtotime($datum));
  $datum = str_replace(".0", ".", $datum);
  $num = strlen($datum);
  if(substr($datum, 0, 1) == "0") $datum = substr($datum, 1, $num);

  return $datum;
 
 }
 
 function calendar($value, $name, $id, $format = '%Y-%m-%d', $attribs = null)
  {
    JHTML::_('behavior.calendar'); //load the calendar behavior

    if (is_array($attribs)) {
      $attribs = JArrayHelper::toString( $attribs );
    }
    $document =& JFactory::getDocument();
    $document->addScriptDeclaration('window.addEvent(\'domready\', function() {Calendar.setup({
    inputField   :  "'.$id.'",   // id of the input field
    ifFormat    :  "'.$format.'",   // format of the input field
    button     :  "'.$id.'_img", // trigger for the calendar (button ID)
    align     :  "Tr",      // alignment (defaults to "Bl")
    firstDay    :  1,
    singleClick  :  true
  });});');

    return '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="'.htmlspecialchars($value, ENT_COMPAT, 'UTF-8').'" '.$attribs.' />'.
         '<img class="calendar" src="'.JURI::root(true).'/templates/system/images/calendar.png" alt="calendar" id="'.$id.'_img" />';
  }
  
  function stringtodate($date) {
  $day = substr($date,0,2);
  $month = substr($date,3,2);
  $year = substr($date,6,4);
  return $year.'-'.$month.'-'.$day; 
 }
 
 function fetchButton( $type='Popup', $name = '', $text = '', $url = '', $width=640, $height=480, $top=0, $left=0 )
  {
    JHTML::_('behavior.modal');

    $text  = JText::_($text);
    $class  = urednideskaHelper::fetchIconClass($name);
    $doTask  = urednideskaHelper::_getCommand($name, $url, $width, $height, $top, $left);

    $html  = "<a class=\"modal\" href=\"$doTask\" rel=\"{handler: 'iframe', size: {x: $width, y: $height}}\">\n";
    $html .= "<span class=\"$class\" title=\"$text\">\n";
    $html .= "</span>\n";
    $html  .= "$text\n";
    $html  .= "</a>\n";

    return $html;
  }

   function fetchId($name)
  {
    return $this->_parent->_name.'-'."popup-$name";
  }

 function _getCommand($name, $url, $width, $height, $top, $left)
  {
    if (substr($url, 0, 4) !== 'http') {
      $url = JURI::base().$url;
    }

    return $url;
  }
  
  function fetchIconClass($identifier)
  {
    return "icon-32-$identifier";
  }
  
  function nastaveni()
  {
    $db =& JFactory::getDBO();

    $query = 'SELECT * FROM #__urednideska_nastaveni WHERE id = 1';
    $db->setQuery($query);
    $nastaveni = $db->loadObject();

    return $nastaveni;
  }
  
  function accesstoedit () {
  $user = & JFactory::getUser();
  $params = JComponentHelper::getParams ('com_urednideska');
  
  if ($params->get('filter_groups',25) > $user->get('gid')) {
   return false;
  }
 
  return true; 
 }
  
  function adminmenu ($id, $created_by)
  {     
  $menus = &JSite::getMenu();
    $menu = $menus->getActive();
  
  if (JRequest::getVar( 'state', '', '', 'int' ) == -1) {
  $link = 'index.php?option=com_urednideska&task=unarchive&id='.$id.'&Itemid='.$menu->id;
  $html = '<a href="'.$link.'"><img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/edit.gif" align="bottom" title="Odarchivace záznamu" alt="Odarchivace záznamu" /></a>';
  }
  else { 
  $link = 'index.php?option=com_urednideska&view=editovatzaznam&id='.$id.'&Itemid='.$menu->id;
  $html = '<a href="'.$link.'"><img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/edit.gif" align="bottom" title="Editace záznamu" alt="Editace záznamu" /></a>';
  $html .= '<div style="float: right;"><form name="smazatzaznam" method="post" action="'.JRoute::_( 'index.php?option=com_urednideska').'"><button style="border-width: 0px; background: none; cursor: pointer;" name="task" value="smazat" onclick="return confirm(\'Opravdu chcete smazat tento záznam?\');"><img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/delete.gif" align="bottom" title="Editace záznamu" alt="Editace záznamu" /></button><input type="hidden" name="id" value="'.$id.'"/><input type="hidden" name="Itemid" value="'.$menu->id.'"/>'.JHTML::_( 'form.token' ).'</form></div>';
  }
  
