Autor Zpráva
bpf
Profil *
Je mi strašně hloupé, se na tohle ptát, ale už si nevím rady.
Mám vytvořený design pomocí tabulek. Nahoře logo, uprostřed hlavní okno, vlevo menu a vpravo menu. Tento design jsem převzal z těchto stránek. Byl velmi jednoduchý a mě postačuje.

Problém je v zarovnání textu v prostřední, hlavní tabulce. Když je text "dlouhý", začíná pěkně odshora, ale když je krátký na pár řídků, je text posunut od horního okraje, což nechci. Všiml jsem si, že v těchto mých tabulkách se všude začíná z prostředka. To se týký i postranních menu. Chtěl bych, aby text začínal vždy nahoře. Děkuji předem za kladné vyřízení.
Plaváček
Profil
Při nejlepší vůli ti nikdo neporadí bez ukázky kódu stránky, protože příčin může být na tisíc. Omlouvám se tedy, že jsem tvůj dotaz kladně nevyřídil.
tiso
Profil
td{vertical-align: top;}
bpf
Profil *
Tady je ukázka kódu mého webu:

<BODY bgcolor="#FF6000"><!-- HLAVICKA -->
<table border="0" width="760" align="center"> <tr bgcolor="white"> <td colspan="3"> <img src="obrazky/logo/logo.gif" width="760" height="100" border="1"></td>

<!-- LEVY SLOUPEC -->
<tr bgcolor="#FF9933"><td rowspan="2" width="150"><img src="obrazky/slunce/slunicko.gif">
<a href="informace.htm"><img src="obrazky/tlacitka/informace.gif" border="1"></a>
<img src="obrazky/tlacitka/denik.gif" border="1">
<img src="obrazky/tlacitka/fotogalerie.gif" border="1">
<img src="obrazky/tlacitka/kontakt.gif" border="1">
<img src="obrazky/tlacitka/odkazy.gif" border="1">
</td>

<!-- HLAVNI OBSAH -->
<td bgcolor="white" width="500">
<div class="hlavnitext">Již opakovanì støedisko Domek Oblastní charity Kutná Hora zorganizovalo pro své klienty i pro zájemce z øad veøejnosti Letní integraèní tábor,
tentokrát ve dnech 3. – 10.7.2006 v obci Rohozná u Jihlavy v krásném prostøedí Vysoèiny. LIT se zúèastnilo 20 dìtí ve vìku 6 – 15 let a 6 dospìlých vedoucích.
Tábor jsme nazvali proto integraèní, že se ho zúèastòují jak naši klienti – dìti z rodin s nízkou sociokulturní úrovní, z rodin romských, z rodin s nezamìstnanými
rodièi, dìti, které vedou zahálèivý život v anonymitì sídlištì, dìti vedené na oddìlení sociálnì-právní ochrany na MìÚ – tak i dìti z rodin bezproblémových,
ekonomicky stabilních, tzv. spoøádaných.
</div>

</td>

<td rowspan="2" width="110"><img src="obrazky/slunce/slunicko.gif"></td> </tr>

</td> </tr>

</table>
bpf
Profil *
Mockrát díky uživateli Tiso, který mi pomohl. Je to jednoduché, funguje to a snad mi to i postačí. Ještě jednou díky i Plaváčkovi.
prvacek
Profil
stačí <td valign="top">
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0