« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
Autor Zpráva
Fred
Profil
A přeci jsem našel jeden důvod proč používám xhtml.
Je jím javascript. Pokud testuji scripty, jestli jsou správně napsány, stačí mi přidat písmenko x před příponu html a hned vím jak jsem na tom - jestli script vytváří validní výstup a to v html nezjistím. Navíc bych ještě podoktnul, že je rozdíl mezi xhml předstíráným a skutečným xhtml. Za xhtml předstírání považuji stránky s nesprávným mimetypem. Stačí se trochu rozhlédnout po webu kolik lidí třeba používá počítadla toplistu, nebo navrcholu. Ty by třeba v xhtml vůbec nefugovali, díky document.write. Mrkněte se těm lidem také do css, často mívají velká písmena v názvech elementů, to by taky nefungovalo. Hodně lidí používá v XHTML SGML komentáře. Jak jsem již psal xhtml předstírám, ale snažím se těhle chyb vyvarovávat.

http://www.hixie.ch/advocacy/xhtml
Timy
Profil
Chamurappi
Nápis „This page is valid HTML 4.01 Strict“ stejnou „radost“ nevyvolá? -- ne
Spousta lidí je zde skálopevně přesvědčena, že XHTML obsahuje méně elementů než HTML. -- tak xhtml 1.0 strict obsahuje/povoluje méně tagů než html. IMHO když už chci psát xhtml, tak si vyberu strict, nebudu psát v XHTML 1.0 Frameset
Kajman
Profil *
Někde jsem četl, že produkty, které obsahují písmenko x se více prodávají.

Tak se možná vyplatí v nabídkách webdesignových studií napsat to x do popisu, díky xhtml :-)
Plaváček
Profil
Je to těžká diskuse a nejhorší na všem řečeném je, že už mockrát bylo provětrnáno. Protože si ale Chamurappi (jehož Webylon znám a v lečcems s ním i souhlasím) vzal mé jméno do úst, budu reagovat a to naposledy. Rozdíl mezi HTML (alespon v poslední striktní verzi) a XHTML ve striktní verzi je v podstatě minimální. Problém, který se zde řeší, je neřešitelný a to především z toho důvodu, že XHTML je jakýsi hybrid, který vznikl jenom proto, že daleko úžasnější formát XML, kterému se hádá skvělá budoucnoust, je zpětně nekompatibilní. Mám za to, že pánové z W3C vykročili správným směrem, ale zřejmě podcenili setrvačnost Microsoftu, který za celou dobu existence svého prohlížeče nebyl schopen přijít s ničím převratným. Ostatně není divu - ono kouzelné slůvko zpětná kompatibilita znamená hlavně zařídit, aby se stránky psané v prastarém HTML 3.2 a prošpikované dnes již zavrženými elementy, zobrazovaly i nadále korektně. A to je oč tu běží.

Pokud bude zdrojový kód psát člověk, který ví co dělá, je šumák, jestli zvolí HTML nebo XHTML. Jenže Chamurappi nemá pravdu v jednom - v XHTML je skutečně méně elementů, protože ve verzi Strict a následně v XHTML 1.1 vypadly všechny značky určené výhradně k formátování vzhledu. Budoucnost je totiž jasná - (X)HTML by do budoucna mělo nést jenom významové (semántické) prvky textu, čili už žádné tagy B, BIG, SMALL, FONT a podobné, určené pouze k vizuálnímu ztvárnění informací a celou zátěž grafického ztvárnění mají převzít kaskádové styly.

A pokud píšete čisté HTML nebo čísté XHTML, je to vlastně dneska fuk a pokud jde o mě, mám pocit, že minimálně dalších pět let se nic převratného nestane.

Pokud se mě zeptá někdo, proč píšu v XHTML, odpovím, že jsem si zvykl. Zvykl jsem si uzavírat párové elementy a subjektivně mám pocit, že mám výsledný kód lépe pod kontrolou. Ale každý jsme jiný a já, pokud si pamatuji, nikdy nebyl fanatickým zastáncem hesla XHTML a nikdy jinak. Každému prosím, co jeho jest. A tyto diskuse, začínající tím, co je lepší nebo horší jsou už ze samé podstaty nesmyslné, protože srovnáváte nesrovnatelné.