  return $html;
 }
 
 function getVersionInfo() { 
  $folder = JPATH_ADMINISTRATOR .DS. 'components'.DS.'com_urednideska';
  if (JFolder::exists($folder)) { 
   $xmlFilesInDir = JFolder::files($folder, '.xml$');
  }
  else {
   $xmlFilesInDir = null;
  }
  
  $xml_items = '';
  if (count($xmlFilesInDir)) {
   foreach ($xmlFilesInDir as $xmlfile) { 
    if ($data = JApplicationHelper::parseXMLInstallFile($folder.DS.$xmlfile)) {
     foreach($data as $key => $value) {
      $xml_items[$key] = $value;
     }
    }
   }
  }
  
  return $xml_items;
 }
}


?>

<?php
/**
 * @version    1.0.0 uredni deska $
 * @package    uredni_deska
 * @copyright  copyright © 2010 - all rights reserved.
 * @license    gnu/gpl
 * @author    
 * @author mail  nobody@nobody.com
 *
 *
 * @mvc architecture generated by mvc generator tool at http://www.alphaplug.com
 */

// no direct access
defined('_jexec') or die('restricted access');

class urednideskahelper
{
/*  function __construct() {

  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska'); 
  
  parent::__construct();
  } */ 
 
 function ikona ($extension,$name,$ikona) {
  if ($ikona == 0) {
   $text = '<span title="zobrazit soubor">'.$extension.'</span>'; 
   return $text; 
  }  
  
  switch ($extension)
  {
   case 'doc':
   case 'docx':
    $file = 'doc.gif';
   break;
   case 'xls':
   case 'xlsx':
    $file = 'xls.gif';
   break;
   case 'jpg':
   case 'gif':
    $file = 'jpg.gif';
   break;
   case 'txt':
    $file = 'txt.gif';
   break;
   case 'pdf':
    $file = 'pdf.gif';
   break;
   case 'zip':
    $file = 'zip.gif';
   break;
   default:
    $file = 'default.gif';
   
  }

  $image = '<img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/'.$file.'" align="bottom" title="'.$file.'" alt="zobrazit dokument" />'; 
  return $image;
 }
 
 function format_bytes($size) {
  $units = array(' b', ' kb', ' mb', ' gb', ' tb');
  for ($i = 0; $size >= 1024 && $i < 4; $i++) $size /= 1024;
  return str_replace('.',',',round($size, 0)).$units[$i];
 }

  function soubor2 ($id,$file,$filename,$extension) {
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  $dir = jpath_root . ds . $params->get( 'adresar');
  $nazevsouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevsouboru);  
  
  $output = '<a href="../'.$this->params->get( 'adresar').$nazevsouboru.'" target="'.$this->params->get( 'link', '_blank').'">'.urednideskahelper::ikona ($extension,$file).'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskahelper::format_bytes($filesize).']';
  return $output; 
  }
 
 function files ($pid = 0) {
    $db  =& jfactory::getdbo();
  
  if ($pid > 0) {
   $where = ' where pid = '.$pid;
  }
  else {
   $where = ' where 1';
  }
  
  $query = 'select *'
      . ' from #__urednideska_files'
      . $where 
   . ' order by pid, id'
    ;

  $db->setquery( $query );
  $files = $db->loadobjectlist();
  
  return $files;  
 }

 function soubor ($id,$file,$filename,$extension,$link,$hits) {
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  $hits1 = '';
  
