Autor Zpráva
Mates112
Profil
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='cs' lang='cs'>
<head>
<title>Vodní elektrárny</title>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1250' />
<meta http-equiv='Content-language' content='cs' />

<meta name='robots' content='all,follow' />

<meta name='description' content='Stránky zaměřené na obnovitelný zdroj energie, konkrétně na vodní energii.' />
<meta name='keywords' content='historie,vodní kola,vodní turbíny,vodní elektrárny,vodní elektrárny v ČR,využití, download, guestbook' />
<meta name='category' content='Vodní energie' />

<meta name='author' content='Matěj Řičánek' />
<link rel="stylesheet" href="lib/style.css" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function openJSLWindow() {
iMyWidth = (window.screen.width/2) - (250 + 10)
iMyHeight = (window.screen.height/2) - (150 + 25)
Fokus = window.open("", "JSL","height=215,width=280,resizable=no,left=" + iMyWidth + ",top=" + iMyHeight + ",screenX=" + iMyWidth + ",screenY=" + iMyHeight + ",scrollbars=yes");
Fokus.focus()
}
//-->
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function openCSLWindow() {
iMyWidth = (window.screen.width/2) - (250 + 10)
iMyHeight = (window.screen.height/2) - (150 + 25)
Fokus = window.open("", "CSL","height=700,width=1100,resizable=no,left=" + iMyWidth + ",top=" + iMyHeight + ",screenX=" + iMyWidth + ",screenY=" + iMyHeight + ",scrollbars=yes");
Fokus.focus()
}
//-->
</script>

</head>

<body style="background-color: #BDD2FD"><!--WZ-REKLAMA-1.0IZ--><div align="center"><table width="496" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><a href="http://www.webzdarma.cz/"><img
src="http://i.wz.cz/banner/nudle03.gif" width="28" height="60"
style="margin: 0; padding: 0; border-width: 0" alt="WebZdarma.cz" /></a></td><td>
<script type="text/javascript">
<!-- /* (c) 2001 AdCycle.com All Rights Reserved.*/
var id=494; var jar=new Date();var s=jar.getSeconds();var m=jar.getMinutes();
var flash=s*m+id;var cgi='http://ad.wz.cz';
var p='<iframe src="'+cgi+'/ad.cgi?gid=30&amp;t=_top&amp;id='+flash+'&amp;type=iframe " ';
p+='height="60" width="468" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" ';
p+='vspace="0" frameborder="0" scrolling="no">';
p+='<a href="'+cgi+'/click.cgi?manager=adcycle.com&amp;gid=30&amp;id='+flash+ '" target="_top">';
p+='<img src="'+cgi+'/ad.cgi?gid=30&amp;id='+flash+'" width="468" height="60" ';
p+='border="0" alt="Klikni" /></'+'a></'+'ifra'+'me>'; document.write(p); // -->
</script><noscript><div><a href="http://ad.wz.cz/click.cgi?manager=adcycle.com&amp;gid=30&amp;id= 494"><img
src="http://ad.wz.cz/ad.cgi?gid=30&amp;id=494"
width="468" height="60" style="margin: 0; padding: 0; border-width: 0" alt="Klikni" /></a></div></noscript>
</td></tr></table></div>
<!--WZ-REKLAMA-1.0IK-->
<div id="content">
<h1 title="Design by Matěj Řičánek"></h1>
<ul id="top">
<span class="active_top">
<li><a href="index1.php">Home</a></li>
<li><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>
<li><a href="http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid=xu4p6t6t66ekccnpf57bs6vr 8dr8fb">Guestbook</a></li>
</span>
</ul></li>
<div id="banner">
<img src="lib/banner.gif" alt="" width="800" height="140" />
</div>
<div id="left">
<h2>Menu</h2>
<ul>
<li><a href="index1.php">Home</a></li>
<li><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>
<li><a href="download.php">Download</a></li>
<li><a href="http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid=xu4p6t6t66ekccnpf57bs6vr 8dr8fb">Guestbook</a></li>
</ul></li>
<h2>Vodní energie</h2>
<ul>
<li><a href="historie.php">Historie</a></li>
<li><a href="vodnikola.php">Vodní kola</a></li>
<li><a href="vodniturbiny.php">Vodní turbíny</a></li>
<li><a href="vodnielektrarny.php">Vodní elektrárny</a></li>
<li><a href="vodnielektrarnycr.php">Vodní elektrárny v ČR</a></li>
<li><a href="vyuziti.php">Využití</a></li>
</ul></li>
<h2>Odkazy</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.cez.cz">ČEZ</a></li>
<li><a href="http://www.balici.wz.cz">Stránky Tercie B</a></li>
</ul></li>
<h2>Search</h2>
<p>
<!-- Atomz Search HTML for Vodní energie -->
<form method="get" action="http://search.atomz.com/search/">
<input size="15" name="sp-q" /><br />
<input type="submit" value="Search" />
<input type="hidden" name="sp-a" value="sp10038597" />
<input type="hidden" name="sp-p" value="all" />
<input type="hidden" name="sp-f" value="ISO-8859-1" />
</form>