XHTML mělo být nakročení k budoucnosti a k plnému nasazení XML v praxi, což je ale jiná kapitola. Zatím se tak nestalo, ale jednou to přijde. V tom okamžiku zvyk kodéra hlídat si validitu, ukončovat párové značky a produkovat čistý kód prostý jakýchkoliv formátovacích značek bude výhodou.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Kajmana:
Byl to jen příklad, který měl to štěstí, že byl po ruce. Na SGML/HTML existuje i řada nástrojů nezávislých na XML. Ten SgmlReader je ovšem dostačující.


Reaguji na Freda:
jestli [java]script vytváří validní výstup a to v html nezjistím
Nechápu. Běžné HTML ani (opravdové) XHTML prohlížeče neověřují validitu.
K metodě document.write() a selektorům s velkými písmeny: Výhodou XHTML není, že ti neumožňuje použít věci, které v HTML fungují.


Reaguji na Timyho:
tak xhtml 1.0 strict obsahuje/povoluje méně tagů než html
XHTML 1.0 Strict obsahuje stejné elementy jako HTML 4.01 Strict.
XHTML 1.0 Transitional obsahuje stejné elementy jako HTML 4.01 Transitional.
XHTML 1.0 Frameset obsahuje stejné elementy jako HTML 4.01 Frameset.
Nic víc, nic míň. Sémanticky jsou to totožné jazyky.

IMHO když už chci psát xhtml, tak si vyberu strict, nebudu psát v XHTML 1.0 Frameset
Stejnou volbu lze učinit i v případě HTML.


Reaguji na Plaváčka:
daleko úžasnější formát XML, kterému se hádá skvělá budoucnoust
XML 1.0 zažívá skvělou současnost, svým způsobem. A jeho budoucnost? Ta je nejistá. XML 1.1 je z hlediska standardizačních rituálů propadákem: dokumenty psané tímto jazykem nelze validadovat proti XML Schema 1.0, ani proti ISO RELAX NG. A sny o XML 2.0 jsou stále jen sny. Na toto nereaguj, prosím.

Mám za to, že pánové z W3C vykročili správným směrem
Ten směr ale vůbec nevyžadoval přechod na XML. Možnosti obecnějšího metajazyka SGML jsou pro takové vykročení stejně vhodné. Možná i lepší.

zřejmě podcenili setrvačnost Microsoftu, který za celou dobu existence svého prohlížeče nebyl schopen přijít s ničím převratným
Nerad se stavím do role advokáta tak kontroverzní společnosti. Ale Microsoft s několika převratnými věcmi prokazatelně přišel:
1) CSS 1 - první implementace stylů v Exploreru 3, dlouho před doporučením CSS 1
2) pozicování z CSS 2 - první implementace v Exploreru 4, před doporučením CSS 2
3) HTML - <span>, <label>, <object>, <iframe>, <q>, komplexní tabulkový model, to vše bylo v Exploreru dříve než v doporučeních HTML
4) vymyslel to, čemu se nedávno začalo říkat „AJAX“
Vidět v Microsoftu ultimátní zlo, které škodí webu, a v konsorciu mírně naivní hodné akademiky, to je strašně omezený pohled. Na toto nereaguj, prosím.

ono kouzelné slůvko zpětná kompatibilita znamená hlavně zařídit, aby se stránky psané v prastarém HTML 3.2
Hlavně znamená zůstat přiměřeně věrný vlastním implementacím, i když je konsorcium přežvýká do nekompatibilních doporučení.

v XHTML je skutečně méně elementů, protože ve verzi Strict a následně v XHTML 1.1 vypadly všechny značky určené výhradně k formátování vzhledu
1) Budu se opakovat, ale ve Strict nic nevypadlo. XHTML 1.0 Strict a HTML 4.01 Strict povolují stejné elementy.
2) Třebaže v HTML 4 Strict většina atributů a značek určených pro formátování vzhledu není, zdaleka nevypadly všechny. Na příklad elementy <b>, <i>, <big>, <small> a atributy width a height u elementu <img> přežili zcela bez úhony. Jsou i ve výchozí DTD XHTML 1.1.
3) XHTML 1.1 je jazyk postavený na některých modulech z XHTML Modularizace. Nezakazuje ovšem moduly přidávat.
Zcela regulérně je tedy možné si do DTD dát <!ENTITY % xhtml-legacy.module "INCLUDE">. A hle, „Legacy“ modul mohu použít. Copak v něm asi je? Elementy <font>, <center>, <u> a další zavržené části. Obdobně si mohu začlenit běžné rámce i ty plovoucí a atribut target (ten nikdy zavržen nebyl).
Kdepak, XHTML 1.1 nic neruší. Naopak. Dává význam slůvku „rozšiřitelný“. Krom toho přidává <ruby> elementy, s nimiž přišel Explorer 5.

