Autor Zpráva
Lubu
Profil *
<%
Dim objCDOSYSMail
Set objCDOSYSMail = Server.CreateObject("CDO.Message")
Dim objCDOSYSCnfg
Set objCDOSYSCnfg = Server.CreateObject("CDO.Configuration")

jmeno = request.form("jmeno")
prijmeni = request.form("prijmeni")
nazev1 = request.form("nazev1")
ico = request.form("ico")
dic = request.form("dic")
ulice1 = request.form("ulice1")
cp1 = request.form("cp1")
corg1 = request.form("corg1")
mesto1 = request.form("mesto1")
psc1 = request.form("psc1")
telefon = request.form("telefon")
fax = request.form("fax")
gsm = request.form("gsm")
mail = request.form("mail")
ulice2 = request.form("ulice2")
cp2 = request.form("cp2")
corg2 = request.form("corg2")
mesto2 = request.form("mesto2")
psc2 = request.form("psc2")
1 = request.form("1")
2 = request.form("2")
3 = request.form("3")
4 = request.form("4")
5 = request.form("5")
6 = request.form("6")
7 = request.form("7")
8 = request.form("8")
9 = request.form("9")
10 = request.form("10")
11 = request.form("11")
12 = request.form("12")
13 = request.form("13")
14 = request.form("14")
15 = request.form("15")
16 = request.form("16")
17 = request.form("17")
18 = request.form("18")
19 = request.form("19")
20 = request.form("20")
21 = request.form("21")
22 = request.form("22")
23 = request.form("23")
24 = request.form("24")
25 = request.form("25")
26 = request.form("26")
checkbox = request.form("checkbox")
Vymazat = request.form("Vymazat")
Odeslat = request.form("Odeslat")

' Redirect user to the error page

If (validationFailed = true) Then

Response.Redirect "error.html"
Response.End

End If

' Owner Email: cdosys

objCDOSYSCnfg.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/s mtpserver") = ""
objCDOSYSCnfg.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/s mtpserverport") = 25
objCDOSYSCnfg.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/s endusing") = 2
objCDOSYSCnfg.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/s mtpconnectiontimeout") = 60
objCDOSYSCnfg.Fields.Update

objCDOSYSMail.Configuration = objCDOSYSCnfg
emailFrom = mail
emailSubject = "Objednávka z internetu"
emailBodyText = "jmeno: " & jmeno & "" & vbCrLf _
& "prijmeni: " & prijmeni & "" & vbCrLf _
& "nazev1: " & nazev1 & "" & vbCrLf _
& "ico: " & ico & "" & vbCrLf _
& "dic: " & dic & "" & vbCrLf _
& "ulice1: " & ulice1 & "" & vbCrLf _
& "cp1: " & cp1 & "" & vbCrLf _
& "corg1: " & corg1 & "" & vbCrLf _
& "mesto1: " & mesto1 & "" & vbCrLf _
& "psc1: " & psc1 & "" & vbCrLf _
& "telefon: " & telefon & "" & vbCrLf _
& "fax: " & fax & "" & vbCrLf _
& "gsm: " & gsm & "" & vbCrLf _
& "mail: " & mail & "" & vbCrLf _
& "ulice2: " & ulice2 & "" & vbCrLf _
& "cp2: " & cp2 & "" & vbCrLf _
& "corg2: " & corg2 & "" & vbCrLf _
& "mesto2: " & mesto2 & "" & vbCrLf _
& "psc2: " & psc2 & "" & vbCrLf _
& "1: " & 1 & "" & vbCrLf _
& "2: " & 2 & "" & vbCrLf _
& "3: " & 3 & "" & vbCrLf _
& "4: " & 4 & "" & vbCrLf _
& "5: " & 5 & "" & vbCrLf _
& "6: " & 6 & "" & vbCrLf _
& "7: " & 7 & "" & vbCrLf _
& "8: " & 8 & "" & vbCrLf _
& "9: " & 9 & "" & vbCrLf _
& "10: " & 10 & "" & vbCrLf _
& "11: " & 11 & "" & vbCrLf _
& "12: " & 12 & "" & vbCrLf _
& "13: " & 13 & "" & vbCrLf _
& "14: " & 14 & "" & vbCrLf _
& "15: " & 15 & "" & vbCrLf _
& "16: " & 16 & "" & vbCrLf _
& "17: " & 17 & "" & vbCrLf _
& "18: " & 18 & "" & vbCrLf _
& "19: " & 19 & "" & vbCrLf _
& "20: " & 20 & "" & vbCrLf _
& "21: " & 21 & "" & vbCrLf _
& "22: " & 22 & "" & vbCrLf _
& "23: " & 23 & "" & vbCrLf _
& "24: " & 24 & "" & vbCrLf _
& "25: " & 25 & "" & vbCrLf _
& "26: " & 26 & "" & vbCrLf _
& "checkbox: " & checkbox & "" & vbCrLf _
& ""

objCDOSYSMail.To = """"" <merlon@merlon.cz>"
objCDOSYSMail.From = emailFrom
objCDOSYSMail.Subject = emailSubject
objCDOSYSMail.TextBody = emailBodyText
objCDOSYSMail.BodyPart.Charset = "ISO-8859-1"
objCDOSYSMail.Send

' Redirect user to success page

Response.Redirect "success.html"


' End of ASP script
%>
Mordae
Profil
1, 2, 3, 4 atd. jsou nepovolené názvy proměnných VB, dál jsem to nestudoval, uč se radši PHP. ASP je na linuxovém serveru na dvě věci...
Anonymní
Profil *
díky
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0