</p>
</div>

<div id="right">
<h2>Novinky</h2>
<p style="text-align: left">
<font color="#888888">
25. 6. 2006 - zprovoznění stránek<br />
23. 6. 2006 - obsahové úpravy<br />
13. 2. 2006 - úpravy designu
</font>
</p>
<h2>Zasílání novinek</h2>
<p>
<form action="zasilani/pridani.php" method="post">
<input value="Vaše jméno" name="jmeno" type="text" size="20"
onfocus="if(this.value=='Vaše jméno')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='Vaše jméno';" /><br />
<input value="Váš e-mail" name="email" type="text" size="20"
onfocus="if(this.value=='Váš e-mail')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='Váš e-mail';" />
<br />
<input type="submit" value="Poslat" class="button" />
</form>

</p>

<h2>Statistika</h2>

</div>

</p>

</div>

<div id="main" align="left">
<H2>
Vítejte</H2>

<p class="date">Akumulační elektrárny</p>
<p>
Charakterizovány hrází a jezerem, kde je shromážděna velká zásoba vody. Tato vodní díla v sobě spojují více úloh než pouhou výrobu energie. Pod hrází stabilizují průtoky vod říčním korytem, chrání před povodněmi a podporují plavební možnosti toku.. Mnohdy jsou nádrže také zdrojem pitné, technologické, nebo závlahové vody.
</p>

<p>
<b><u>Hráze</u></b><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>sypané</i> - hráz vzdoruje tlaku vody svou hmotností a objemností<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>klenbové</i> - proti tlaku vody vzpírá poměrně tenká železobetonová proti proudně vyklenutá skořepina

</p>

<p>
Hráz velkých vodních děl je technicky složitá stavba protkaná sítí kontrolních chodeb s množstvím pevných bodů, které jsou nepřetržitě kontrolovány a přeměřovány.Hráz je zabezpečena proti přelití spodními výpustěmi a horními přelivovými hranami. Tato zařízení umožňují také průběžně upravovat výšku hladiny.<br /><br />
<img src="images/hraz.jpg" alt="Hráz" width="311" height="207" />
</p>

<p>
<b><u>Umístění elektrárny</u></b><br />
</p>

<p>
Umístění vlastní elektrárny může být různé. Cílem je využít co nejlépe zadržené vody a její energie. Jsou elektrárny zabudované přímo do tělesa hráze, nebo hluboko v podzemí. Voda se k ní přivádí tlakovým potrubím. Záleží na tvaru terénu, výškových a spádových možnostech a na množství vody, které je k dispozici.
</p>

<p>
Srdcem každé vodní elektrárny je vodní motor, turbína s generátorem. K turbíně je voda přiváděna z odběrných zařízení
</p>

