Autor Zpráva
MilanJ
Profil
Po kliknutí na obrázek s linkem, který zpřístupňuje jinou část stránky....v tom samém okně, zůstává okolo obrázku šrafování.
Když dojde k aktualizaci stránky, šrafování samozřejmě zmizí, ale stránka se celá neaktualizuje, jen její části.
Co s tím? Jak to šrafování odstranit?
Díky.
habendorf
Profil
Zkus
<a href="xxx" onfocus="if(this.blur)this.blur()"><img src=......></a>
MilanJ
Profil
Moc díky, funguje to!
Pachollini
Profil
Nedoporučuji to používat, protože se tím výrazně sníží přístupnost, viz např. Martin Kopta na Lupě http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=1553:
"Nejčastější otázkou, kterou kladou webdesignéři při zmínce o bezbariérovém webu, je: Kolik je postižených lidí, kteří jsou připojeni k Internetu? Řekl bych, že bariérami jsme na webu postiženi všichni. Počet slepců na českém Internetu se pohybuje, řekněme, v řádu stovek, ale zvláštní ohledy si zaslouží i slabozrací (používají systémovou lupu pro zvětšení obrazu na obrazovce), osoby s porušeným barvocitem (mění nastavení barev v prohlížeči), lidé se sníženou mobilitou (zkuste si ovládat web tužkou drženou v ústech), lidé s nižším prahem vnímání (ano, to jsou ti, kterým házíme klacky pod nohy následujícími dvaadvaceti znaky onFocus="this.blur();")."

nebo Marek Prokop v Sově v síti http://www.sovavsiti.cz/download/sova0118.txt :
"Orámování odkazu zrušit lze tím, že k jeho událostnímu ovladači
onClick přiřadíme volání metody this.blur(). Tento postup si
vám ale dovolím vymlouvat, protože orámování slouží k ulehčení
orientace na stránce lidem s poruchou soustředění, slabozrakým
a těm, kdo se mezi odkazy místo pomocí myši pohybují
s tabelátorem (do poslední skupiny patřím i já)."
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0