  $dir = jpath_site.ds.$this->params->get( 'adresar'); 
  $nazevsouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevsouboru);
  
  if ($params->get( 'hits' ) == 1) $hits1 = ', <em>('.$hits.'x)</em>';  

  $output = '<a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.urednideskahelper::ikona($extension,$file,$params->get( 'ikona')).'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskahelper::format_bytes($filesize).']'.$hits1;
  return $output; 
  }
  
 function soubor1 ($id,$file,$filename,$extension,$link,$hits) {
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  $hits1 = '';
  
  $dir = jpath_site.ds.$this->params->get( 'adresar'); 
  $nazevsouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevsouboru);

  if ($params->get( 'hits' ) == 1) $hits1 = ', <em>('.$hits.'x)</em>';  

  $output = '<a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.urednideskahelper::ikona($extension,$file,$params->get( 'ikona')).'</a>';
  $output .= ' <a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.$file.'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskahelper::format_bytes($filesize).']'.$hits1;
  
  return $output; 
  }
  
  function fdatum($datum) {
  $datum = strftime("%d.%m.%y", strtotime($datum));
  $datum = str_replace(".0", ".", $datum);
  $num = strlen($datum);
  if(substr($datum, 0, 1) == "0") $datum = substr($datum, 1, $num);

  return $datum;
 
 }
 
 function calendar($value, $name, $id, $format = '%y-%m-%d', $attribs = null)
  {
    jhtml::_('behavior.calendar'); //load the calendar behavior

    if (is_array($attribs)) {
      $attribs = jarrayhelper::tostring( $attribs );
    }
    $document =& jfactory::getdocument();
    $document->addscriptdeclaration('window.addevent(\'domready\', function() {calendar.setup({
    inputfield   :  "'.$id.'",   // id of the input field
    ifformat    :  "'.$format.'",   // format of the input field
    button     :  "'.$id.'_img", // trigger for the calendar (button id)
    align     :  "tr",      // alignment (defaults to "bl")
    firstday    :  1,
    singleclick  :  true
  });});');

    return '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="'.htmlspecialchars($value, ent_compat, 'utf-8').'" '.$attribs.' />'.
         '<img class="calendar" src="'.juri::root(true).'/templates/system/images/calendar.png" alt="calendar" id="'.$id.'_img" />';
  }
  
  function stringtodate($date) {
  $day = substr($date,0,2);
  $month = substr($date,3,2);
  $year = substr($date,6,4);
  return $year.'-'.$month.'-'.$day; 
 }
 
 function fetchbutton( $type='popup', $name = '', $text = '', $url = '', $width=640, $height=480, $top=0, $left=0 )
  {
    jhtml::_('behavior.modal');

    $text  = jtext::_($text);
    $class  = urednideskahelper::fetchiconclass($name);
    $dotask  = urednideskahelper::_getcommand($name, $url, $width, $height, $top, $left);

    $html  = "<a class=\"modal\" href=\"$dotask\" rel=\"{handler: 'iframe', size: {x: $width, y: $height}}\">\n";
    $html .= "<span class=\"$class\" title=\"$text\">\n";
    $html .= "</span>\n";
    $html  .= "$text\n";
    $html  .= "</a>\n";

    return $html;
  }

   function fetchid($name)
  {
    return $this->_parent->_name.'-'."popup-$name";
  }

 function _getcommand($name, $url, $width, $height, $top, $left)
  {
    if (substr($url, 0, 4) !== 'http') {
      $url = juri::base().$url;
    }

    return $url;
  }
  
  function fetchiconclass($identifier)
  {
    return "icon-32-$identifier";
  }
  
  function nastaveni()
  {
    $db =& jfactory::getdbo();