<p>
<b><u>Volba turbíny</u></b><br />
<
Mates112
Profil
<p>
Je závislá na účelu a podmínkách celého vodního díla. Nejčastěji se osazují Francisova nebo Kaplanova turbína různých modifikací. Pro vysoké spády se používá Peltonova turbína, která se řadí mezi turbíny akční.
</p>

<p>
Podle výše spádu se vodní elektrárny dělí na:<br /><br />
nízkotlaké - do výše spádu 25 m bez přívodního potrubí <br />
středotlaké - výše spádu 25 až 100 m s přívodním potrubím <br />
vysokotlaké - výše spádu nad 100 m<br /><br />
<a href="obrazekvelky2.html" onClick="openCSLWindow();" target="CSL"><img src="images/akumulacni.jpg" alt="Akumulační elektrárna" width="384" height="229" /></a>


<br /><br /><a href="vodnielektrarny.php">Zpět</a>


</p>
<blockquote>
<p><br />
</p>
</blockquote>

<div id="copyright">
<font face="Verdana" color="#628AEA">Copyright © 2006</font>
<font face="Verdana"> <a href=""><font color="#DEE9FF">elektrarny.xf.cz</font></a></font>
<font face="Verdana" color="#628AEA">| Design by </font>
<a href="zaslani.html" onClick="openJSLWindow();" target="JSL" style="text-decoration: none">
<font face="Verdana" onmouseover="this.style.color='#888888'"
onmouseout="this.style.color='#DEE9FF'" color="#DEE9FF">Matěj Řičánek</font></div></a>

</div>
</div>
</body>
</html>

hází to:
Line 61 column 24: document type does not allow element "span" here; assuming missing "li" start-tag.

<span class="active_top">

Line 62 column 3: document type does not allow element "li" here.

<li><a href="index1.php">Home</a></li>

Line 63 column 3: document type does not allow element "li" here.

<li><a href="kontakt.php">Kontakt</a></li>

# Line 64 column 3: document type does not allow element "li" here.

<li><a href="http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid=xu4p6t6t66ekccnpf57bs6vr 8dr


# Error Line 66 column 4: end tag for "li" omitted, but OMITTAG NO was specified.

</ul></li>

Line 66 column 9: end tag for element "li" which is not open.

</ul></li>

můžete mi to pls opravit?? ja už jsem vychatal dost chyb ale pořád jich tam mám dost a nevím jak je spravit:((
Peca
Profil
Lepší by bylo dát odkaz přímo na stránky.
<span> nemůže být uvnitř <ul> jenom tak. Buď musí být před ním, nebo musí být uvnitř <li>.
Mates112
Profil
dobře stránky jsou www.elektrarny.xf.cz
krteczek
Profil
tady <link rel="stylesheet" href="lib/style.css" /> ti chybí type="text/css"
a na 148? řádku máš prázdný <a href=""
Chamurappi
Profil
Reaguji na krteczka:
ti chybí type="text/css"
Nechybí. Netuším, proč ho tam většina lidí píše, ale je tam úplně zbytečný.
peta
Profil *
Chamurappi
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
protoze se to tak pise podle 1.0 nebo nejake takove podobne :)
Jinymi slovy, identifikujes tim linkovany soubor.
Ty tam take nemusis mit vubec CSS, ale treba JS.

A predevsim to vypisuje jako chybu validator ve FF a to je pro mne hlavni.

Mates112
Jinak chyby asi byli uz vyreseny, s tim LI. Ale to ti tam pise, staci pouzit jen slovnik, treba ten na seznam.cz
Timy
Profil
peta
protoze se to tak pise podle 1.0 nebo nejake takove podobne :)
Nepíše. Atribut type není v <link> povinný. To si trochu pleteš pravděpodobně s elementem <style>.

Ty tam take nemusis mit vubec CSS, ale treba JS.
Když tam mám rel="stylesheet"?

