Autor Zpráva
Radek B
Profil
Potřeboval bych vědět v čem je chyba, když mi nenajede stránka, ale vypišemi to hlášku:

" Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/italskapizza.cz/subdomains/www/lang/en.php:1) in /home/www/italskapizza.cz/subdomains/www/core/common-admin.php on line 156 "
Str4wberry
Profil
Radku B, přečti si FAQ k PHP.
Radek B
Profil
Zkoušel jsem všechno, ale nic.

Chyba je na 156 řadku.


<?php
/**
* Return templates select
* @return string
* @param string $sPrefix
* @param string $sFileCurrent
*/
function throwTemplatesSelect( $sPrefix, $sFileCurrent = null ){

 if( empty( $sFileCurrent ) ){
  $sFileCurrent = $GLOBALS['config']['default_pages_template'];
 }

 $oDir = dir( DIR_TEMPLATES );
 while( false !== ( $sFileName = $oDir->read( ) ) ){
  if( is_file( DIR_TEMPLATES.$sFileName ) && strstr( $sFileName, '.tpl' ) && strstr( $sFileName, $sPrefix ) ){
   $aFiles[] = $sFileName;
  }
 }
 $oDir->close( );

 if( isset( $aFiles ) ){
  $content = null;
  sort( $aFiles );
  $iCount = count( $aFiles );
  for( $i = 0; $i < $iCount; $i++ ){
   $sSelected = ( $sFileCurrent == $aFiles[$i] ) ? ' selected="selected"' : null;
   $content .= '<option value="'.$aFiles[$i].'"'.$sSelected.'>'.$aFiles[$i].'</option>';
  } // end for

  return $content;
 }
} // end function throwTemplatesSelect

/**
* Return templates select
* @return string
* @param string $sFileCurrent
*/
function throwCssSelect( $sFileCurrent = null ){

 if( empty( $sFileCurrent ) ){
  $sFileCurrent = $GLOBALS['config']['template'];
 }

 $oFF = FlatFiles::getInstance( );

 $oDir = dir( DIR_TEMPLATES );
 while( false !== ( $sFileName = $oDir->read( ) ) ){
  if( is_file( DIR_TEMPLATES.$sFileName ) && $oFF->checkCorrectFile( $sFileName, 'css' ) && !ereg( 'plugins', $sFileName ) ){
   $aFiles[] = $sFileName;
  }
 }
 $oDir->close( );

 if( isset( $aFiles ) ){
  $content = null;
  sort( $aFiles );
  $iCount = count( $aFiles );
  for( $i = 0; $i < $iCount; $i++ ){
   $sSelected = ( $sFileCurrent == $aFiles[$i] ) ? ' selected="selected"' : null;
   $content .= '<option value="'.$aFiles[$i].'"'.$sSelected.'>'.$aFiles[$i].'</option>';
  } // end for

  return $content;
 }
} // end function throwCssSelect

/**
* Return themes select
* @return string
* @param string $sFileCurrent
*/
function throwThemesSelect( $sFileCurrent = null ){
 
 if( empty( $sFileCurrent ) ){
  $sFileCurrent = $GLOBALS['config']['default_theme'];
 }

 $oDir = dir( DIR_THEMES );
 while( false !== ( $sFileName = $oDir->read( ) ) ){
  if( is_file( DIR_THEMES.$sFileName ) && strstr( $sFileName, '.php' ) ){
   $aFiles[] = $sFileName;
  }
 }
 $oDir->close( );

 if( isset( $aFiles ) ){
  $content = null;
  sort( $aFiles );
  $iCount = count( $aFiles );
  for( $i = 0; $i < $iCount; $i++ ){
   $sSelected = ( $sFileCurrent == $aFiles[$i] ) ? ' selected="selected"' : null;
   $sValue   = ( $aFiles[$i] == $GLOBALS['config']['default_theme'] ) ? null : $aFiles[$i];

   $content .= '<option value="'.$sValue.'"'.$sSelected.'>'.$aFiles[$i].'</option>';
  } // end for

  return $content;
 }
} // end function throwThemesSelect

/**
* Saves variables to config
* @return void
* @param array $aForm
* @param string $sFile
* @param string $sVariable
*/
function saveVariables( $aForm, $sFile, $sVariable = 'config' ){
 $aFile = file( $sFile );
 $iCount = count( $aFile );
 $rFile = fopen( $sFile, 'w+' );

 for( $i = 0; $i < $iCount; $i++ ){
  foreach( $aForm as $sKey => $sValue ){
   if( ereg( $sVariable."\['".$sKey."'\]", $aFile[$i] ) && ereg( '=', $aFile[$i] ) ){
    $sValue = changeSpecialChars( $sValue );
    $sValue = ereg_replace( '"', '&quot;', $sValue );
    $sValue = stripslashes( $sValue );
    if( ( is_numeric( $sValue ) || preg_match( '/^(true|false|null)$/', $sValue ) == true ) && !ereg( '0[0-9]+', $sValue ) )
     $aFile[$i] = "\$".$sVariable."['".$sKey."'] = ".$sValue.";\n";
    else
     $aFile[$i] = "\$".$sVariable."['".$sKey."'] = \"".$sValue."\";\n";
   }
  } // end foreach

  fwrite( $rFile, $aFile[$i] );