    $query = 'select * from #__urednideska_nastaveni where id = 1';
    $db->setquery($query);
    $nastaveni = $db->loadobject();

    return $nastaveni;
  }
  
  function accesstoedit () {
  $user = & jfactory::getuser();
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  
  if ($params->get('filter_groups',25) > $user->get('gid')) {
   return false;
  }
 
  return true; 
 }
  
  function adminmenu ($id, $created_by)
  {     
  $menus = &jsite::getmenu();
    $menu = $menus->getactive();
  
  if (jrequest::getvar( 'state', '', '', 'int' ) == -1) {
  $link = 'index.php?option=com_urednideska&task=unarchive&id='.$id.'&itemid='.$menu->id;
  $html = '<a href="'.$link.'"><img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/edit.gif" align="bottom" title="odarchivace záznamu" alt="odarchivace záznamu" /></a>';
  }
  else { 
  $link = 'index.php?option=com_urednideska&view=editovatzaznam&id='.$id.'&itemid='.$menu->id;
  $html = '<a href="'.$link.'"><img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/edit.gif" align="bottom" title="editace záznamu" alt="editace záznamu" /></a>';
  $html .= '<div style="float: right;"><form name="smazatzaznam" method="post" action="'.jroute::_( 'index.php?option=com_urednideska').'"><button style="border-width: 0px; background: none; cursor: pointer;" name="task" value="smazat" onclick="return confirm(\'opravdu chcete smazat tento záznam?\');"><img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/delete.gif" align="bottom" title="editace záznamu" alt="editace záznamu" /></button><input type="hidden" name="id" value="'.$id.'"/><input type="hidden" name="itemid" value="'.$menu->id.'"/>'.jhtml::_( 'form.token' ).'</form></div>';
  }
  
  return $html;
 }
 
 function getversioninfo() { 
  $folder = jpath_administrator .ds. 'components'.ds.'com_urednideska';
  if (jfolder::exists($folder)) { 
   $xmlfilesindir = jfolder::files($folder, '.xml$');
  }
  else {
   $xmlfilesindir = null;
  }
  
  $xml_items = '';
  if (count($xmlfilesindir)) {
   foreach ($xmlfilesindir as $xmlfile) { 
    if ($data = japplicationhelper::parsexmlinstallfile($folder.ds.$xmlfile)) {
     foreach($data as $key => $value) {
      $xml_items[$key] = $value;
     }
    }
   }
  }
  
  return $xml_items;
 }
}


?>

aha. tak na to jsem asi krátkej :-) hodím to sem pro jistotu celé. kdybyste se na to mrkli, a opravili, budu rád. díky!
<?php
/**
 * @version    1.0.0 uredni deska $
 * @package    uredni_deska
 * @copyright  copyright © 2010 - all rights reserved.
 * @license    gnu/gpl
 * @author    
 * @author mail  nobody@nobody.com
 *
 *
 * @mvc architecture generated by mvc generator tool at http://www.alphaplug.com
 */

// no direct access
defined('_jexec') or die('restricted access');

class urednideskahelper
{
/*  function __construct() {

  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska'); 
  
  parent::__construct();
  } */ 
 
 function ikona ($extension,$name,$ikona) {
  if ($ikona == 0) {
   $text = '<span title="zobrazit soubor">'.$extension.'</span>'; 
   return $text; 
  }  
  
  switch ($extension)
  {
   case 'doc':
   case 'docx':
    $file = 'doc.gif';
   break;
   case 'xls':
   case 'xlsx':
    $file = 'xls.gif';
   break;
   case 'jpg':
   case 'gif':
    $file = 'jpg.gif';
   break;
   case 'txt':
    $file = 'txt.gif';
   break;
   case 'pdf':
    $file = 'pdf.gif';
   break;
   case 'zip':
    $file = 'zip.gif';
   break;
   default:
    $file = 'default.gif';
   
  }

  $image = '<img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/'.$file.'" align="bottom" title="'.$file.'" alt="zobrazit dokument" />'; 
  return $image;
 }
 
 function format_bytes($size) {
  $units = array(' b', ' kb', ' mb', ' gb', ' tb');
  for ($i = 0; $size >= 1024 && $i < 4; $i++) $size /= 1024;
  return str_replace('.',',',round($size, 0)).$units[$i];
 }

  function soubor2 ($id,$file,$filename,$extension) {
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  $dir = jpath_root . ds . $params->get( 'adresar');
  $nazevsouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevsouboru);  
  