A predevsim to vypisuje jako chybu validator ve FF a to je pro mne hlavni.
Validátor ve FF je asi tak ten poslední validátor, který by mě někdy zajímal :-).
Zahon
Profil
Timy
Ale píše.. teď to sice nemůžu najít, ale Mates112 má nahoře v DTD definováno XHTML 1.0 a pokud vím, tak tam se to píše. To že Chamurappi dělá v HTML, konsorcium nemá rád a kašle na něj tak to je jeho rozhodnutí. ;-)
Mimochodem Tidy (validator ve FF) je naprosto výborná věc, kdo nevyzkoušel nepochopí. Ale nelze mu věřit naprosto...
jozob
Profil
Zahon
"Ale píše.. teď to sice nemůžu najít, ale Mates112 má nahoře v DTD definováno XHTML 1.0 a pokud vím, tak tam se to píše."
Ale nepíše.
<!ATTLIST link

%attrs;
charset %Charset; #IMPLIED
href %URI; #IMPLIED
hreflang %LanguageCode; #IMPLIED
type %ContentType; #IMPLIED
rel %LinkTypes; #IMPLIED
rev %LinkTypes; #IMPLIED
media %MediaDesc; #IMPLIED
>
Timy
Profil
Zahon
"Ale píše.. "
Nepíše, tedy nemusí se to psát. Že to tam někdo píše je už jeho věc.

"teď to sice nemůžu najít, ale Mates112 má nahoře v DTD definováno XHTML 1.0 a pokud vím, tak tam se to píše."
Až to najdeš, dej mi vědět. Prozatím si prostuduj třeba tohle.
jozob
Profil
A ako hovorí Timy, pravdepodobne si to pletiete s elementom style, kde je atribút type povinný:
<!ATTLIST style

%i18n;
id ID #IMPLIED
type %ContentType; #REQUIRED
media %MediaDesc; #IMPLIED
title %Text; #IMPLIED
xml:space (preserve) #FIXED 'preserve'
>
Chamurappi
Profil
Reaguji na Zahona:
K výše uvedenému pouze dodám:

Mates112 má nahoře v DTD definováno XHTML 1.0 a pokud vím, tak tam se to píše. To že Chamurappi dělá v HTML ...
Atributy, které jsou povinné v XHTML, jsou povinné i v HTML. Stejně tak atributy, které jsou povolené v HTML, jsou povolené i v XHTML (třeba color u elementu <font>). Existuje jen jedna výjimka, ale to je spíše záhadné nedopatření.

konsorcium nemá rád
To není pravda. Přiznávám, že je to komplikovaný vztah, ale odpor k W3C jako k celku necítím.

kašle na něj tak to je jeho rozhodnutí. ;-)
Na co přesně kašlu? A kdo na něj nekašle?


Reaguji na petu:
Jinymi slovy, identifikujes tim linkovany soubor.
U odkazů také píšeš MIME typ cílové stránky? <a href="http://www.volny.cz/peter.mlich/www.htm#msub486418916" type="text/html">?
I stylopisy mají HTTP hlavičku Content-Type, ne? Navíc je CSS jediným široce použitelným stylovacím jazykem, takže ho můžeme s klidným svědomím označit jako výchozí.
Timy
Profil
Chamurappi
Existuje jen jedna výjimka, ale to je spíše záhadné nedopatření
povídej :-).
habendorf
Profil
Timy: že by target?
Timy
Profil
habendorf
Proč ten? Ten je povolený v HTML trans a v XHTML trans a zakázaný v HTML strict a XHTML strict.
habendorf
Profil
Timy: OK, pravda. Nevím kterým směrem to Chamurappi myslel, ale rozhodně v xhtml je jeden atribut, který v html není. xml:lang
Timy
Profil
habendorf
To je taky pravda, ale přečti si, jak to Chamurappi napsal, ani tenhle atribut do té jeho "definice" nesedí :-). Jinak jsou dva, ještě xml:space.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Timyho:
Atribut datapagesize u tabulky. Ve všech DTD HTML 4.01 je, v XHTML 1.0 nikde není, v XHTML 1.1 opět je. Což mimochodem naznačuje, že modularizaci XHTML a DTD pro XHTML 1.1 stavěli z HTML 4.01 a ne z XHTML 1.0.