Budoucnost je totiž jasná - (X)HTML by do budoucna mělo nést jenom významové (sémantické) prvky textu
Nesouvisí s otázkou HTML vs. XHTML. V otázce značkovacího jazyka totiž budoucnost jasná zdaleka není. Sázím půl království a ostatky princezny na HTML 5.

celou zátěž grafického ztvárnění mají převzít kaskádové styly
Stávající možnosti mi připadají dostačující. Plní svůj účel: usnadnit práci. Nezaháněl bych to ad absurdum, jako se snaží CSS 3. Na toto nereaguj, prosím.

mám pocit, že minimálně dalších pět let se nic převratného nestane
Pokud tvůrci HTML 5 nepočítají s tím, že se jejich jazyk uchytí do pěti let, proč berou ohledy na Explorer 6?

tyto diskuse, začínající tím, co je lepší nebo horší jsou už ze samé podstaty nesmyslné, protože srovnáváte nesrovnatelné
Šlo srovnávat Windows 95 a Windows NT 4? Ano, přestože měl každý trochu jinou architekturu. Šlo objektivně posoudit, jaké měl ten či onen výhody. Nešlo jednoznačně říct, který je obecně lepší. Podle výhod bylo možné určit, který je pro danou situaci vhodnější. Prvotní otázka v tomto tématu nezněla „je XHTML lepší?“. Zněla „jaké jsou výhody XHTML?“.
Srovnáváme dvě verze značkovacího jazyka. Už ze samé podstaty je takové srovnávání přirozené.

XHTML mělo být nakročení k budoucnosti a k plnému nasazení XML v praxi, což je ale jiná kapitola
Co myslíš tím plným nasazením v praxi? Čisté XML už je na webu použitelné minimálně dva roky. Podpora v prohlížečích je dostatečná.

V tom okamžiku zvyk kodéra hlídat si validitu, ukončovat párové značky a produkovat čistý kód prostý jakýchkoliv formátovacích značek bude výhodou.
1) Validita je v XML už tuplem irelevantní, protože ono již definuje, jak má být nevalidní (ale správně sestavený) dokument rozebrán.
2) Samotný metajazyk XML stejně jako SGML nezakazuje používání formátovacích elementů. Nepoužívání <font>u je praktické už alespoň pět let. Příchod té nové osvícené super-X-éry na tom vůbec nic nezmění.
Fred
Profil
No já tedy nevím, stejné zdrojáky dvou příkladů.
XHTML : http://xy.wz.cz/chyba.xhtml
chyba: Chyba: uncaught exception: [Exception… "Object cannot be created in this context" code: "9" nsresult: "0x80530009 (NS_ERROR_DOM_NOT_SUPPORTED_ERR)" location: "http://xy.wz.cz/chyba.xhtml Line: 19"]
css se netrnsformuje správně.
V msie to samozřejmě nepůjde.