  $output = '<a href="../'.$this->params->get( 'adresar').$nazevsouboru.'" target="'.$this->params->get( 'link', '_blank').'">'.urednideskahelper::ikona ($extension,$file).'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskahelper::format_bytes($filesize).']';
  return $output; 
  }
 
 function files ($pid = 0) {
    $db  =& jfactory::getdbo();
  
  if ($pid > 0) {
   $where = ' where pid = '.$pid;
  }
  else {
   $where = ' where 1';
  }
  
  $query = 'select *'
      . ' from #__urednideska_files'
      . $where 
   . ' order by pid, id'
    ;

  $db->setquery( $query );
  $files = $db->loadobjectlist();
  
  return $files;  
 }

 function soubor ($id,$file,$filename,$extension,$link,$hits) {
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  $hits1 = '';
  
  $dir = jpath_site.ds.$this->params->get( 'adresar'); 
  $nazevsouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevsouboru);
  
  if ($params->get( 'hits' ) == 1) $hits1 = ', <em>('.$hits.'x)</em>';  

  $output = '<a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.urednideskahelper::ikona($extension,$file,$params->get( 'ikona')).'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskahelper::format_bytes($filesize).']'.$hits1;
  return $output; 
  }
  
 function soubor1 ($id,$file,$filename,$extension,$link,$hits) {
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  $hits1 = '';
  
  $dir = jpath_site.ds.$this->params->get( 'adresar'); 
  $nazevsouboru = $id.'-'.$filename.'.'.$extension;
  $filesize = filesize($dir.$nazevsouboru);

  if ($params->get( 'hits' ) == 1) $hits1 = ', <em>('.$hits.'x)</em>';  

  $output = '<a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.urednideskahelper::ikona($extension,$file,$params->get( 'ikona')).'</a>';
  $output .= ' <a href="'.$link.'" target="'.$this->params->get( 'link').'">'.$file.'</a>';
  $output .= ' ['.urednideskahelper::format_bytes($filesize).']'.$hits1;
  
  return $output; 
  }
  
  function fdatum($datum) {
  $datum = strftime("%d.%m.%y", strtotime($datum));
  $datum = str_replace(".0", ".", $datum);
  $num = strlen($datum);
  if(substr($datum, 0, 1) == "0") $datum = substr($datum, 1, $num);

  return $datum;
 
 }
 
 function calendar($value, $name, $id, $format = '%y-%m-%d', $attribs = null)
  {
    jhtml::_('behavior.calendar'); //load the calendar behavior

    if (is_array($attribs)) {
      $attribs = jarrayhelper::tostring( $attribs );
    }
    $document =& jfactory::getdocument();
    $document->addscriptdeclaration('window.addevent(\'domready\', function() {calendar.setup({
    inputfield   :  "'.$id.'",   // id of the input field
    ifformat    :  "'.$format.'",   // format of the input field
    button     :  "'.$id.'_img", // trigger for the calendar (button id)
    align     :  "tr",      // alignment (defaults to "bl")
    firstday    :  1,
    singleclick  :  true
  });});');

    return '<input type="text" name="'.$name.'" id="'.$id.'" value="'.htmlspecialchars($value, ent_compat, 'utf-8').'" '.$attribs.' />'.
         '<img class="calendar" src="'.juri::root(true).'/templates/system/images/calendar.png" alt="calendar" id="'.$id.'_img" />';
  }
  
  function stringtodate($date) {
  $day = substr($date,0,2);
  $month = substr($date,3,2);
  $year = substr($date,6,4);
  return $year.'-'.$month.'-'.$day; 
 }
 
 function fetchbutton( $type='popup', $name = '', $text = '', $url = '', $width=640, $height=480, $top=0, $left=0 )
  {
    jhtml::_('behavior.modal');