Na tomto atributu je zvláštní, že vyjma DTD o něm specifikace mlčí. Je součástí konceptu vázání dat, s nímž přišel Explorer 4. Sám o sobě je ovšem (pravděpodobně) k ničemu, ke správné funkci vyžaduje další atributy, které v DTD již nejsou. Tedy vlastně jsou, ale zaignorované jako vyhrazené pro budoucí verze HTML.


Reaguji na habendorfa:
Myslel jsem to přesně tak, jak jsem to napsal :-)
Timy
Profil
Chamurappi
Hmmm tak o tom jsem v životě neslyšel... Díky.
Dero
Profil
Chamurappi:
Netýká se to samé náhodou atributů "for" a "event" u elementu "script"?

Kdysi jsem se pozastavoval nad tím samým.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Dera:
Ano, na ty jsem zapomněl.
Zahon
Profil
Chamurappi
Na co přesně kašlu? A kdo na něj nekašle? - To nebylo úplně přesné vyjádření, omlouvám se. Mám z Vás zkrátka pocit že konscorcium není Váš šálek kávy... Jinak spoustu lidí na něj nekašle.. mě např. není fuk jestli mám stránku validní nebo ne...
Timy, jozob
Dobrá, moje domněnka byla špatná. To ale nic nemění na tom, že to tam psát budu. Děkuji za poučení, zase jsem o kousek moudřejší.
jozob
Profil
Zahon
Chamurappi kritizuje zlé kroky konzorcia. Nič viac, nič menej. Myslím, že osobný postoj voči konzorciu je z jeho textov buď nečitateľný alebo neutrálny. Ako som povedal, kritizuje len to zlé. Medzi nami, prečo by mal kritizovať dobré kroky? :o)
Zahon
Profil
jozob
To by byla debata na dlouho, kterou by mohl rozsoudit pouze Chamurappi... A nemyslím si že by k něčemu byla. Já proti Chamurappimu nic nemám, takoví lidé jsou potřeba. Vždy je třeba vidět klady a zápory technologie s kterou pracujeme.
Jirka Kosek
Profil *
U odkazů také píšeš MIME typ cílové stránky? <a href="http://www.volny.cz/peter.mlich/www.htm#msub486418916" type="text/html">?
I stylopisy mají HTTP hlavičku Content-Type, ne? Navíc je CSS jediným široce použitelným stylovacím jazykem, takže ho můžeme s klidným svědomím označit jako výchozí.


U odkazů, které se aktivují automaticky (což je třeba element link), uvedení MIME typu dat svůj smysl má. Prohlížeč může dopředu zjistit, že daný typ dat nepodporuje, a nemusí se obtěžovat s jeho zbytečným stahováním. Navíc, když se stránky a styly budou načítat z lokálního disku, informace o MIME chybí, takže se ten atribut může hodit, zvláště v případech, kdy se pro definici stylu používá něco jiného než CSS ;-)
krteczek
Profil
koukám, koukám, nestačím se divit. Jsem tu dlouho nebyl a vy jste se tu rozjeli:-)
Takže Chamurappi,má odpověď byla na toto: můžete mi to pls opravit?? ja už jsem vychatal dost chyb ale pořád jich tam mám dost a nevím jak je spravit:((
Prostě se ptal co má špatně a jak to opravit aby ho validátor nepeskoval. A já jsem našel už jen ty dvě hlášky validátoru a vysvětlil mu co stím má udělat.;-)
Přesto zbytek debaty nebyl zbytečný, zase jsem se dozvěděl něco nového, díky :-) krteczek
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0