Autor Zpráva
jarda_33
Profil
Zdravim,

Potreboval bych poradit.
Stahnul jsem si z netu skript pro odesilani emailu.
Vsechno funguje dobre ale ma problem kdyz odeslu email a stahnu ho v poste nema zadny predmet, nevim jak na to tady je obsah souboru :
jeste doplnim ze tohle je neupravena verze zmenil jsem pole $prijemce na svuj email formular obsahuje jak prvek odesilatel tak transfer vse funguje jen se nezobrazoje predmet zpravy
Poradi nekdo ??
Nechci to nastait chci se to naucit.
Dekuji predem

<?php
// formulář musí obsahovat vstupní prvky s těmito jmény:
// odesilatel - email odesilatele
// transfer - URL stránky, kterou chcete zobrazit po odeslání emailu

//////////////////////////////////////////////////////////
// zde zadejte svůj vlastní email
$prijemce = 'jmeno@server.cz';
//////////////////////////////////////////////////////////

// zde mužete změnit kódování
$charset = 'windows-1250';

// další zmeny nejsou zapotřebí

$submit = $_POST['submit'];
//$zprava = $_POST['zprava'];


if (!isset($submit)) {
$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF'];
?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Kontaktní email</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<H1>Kontaktní email</H1>

<FORM
action="<?php echo $PHP_SELF ?>"
method="post"
>

<!-- ----- zadejte URL k prenosu po odeslání emailu ---- -->
<INPUT type="hidden" name="transfer" value="http://tvorba-www.bravepages.com/">
<!-- --------------------------------------------------- -->

Email:
<BR><INPUT type="text" name="odesilatel" value="" size=50 maxlength=50>
<BR>Vec:
<BR><INPUT type="text" name="subjekt" value="" size=50 maxlength=50>

<BR><BR>Text:
<BR><TEXTAREA name="zprava" cols="50" rows="10"></TEXTAREA>
<BR><BR>
<INPUT type="submit" name="submit" value="Odeslat">
<INPUT type="reset" name="reset" value="Zrušit">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

<?php
exit;
}

else {
$subjekt = $_POST['subjekt'];
$odesilatel = $_POST['odesilatel'];
$transfer = $_POST['transfer'];

$datum = date("j/m/Y");
$cas = date("H:i:s");

if (!kontrola ($prijemce, $odesilatel, $transfer))
exit("<P><B>Formulár obsahuje chyby. ");

$teloZpravy = vytvorTelo ($_POST);

if (!odeslat ($prijemce, $odesilatel, $subjekt, $datum, $cas, $teloZpravy))
exit('<P><B>Zpráva nebyla odeslána.</B> ');
?>
<META http-equiv='refresh' content='0; URL=<?php echo "$transfer"; ?>'>

<?php
exit;
}
//////////////////////////////// KONTROLA FORMULÁŘE ////////////////////////////

function kontrola ($prijemce, $odesilatel, $transfer) {
$platne = true;
if (!isset($prijemce)) {
$platne = false;
exit ("<P><B>Chyba. Vyplňte príjemce. Kliknete na Zpět a zkuste znovu.</B> ");
}
if (!isset($odesilatel)) {
$platne = false;
exit ("<P><B>Chyba. Vyplňte odesilatele. Klikněte na Zpět a zkuste znovu.</B> ");
}
if (!eregi( "^" .
"[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*" .
"@" .
"[_a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*" .
"$", $odesilatel, $regs)) {
$platne = false;
exit ("<P><B>Chyba. Neplatný odesilatel. Klikněte na Zpět a zkuste znovu.</B> ");
}
if (!eregi( "^" .
"[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*" .
"@" .
"[_a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*" .
"$", $prijemce, $regs)) {
$platne = false;
exit ("<P><B>Chyba. Neplatný příjemce. Klikněte na Zpět a zkuste znovu.</B> ");
}
if (!isset($transfer)) {
$platne = false;
$transfer = 'http://tvorba-www.bravepages.com/';
exit ("<P><B>Chyba. Zadejte URL následné stránky do pole transfer.</B> ");
}
return $platne;

} // end func

//////////////////////////////// VYTVOŘ TĚLO ZPRÁVY /////////////////////////
function vytvorTelo ($_POST) {
$teloZpravy = "";
while (list($name, $value) = each($_POST)) {
if ($name != 'subjekt' && $name != 'transfer' && $name != 'submit' && $name != 'odesilatel') {
if (gettype($value) == 'array') { // TAG SELECT MULTIPLE
$cnt = count($value);
for ($i=0; $i < $cnt; $i++) {
$teloZpravy .= "$name: $value[$i]r\n";
}
}
else { // JINÉ VSTUPNÍ PRVKY
$teloZpravy .= "$name: $value ";
}
}
}
return $teloZpravy;
} // end func

//////////////////////////// ODEŠLI PLATNOU ZPRÁVU /////////////////////////////////
function odeslat ($prijemce, $odesilatel, $subjekt, $datum, $cas, $teloZpravy){
$zprava = "------------------------------------------------------------------";
$zprava .= " Komu: $prijemce";
$zprava .= " Od koho: $odesilatel";
$zprava .= " Vec: $subjekt";
$zprava .= " Odesláno: $datum $cas";
$zprava .= " ------------------------------------------------------------------" ;
$zprava .= " $teloZpravy";

$hlavicka = "MIME-Version: 1.0 ";
$hlavicka .= "Content-Type: text/plain; charset=" . $charset . " ";
$hlavicka .= "From: $odesilatel ";
// $hlavicka .= "To: $prijemce ";
$hlavicka .= "Reply-To: $prijemce ";
$hlavicka .= "X-Mailer: muj_server ";

$odeslano = mail($prijemce, $subjekt, $zprava, $hlavicka);
if ($odeslano == false) {
exit ("<P>Zprávu nelze odeslat. Klikněte na Zpět a zkuste znovu.</B> ");
}
return $odeslano;
} // end func

?>
peta
Profil
http://www.volny.cz/peter.mlich/www.htm#msub11
(zdroj: mailform.txt)
cz.php.net/mail
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0