HTML : http://xy.wz.cz/chyba.html
Skript proběhne, css se transformuje přesto, že je tak špatně.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Freda:
Však já jsem tě pochopil. Že ti v XHTML nefunguje to, co v XHTML fungovat nemá, není výhodou XHTML. V HTML tentýž kód funguje, což je dobře.
Timy
Profil
Chamurappi
No jo, asi bych měl nejdřív číst standardy a pak se hádat. V době psaní předchozího příspěvku jsem si vážně myslel, že v xhtml strict vypadly tagy jako <b> apod. a v html strict zůstaly. Ok, moje chyba.
Fred
Profil
jsem si vážně myslel, že v xhtml strict vypadly tagy jako <b> apod. Z toho si nic nedělej, to já taky. Už jsem se hodněkrát rozčiloval, že na w3c se nedá normálně orientovat a něco najít to je jak vyhlášky v Restaurantu na konci vesmíru tj. Ve sklepě, ve skříni s nápisem Pozor leopard. Nemám teď po ruce tu knihu , tak to je nepřesné.
Pachollini
Profil
Mně osobně poskytuje XHTML následující výhody:
1) Možnost zpracování pomocí XSLT. Když např. čtu nějakou knihu, dělám si poznámky v XHTML a pak pomocí jednoduché XSLT šablony vygeneruju obsah. Nebo mám hotový dokument a chci udělat jiný podobný. začnu tím, že pomocí jednoduchého XSLT zkopíruju ze starého vše potřebné. Některé weby generuji dynamicky pomocí XSLT z fromátu, který je mixem XHTML a vlastních značek v jiném jmenném prostoru. XHTML je tu nutnost.
2) Snazší strojové zpracování. Mám-li web v XHTML a chci na něj přidat fulltextový vyhledávač, ušetřím si dost práce a vrásek, budu-li moci použít XHTML parser.
3) Všechny ty subjektivní záležitosti, jako že to člověka nutí dělat čistší kód, ale to nikomu nenutím.
Ostatně, vůbec nic nikomu nenutím.
Argumenty, které mi proti XHTML připadají naprosto mimo mísu:
1) Kód je větší - zanedbatelně, u typických dokumentů to budou sotva procenta, mnohem víc se dá nahnat jinde. Slabý argument.
2) Není zpětně kompatibilní. Pokud se XHTML píše s ohledem na zpětnou kompatibilitu, je to čistě akademický problém, ne praktický. Slabý argument.
3) Není dopředně kompatibilní. Blbost. XHTML 2 má sice vypadat jinak, ale dopředná kompatibilita přece není o tom, zda se standard změní, ale o tom, zda bude podporován. Pokud je v tomto ohledu mezi XHTML a HTML rozdíl, je to jednoznačně ve prospěch XHTML. (Opět třeba díky XSLT.)
4) Nevyvíjí se. Opravdu? A HTML ano? Jak přesně by měl takový vývoj vypadat? Opět, pokud se něco vyvýjí, tak spíš XHTML než HTML.
5) XML parser pro XHTML nemusí podporovat všechny vymoženosti XML, např. externí entity, proto může být v praxi XHTML parser jednodužší než HTML parser.
Chamurappi, nemyslím si, že je XHTML oproti HTML nějaká extra výhra, nikomu bych ho nenutil, ale způsob, jakým argumentuješ pro HTML se mi zdá být spíše fanatický než věcný.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Pacholliniho:
Děkuji za konstruktivní argumentaci.
Má proti na tvá pro:
1) XHTML není nutný výstupní formát XSLT transformace. Nastavením <xsl:output method="html"/> lze z libovolného XML vychrlit HTML dokument. Je-li potřeba transformovat kód, který je posílán návštěvníkovi, stačí HTML zkovertovat do XML, nástroje existují.
2) Fulltextový vyhledávač zpracovávající výstup posílaný uživateli zdaleka nedosáhne efektivity vyhledávače, který hledá přímo v datech, z nichž se výstup pro uživatele generuje (typicky databáze). Co se týká práce a vrásek, tak nejznámější z autorů XML doporučení na konkrétní úkony používá raději regulární výrazy.
3) Nutí zbytečně explicitně uzavírat elementy, což za větší čistotu nepovažuji, je to věc zvyku. Nenutí sémantickou čistotu.

Má proti na tvá proti proti mým proti:
1) Hodnotí-li se jen a pouze HTML vs. XHTML, tak „mnohem víc se dá nahnat jinde“ je irelevantní. Jinde mohu nahánět i v HTML. Tento můj slabý argument jsem uvedl jen proto, že si ho rádi neprávem půjčují milovníci XHTML.
2) Celé XHTML je záležitost pouze akademická. Plně vyhovující HTML prohlížeč by na XHTML stránkách dělal chyby.
3) „dopředná kompatibilita přece není o tom, zda se standard změní, ale o tom, zda bude podporován“ - v tom případě je HTML dopředně kompatibilní, zatímco XHTML má podporu trvale minimální.
5) XML parser nemusí podporovat rozebírání externí DTD. Musí ovšem umět rozebírat interní podsadu DTD, což je stejně náročný úkon. Musí umět rozebrat třeba toto.
4) XHTML 2 nepovažuji za vývoj, žádnou zázračnou novinku nepřináší. Je to stále jen obdoba HTML 4, možná s bohatší sémantikou, trochu jinou strukturou a jinak nazvanými elementy. Žádná evoluce, žádná revoluce. Ve srovnání s ním se HTML vyvíjí. Nikoliv ovšem pod vlajkou W3C. Nejzásadnější body vývoje obou jazyků za poslední dva roky:

   HTML 5 (známé jako Web Applications 1.0)
   - zrozena samotná myšlenka, časté úpravy pracovních návrhů
   - funkční elementy: <datagrid>, <input type="range nebo date nebo time">
   - atributy pro formulářové prvky: autofocus, required, pattern
   - skriptem zpracovatelné události: onback, události pro drag&drop
   - atribut contenteditable, bitmapové kreslení v <canvas>u
   - odbourání byrokratičností jako je třeba povinný atribut type
   - sémantické elementy: <header>, <footer>, <article>, <nav>, <date>, <time>, <calendar>
   - interface pro skriptování: Window, XmlHttpRequest, Storage, Audio
   - možnosti serverového zpracování klientských událostí

   XHTML 2
   - dva nové pracovní návrhy, s ročními prodlevou
   - zrušen <img>
   - obnoven <img> a element <script> byl přejmenován na <handler>

způsob, jakým argumentuješ pro HTML se mi zdá být spíše fanatický než věcný
Zjevně jsou naše představy o věcné a fanatické argumentaci nekompatibilní. Dle mého názoru totiž třeba toto věcná argumentace není:
- „Pokud je v tomto ohledu mezi XHTML a HTML rozdíl, je to jednoznačně ve prospěch XHTML.“
- „Opět, pokud se něco vyvíjí, tak spíš XHTML než HTML.
Fred
Profil
Chamurappi K tomu HTML5, je to zajímavé, ale když se podívám, jak já říkám o patro výš, tzn. : http://www.whatwg.org/ dočtu se na konci stránky Shouldn't this work be done at the W3C or IETF? a také, že jde o komplexnější práci. Když se pak podívám na to co se na w3c z tohohle draftu poslalo říkám si jestli to není trochu kontraproduktivní viz http://www.w3.org/Submission/2005/02/Comment Je ale pravda, že podepsaní jako Brendan Eich který v podstatě stvořil javascript, vývojáři z Mozilly, Opery i Ian Hickson ze Safari. Jen mi je divné, že dost z nich působilo ve w3c? http://www.whatwg.org/charter
habendorf
Profil
Vždycky jsem se domníval, že to X znamená "rozšiřitelný".
Můžu se jen zeptat, jak v html zajistím fungování takovéhoto tagu: <zamestnani>Lepič plakátů</zamestnani> ?
Pachollini
Profil
Chamurappi: na základě čeho jsi překřtil Web Applications 1.0 na HTML 5? Asi stejným právem bych ho mohl nazvat XHTML II - viz http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/#relationship: "This specification represents a new version of HTML4 and XHTML1." Ale to je opravdu neplodná debata.

Jen bych chtěl upřesnit:
1) Já pužívám XHTML i jako vstupní formát XSLT transformací, nejen jako výstupní. Nevidím důvod, proč psát něco v HTML a pak to "převádět" do XHTML, abych to mohl transformovat.
2) K vyhledávači: to samozřejmě záleží, jaká data zpracováváš, jak máš strukturovaný výstup etc. Nicméně pokud máš v databázi uložené strukturované dokumenty, např. filosofické články, které obsahují mezinadpisy, poznámky pod čarou, zvýraznění atd. a přitom chceš dát těmto elementům při vyhledávání různou váhu, jeví se mi použití XML kódování a parseru jako nejefektivnější.
Ale jak říkám: mluvím o výhodách, které má použití XHTML pro mne a nikomu to nenutím a tím také s touto debatou končím, probírat pořád dokola výhody a nevýhody dvou počítačových jazyků, které jsou z 99% totožné mi nepřipadá jako zajímavý způsob trávení času.
Acci
Profil
Někde jsem četl, že produkty, které obsahují písmenko x se více prodávají.
Nebylo to náhodou ve StarGate?
SuE
Profil
neberte to jako oživování flame - tohle je dobrá úvaha k tématu: slashdot - html/xhtml a validita
caledon
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

hoj, na jedněch stránkách o někom sem čet, že mu někdo dopporučil naučit se XHTML… Vůbec sem nevěděl o co "gou" tak sem si to na jakpsatweb.cz vyhledal a po přečtení sem došel k tomu, že je v podstatě zbytečnost se to učit když:

- všechny hodnoty zapisuji do uvozovek
- na křížení tagů si dávám pozor
- párové tagy vždycky uzavírám
- přináší to jen omezení a další podle mě zbytečná nařízení
- žádné nové možnosti to nepřináší

No jestli je nějaký důvod začít se něčím takovým zabývat pak bych někoho prosil aby mi ten důvod sem napsal… Třeba už jenom z toho důvodu ať nejsem mimo když se o něčem takovém bude někdo bavit…

Díky za odpovědi
Chamurappi
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Důvod není. Už jsme to tu probírali. Zpravidla nefunguje v mobilech.

Ohromná spousta lidí neumí rozeznat rozdíl mezi [X]HTML a CSS. Za každou cenu je sice chtějí od sebe oddělit, ale při každém sporu o XHTML tahají z rukávů argumenty o tabulkových layoutech, elementech <font> apod.
peta
Profil *
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Chamurappi :)
caledon Duvod, proc Xhtml a validni je 1 dost zajimavy, protoze lze takovou stranku snadno konvertovat na cokoli jine. Existuje uz velke mnozstvi DLL do vsech moznych programu.
Kdyz si napatkou vypabis, jak konvertuje word do html… :)
Charlie
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

caledon, pokud nejseš začátečník, tak to není nutnost.

Chamurappi, jakožto znalce této problematiky Vás velice uznávám, ale občas mi přijde, že neumíte přijímat názory druhých a máte pouze subjektivní názor na věc. Píšete tady o tabulkových layoutech a značce <font>, to ale asi zapomínáte samotnou podstatu HTML dokumentu. Na prvopočátku sloužil jen k přenosu strukturovaného textu, o žádném designu tehdy nebyla řeč. XHTML nám to všem znovu připomenulo krutými pravidly, která jsou sice neúprosná, ale leckdy užitečná.

Rčení "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti" bych tady mohl lehce uplatnit. Podle mého je dobré se učit na XHTML, právě kvůli omezením a striktním pravidlům. Člověk se pak naučí psát správný kód a správnou implementaci CSS na prvky na stránce. Potom se může přejít na HTML, nebo nemusí, to už je subjektivní záležitost. Každopádně je dobré deklarovat maximum vlastností pomocí CSS a v HTML zanechat pouze původní myšlěnku strukturovaného textu. Ať už kvůli objemu HTML dokumentu, nebo kvůli přehlednosti kódu.
Chamurappi
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Reaguji na petu:
Duvod, proc Xhtml a validni je 1 dost zajimavy, protoze lze takovou stranku snadno konvertovat na cokoli jine. Existuje uz velke mnozstvi DLL do vsech moznych programu.
1) Drtivá většina webů to nepotřebuje a nikdy potřebovat nebude.
2) Stačí mi jedna jediná kvalitní knihovna, která mi z HTML vyrobí DOM, a můžu vesele konvertovat cokoliv. Nepotřebuji jich velké množství.
3) Na jednoduchou konverzi konkrétního dokumentu (či jen extrakci dat) je mnohdy efektivnější použít regulární výrazy, než se párat s XSLT.
4) XHTML nemusí být validní, aby s ním bylo možné pracovat XML nástroji.


Reaguji na Charlieho:
Věkový rozdíl mezi námi nepřesahuje ani 5 000 let, můžeme si tykat.

Píšete tady o tabulkových layoutech a značce <font>
Píšu o tom, že míchat diskusi o nich do diskuse o strnulém X je zbytečné. Je to jiné téma, zcela nesouvisející.

Na prvopočátku sloužil jen k přenosu strukturovaného textu, o žádném designu tehdy nebyla řeč.
Nikoliv.

XHTML nám to všem znovu připomenulo krutými pravidly, která jsou sice neúprosná, ale leckdy užitečná
Přečti si doporučení XHTML 1.0, část 4. Je tam někde uvedený jako rozdíl XHTML oproti HTML to, že se více zaměřuje na strukturu a méně na vizuální prezentaci? Nikoliv.