    $text  = jtext::_($text);
    $class  = urednideskahelper::fetchiconclass($name);
    $dotask  = urednideskahelper::_getcommand($name, $url, $width, $height, $top, $left);

    $html  = "<a class=\"modal\" href=\"$dotask\" rel=\"{handler: 'iframe', size: {x: $width, y: $height}}\">\n";
    $html .= "<span class=\"$class\" title=\"$text\">\n";
    $html .= "</span>\n";
    $html  .= "$text\n";
    $html  .= "</a>\n";

    return $html;
  }

   function fetchid($name)
  {
    return $this->_parent->_name.'-'."popup-$name";
  }

 function _getcommand($name, $url, $width, $height, $top, $left)
  {
    if (substr($url, 0, 4) !== 'http') {
      $url = juri::base().$url;
    }

    return $url;
  }
  
  function fetchiconclass($identifier)
  {
    return "icon-32-$identifier";
  }
  
  function nastaveni()
  {
    $db =& jfactory::getdbo();

    $query = 'select * from #__urednideska_nastaveni where id = 1';
    $db->setquery($query);
    $nastaveni = $db->loadobject();

    return $nastaveni;
  }
  
  function accesstoedit () {
  $user = & jfactory::getuser();
  $params = jcomponenthelper::getparams ('com_urednideska');
  
  if ($params->get('filter_groups',25) > $user->get('gid')) {
   return false;
  }
 
  return true; 
 }
  
  function adminmenu ($id, $created_by)
  {     
  $menus = &jsite::getmenu();
    $menu = $menus->getactive();
  
  if (jrequest::getvar( 'state', '', '', 'int' ) == -1) {
  $link = 'index.php?option=com_urednideska&task=unarchive&id='.$id.'&itemid='.$menu->id;
  $html = '<a href="'.$link.'"><img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/edit.gif" align="bottom" title="odarchivace záznamu" alt="odarchivace záznamu" /></a>';
  }
  else { 
  $link = 'index.php?option=com_urednideska&view=editovatzaznam&id='.$id.'&itemid='.$menu->id;
  $html = '<a href="'.$link.'"><img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/edit.gif" align="bottom" title="editace záznamu" alt="editace záznamu" /></a>';
  $html .= '<div style="float: right;"><form name="smazatzaznam" method="post" action="'.jroute::_( 'index.php?option=com_urednideska').'"><button style="border-width: 0px; background: none; cursor: pointer;" name="task" value="smazat" onclick="return confirm(\'opravdu chcete smazat tento záznam?\');"><img src="'.juri::base().'components/com_urednideska/assets/images/delete.gif" align="bottom" title="editace záznamu" alt="editace záznamu" /></button><input type="hidden" name="id" value="'.$id.'"/><input type="hidden" name="itemid" value="'.$menu->id.'"/>'.jhtml::_( 'form.token' ).'</form></div>';
  }
  
  return $html;
 }
 
 function getversioninfo() { 
  $folder = jpath_administrator .ds. 'components'.ds.'com_urednideska';
  if (jfolder::exists($folder)) { 
   $xmlfilesindir = jfolder::files($folder, '.xml$');
  }
  else {
   $xmlfilesindir = null;
  }
  
  $xml_items = '';
  if (count($xmlfilesindir)) {
   foreach ($xmlfilesindir as $xmlfile) { 
    if ($data = japplicationhelper::parsexmlinstallfile($folder.ds.$xmlfile)) {
     foreach($data as $key => $value) {
      $xml_items[$key] = $value;
     }
    }
   }
  }
  
  return $xml_items;
 }
}


?>
Keeehi
Profil
$image = '<img src="'.JURI::base().'components/com_urednideska/assets/images/'.$file.'" align="bottom" title="'.$name.'" alt="Zobrazit dokument" />';
Radek Sabáček
Profil
Keeehi:
VYŘEŠENO, děkuji mnohokrát!

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0