 } // end for
 fclose( $rFile );
} // end function saveVariables

/**
* Log in and out actions
* @return void
* @param string $p
* @param string $sKey
* @param string $sFile
* @date 2007-09-20 09:42:35
*/
function loginActions( $p, $sKey = 'bLogged', $sFile ){
 global $sLoginInfo, $sLoginPage;
 $oTpl  = TplParser::getInstance( );
 $sCheck = 'checkContent';
 
 if( !isset( $_SESSION[$sKey] ) || $_SESSION[$sKey] !== TRUE ){
  if( $p == 'login' && isset( $_POST['sLogin'] ) && isset( $_POST['sPass'] ) ){
   $iCheckLogin = checkLogin( $_POST['sLogin'], $_POST['sPass'], $sKey );
   if( $iCheckLogin == 1 ){
    if( !isset( $_COOKIE['sLogin'] ) || $_COOKIE['sLogin'] != $_POST['sLogin'] )
     @setCookie( 'sLogin', $_POST['sLogin'], time( ) + 2592000 );
    
    $sRedirect = !empty( $_POST['sLoginPageNext'] ) ? $_POST['sLoginPageNext'] : $_SERVER['PHP_SELF'];

    header( 'Location: '.$sRedirect );  /* zde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*/
    exit;
   }
   elseif( $iCheckLogin == 2 ){
    $sLoginPage   = $_SERVER['PHP_SELF'];
    $sLoginContent = $oTpl->tbHtml( 'login.tpl', 'INACTIVE' );
   }
   else{
    $sLoginPage   = $_SERVER['PHP_SELF'];
    $sLoginContent = $oTpl->tbHtml( 'login.tpl', 'INCORRECT' );
   }
  }
  else{
   $sLoginPage  = '?p=login';
   $sLoginContent = $oTpl->tbHtml( 'login.tpl', 'FORM' );
  }

  unset( $GLOBALS['aActions'] );

  $oTpl->setVariables( 'sLoginContent', $sLoginContent );
  $sContent = $oTpl->tbHtml( 'login.tpl', 'PANEL' );
  echo $oTpl->tbHtml( $sFile, 'HEAD' ).$sContent.$oTpl->tbHtml( $sFile, 'FOOT' );
  exit;
 }
 else{
  if( $p == 'logout' ){
   unset( $_SESSION[$sKey] );
   $sLoginPage = $_SERVER['PHP_SELF'];
   header( 'Location: '.$_SERVER['PHP_SELF'] );
   exit;
  }
  if( isset( $sCheck ) )
   $sCheck();
 }
} // end function loginActions

/**
* Check login and password saved in config/general.php
* @return int
* @param string $sLogin
* @param string $sPass
* @param string $sKey
*/
function checkLogin( $sLogin, $sPass, $sKey ){
 if( $GLOBALS['config']['login'] == $sLogin && $GLOBALS['config']['pass'] == $sPass ){
  $_SESSION[$sKey] = true;
  return 1;
 }
 else{
  return 0;
 }
} // end function checkLogin

/**
* Return subpages show select
* @return string
* @param int $iShow
*/
function throwSubpagesShowSelect( $iShow = null ){
 $aSubpages[1] = $GLOBALS['lang']['Subpage_show_1'];
 $aSubpages[2] = $GLOBALS['lang']['Subpage_show_2'];
 return throwSelectFromArray( $aSubpages, $iShow );
} // end function throwSubpagesShowSelect

/**
* Return true/false select
* @return string
* @param bool $bTrueFalse
*/
function throwTrueFalseSelect( $bTrueFalse = false ){
 
 $aSelect = Array( null, null );
 
 if( $bTrueFalse == true )
  $aSelect[1] = 'selected="selected"';
 else
  $aSelect[0] = 'selected="selected"';
 
 $sOption = '<option value="true" '.$aSelect[1].'>'.LANG_YES_SHORT.'</option>';
 $sOption .= '<option value="false" '.$aSelect[0].'>'.LANG_NO_SHORT.'</option>';
 return $sOption;
} // end function throwTrueFalseSelect

/**
* Return true/null select
* @return string
* @param bool $bTrueNull
*/
function throwTrueNullSelect( $bTrueNull = null ){
 
 $aSelect = Array( null, null );
 
 if( $bTrueNull == true )
  $aSelect[1] = 'selected="selected"';
 else
  $aSelect[0] = 'selected="selected"';
 
TSD
Profil *
Radek B
1. Všiml sis, že je tady i sekce PHP?
2. Gramotný asi jsi. Znáš google? To je takový server, že tam třeba dáš hledat výraz "headers already sent" a dozvíš se, kde se o tomto něco píše.
3. Zkoušel jsem všechno, ale nic. Docela by mě zajímal výčet toho, cos zkoušel.


Adminům (asi Kajmanovi): Bylo by možno do PHP FAQ přidat doslova opsanou hlášku "headers already sent" a jednou větou vysvětlit, že hláška znamená, že se php snaží odeslat hlavičku v momentu, kdy už bylo odesláno html?
Str4wberry
Profil
Vždyť se v FAQ doslova píše:

headers already sent...
Pokud už byl generovaný nějaký výstup, tak už nelze používat funkce header(), setcookie() ani session_start(). Jejich volání skončí chybou.
Přesvědčete se, že před začátkem <?php ?> není žádný text (ani mezera) a že nebylo nic odesláno třeba funkcemi jako echo nebo print.
Pokud je text v UTF-8, tím výstupem může být i tzv. BOM signatura, vizte výše zmíněný Divný znak (čtvereček)....
TSD
Profil *
Str4wberry
Jasně, zrovna jsem si to tady otevřel, že se omluvím a smažu. Sorry.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0