Člověk se pak naučí psát správný kód a správnou implementaci CSS na prvky na stránce
Tenhle mýtus je fakt hodně zažraný, že?
Co je správnějšího na vypisování všech počátečních a uzavíracích značek? Je to jen jiná syntaxe jazyka sémanticky a strukturálně totožného s HTML 4. Žádné elementy nebyly přidány, žádné nebyly zrušeny a používání CSS není o nic přirozenější.

Každopádně je dobré deklarovat maximum vlastností pomocí CSS a v HTML zanechat pouze původní myšlěnku strukturovaného textu
Řeči o původní myšlence patří do teleshoppingu, ta nemá pro praxi význam. Definovat vizuální prezentaci webu pomocí CSS je především pohodlné.

Díky pseudovývoji směrem k XHTML se za posledních 6 let značkovací jazyk nehnul z místa. Stále stejně primitivní formuláře, stejně primitivní sémantika, stejně primitivní funkčnost. Naštěstí už se opět začínají probouzet výrobci prohlížečů s vlastními inovacemi.
ronnie
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Tak nějak nechápu odmítání jednoho či druhého jazyka. Ja používam XHTML, protože jsem nikdy HTML neučil, učil jsem se už XHTML. S mobilem a XHTML problémy nemám a jelikož je můj přístroj postaršího výrobního data, tak to neřeším.
Je otázka, zda zůstavat u starší technologie, nebo přejít k nové, která se bude dále vyvíjet. XHTML 2.0 je už jiné.
A kam půjde vývoj? Ví to někdo?
Chamurappi
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Reaguji na ronnieho:
Tak nějak nechápu odmítání jednoho či druhého jazyka.
Spory se vždy točí kolem dvou témat: XHTML má jisté nevýhody a HTML je odporně démonizováno.

S mobilem a XHTML problémy nemám a jelikož je můj přístroj postaršího výrobního data, tak to neřeším.
Opravdu XHTML umí?

Je otázka, zda zůstavat u starší technologie, nebo přejít k nové, která se bude dále vyvíjet.
Za poslední dva měsíce vyšlo více návrhů HTML 5 než než jich vyšlo v případě XHTML 2 za poslední dva roky. Konečně něco nového. Mozilla Firefox 1.5 a Opera 9 už budou podporovat nový element <canvas>.

XHTML 2.0 je už jiné.
Ano. Trvale nedokončené, ničím nepodporované, plné zbytečných přejmenovávání. XHTML je vyvíjeno bez jasné vize.

A kam půjde vývoj? Ví to někdo?
Odklon od evangelizačního fundamentalismu. Význam W3C poklesne, neboť jeho opojení vlastní dokonalostí přestane být srozumitelné běžným webmasterům. Čemu však webmaster porozumí, to budou nové prvky značkovacího jazyka. Nové funkce, snadno a rychle použitelné, blbuvzdorné, (čímsi) atraktivní pro návštěvníka. A tyto funkce nabídnou prohlížeče, ne konsorcium. Šest let bez inovací stačilo.

Co se týče HTML vs. XHTML, tento spor přetrvá, protože prohlížeče HTML nikdy nenechají zaostat a protože XHTML skutečně jednou bude v jistých specifických případech užitečné. Svět se ovšem přestane na HTML dívat jako na prastaré zlo. Již v současné době řada zahraničních elit převedla své weby z XHTML 1 do HTML 4.

Toť můj odhad.
ronnie
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Chamurappi: "Opravdu XHTML umí?"

Důležité je, že se stránka zobrazuje správně.
Chamurappi
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Reaguji na ronnieho:
Jenže zobrazuje se správně jen proto, že celému světu (vyjma validátoru) říkáš, že to je HTML. Spoléháš tedy na nedokonalost HTML parseru ve svém mobilu, ne na tamní XML parser. V tvém mobilu totiž nejspíše XML parser není.
ronnie
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Ano, to ale mně - uživateli může být celkem jedno. Když jednou za čas zabrouzdám na net přes mobil, mám stejné problémy se zobrazením jako na běžném PC, ať už se jedná o XHTML či HTML.
Nechápu tedy, proč je tebou neustále kritizován XHTML a jinými naopak HTML.
Kolouch
Profil *
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Já jsem dlouho používal HTML a teď (dva měsíce) jsem přešel na striktní XHTML 1.0, proč?
Když vidím prasárny např. s tagem font, dělá se mi špatně a v striktním XHTML to nelze.

Stránky v mobilu neprohlížím, protože za 1. můj mobil je šunka a za 2. je to zhýralost - opravdu potřebujete surfovat z mobilu na webu?
Dobře napsaná stránka navíc s vypnutými CSS vypadá jako holý text, takže dá číst i v nějakém mobilním zařízení.

Na závěr: je jedno jestli člověk používá XHTML, nebo HTML - hlavně aby psal text a pak přidal design přes styly - jsem totiž zoufalý ze špatných stránek, kde si vypnu styly a ony jsou ještě horší. Proto by se měl oddělovat obsah od designu.
Já preferuji XHTML 1.0 Strict + CSS.

Ostatně, současné (X)HTML nepotřebuje inovovat, ale CSS by potřebovalo několik detailů navrch.

Takže pišme v XHTML nebo v HTML, ale hlavně pišme validně, oddělujme styly od textu ať se dají vypnout a nedělejme prasárny!!!
Prasárna = např. použití tagu FONT místo SPANu apod.
SuE
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

kolouch: a teď budu zas já ďáblův advokát :-)
Tag font není prasárna … záleží na zvoleném DTD
To, jestli ho chceš nebo nechceš používat, záleží čistě na tobě a není třeba kvůli tomu hned tvrdit, že xhtml to zachrání. To je jen tvůj problém, že potřebuješ berličku xhtml "to se nesmí" a bububu od validátoru.

Bez tagu font se dá žít i v Html 4.0, bude to validní, budou tam styly, bude to ok ve všech prohlížečích .. a když tam ten font bude, tak to pořád ještě bude validní a holt když si vypneš styly, tak to bude barevně .. No a co? Komu to vadí?


Ostatně ty "prasárny" s tagem font většinou dělají starší CMS, a argument, že přes css se to líp spravuje, zde neobstojí, protože tam se jen sáhne do šablony a je vymalováno.

Nakonec si sám odporuješ v prvním a třetím odstavci :-)
Chamurappi
Profil
Moderátor Chamurappi: Přesunuto z Proč používat XHTML?

Reaguji na Koloucha:
Když vidím prasárny např. s tagem font, dělá se mi špatně a v striktním XHTML to nelze.
Ve striktním HTML také ne. Prasárny s elementem <font> jdou dělat i v XHTML. Nevím, kdo přišel s tím absurdním nesmyslem, že XHTML ruší některé elementy, ale je to zjevně blábol pořádně zažraný.
Takže proč jsi na XHTML 1.0 přešel? Jen proto, že se domníváš, že ti zakazuje používat elementy, které ani používat nechceš?

Dobře napsaná stránka navíc s vypnutými CSS vypadá jako holý text, takže dá číst i v nějakém mobilním zařízení.
Dobře napsanou XHTML stránku neumí mobily správně interpretovat, bez ohledu na podporu CSS.

hlavně aby psal text a pak přidal design přes styly
Nesouvisí s debatou HTML vs. XHTML. I ten, kdo nechce vzhled definovat styly, může vesele používat XHTML.

ale hlavně pišme validně
Netřeba.
Tin
Profil
Hlavní důvody pro xhtml: 1) písmenko X vypadá moderně, módně
2) vždycky se najdou lidé, kteří se musí chytat supernovinek

další k poznámky k této flame:
1) psát html si můžu tak čistě, jak jen chci
2) standart x MSIE: př.: hlavní designový problém je box-model: standart vznikl "natruc" tomu, co používal MSIE, nelze vyčítat IE že zvolil zpětnou kompatibilitu se všemi v té době existujícími stránkami; a hlavně to není chyba html <- sice to nepatří do sporu html x html, ale někteří to sem vytáhli
3) v html jsou zbytečné prvky (font, strong.........) - kdo by to proboha v dnešní době s css ještě používal? Jenom když k tomu mám pádný důvod, např.: <xmp>bookmarklet je super věc
4) pro xhtml do budoucna nevěstím nic dobrého: počet lidí píšících www-stránky bude narůstat, pro začátečníka je html výhodnější, není tak háklivý na syntaxi (pochopil jsem to dobře?) a pro html už je množství všeobecně známých "učebnic" (př. JPW, v zahraničí to bude imho podobné). Tj. počet "HTMLkářů" poroste => prohlížeče se musí soustředit na html => není čas na xhtml => xhtml může jít někam...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0