Autor Zpráva
Wan-To
Profil *
V modulech k vývojovému prostředí Javy Netbeans IDE jsem úplně náhodou našel server Tomcat 5. Je to celkem v pohodě když ho spouštím přes Netbeans, ale když ho chci spustit manuálně, vypíše se chyba, že proměnná JAVA_HOME nebyla nastavena. Zajímalo by mě, jak nastavit DOSovou proměnnou JAVA_HOME např. na C:\j2sdk1.4.2, abych mohl Tomcat spustit.
thingwath
Profil
Příkaz set, nakolik si Windows pamatuju. Ale to tam není nějaký spouštecí skript, který tohle řeší?
Wan-To
Profil *
Žádný skript jsem nenašel. Problém bude možná v mém postupu při instalaci Javy - nainstalovala se mi s prohlížečem Opera a asi nevytvořila potřebné proměnné... Ten přikaz set vyzkouším.
thingwath
Profil
Skript by měl být součásti Tomcatu. Já tedy ve svých netbeans mám v adresáři tomcatu v bin všelijaké skripty (*.sh), pro windows jsou tam dávkové soubory (*.bat). Co takový startup.bat a hlavně setclasspath.bat?
thingwath
Profil
Mimochodem, mám tušení, že ta proměnná není DOSová, protože v DOSu takovéhle věci snad ani nebyly, ale to bych asi kecal. Ale nepamatuju si, že bych je viděl v jiných windows než NTčkové řady, takže si myslím, že to s DOSem nesouvisí. Ale to jen tak na okraj :-)
Wan-To
Profil *
Startup nefungoval, setclasspath jsem nanašel. Mám NetBeans 3.6 pro Windows.
thingwath
Profil
Já mám čtyřku. No, snad není nelegální ti sem ten skript zkopírovat :-)


rem ---------------------------------------------------------------------- -----
rem Set CLASSPATH and Java options
rem
rem $Id: setclasspath.bat,v 1.6.2.1 2004/08/21 15:49:50 yoavs Exp $
rem ---------------------------------------------------------------------- -----

rem Make sure prerequisite environment variables are set
if not "%JAVA_HOME%" == "" goto gotJavaHome
echo The JAVA_HOME environment variable is not defined
echo This environment variable is needed to run this program
goto exit
:gotJavaHome
if not exist "%JAVA_HOME%\bin\java.exe" goto noJavaHome
if not exist "%JAVA_HOME%\bin\javaw.exe" goto noJavaHome
if not exist "%JAVA_HOME%\bin\jdb.exe" goto noJavaHome
if not exist "%JAVA_HOME%\bin\javac.exe" goto noJavaHome
goto okJavaHome
:noJavaHome
echo The JAVA_HOME environment variable is not defined correctly
echo This environment variable is needed to run this program
echo NB: JAVA_HOME should point to a JDK not a JRE
goto exit
:okJavaHome

if not "%BASEDIR%" == "" goto gotBasedir
echo The BASEDIR environment variable is not defined
echo This environment variable is needed to run this program
goto exit
:gotBasedir
if exist "%BASEDIR%\bin\setclasspath.bat" goto okBasedir
echo The BASEDIR environment variable is not defined correctly
echo This environment variable is needed to run this program
goto exit
:okBasedir

rem Set the default -Djava.endorsed.dirs argument
set JAVA_ENDORSED_DIRS=%BASEDIR%\common\endorsed

rem Set standard CLASSPATH
rem Note that there are no quotes as we do not want to introduce random
rem quotes into the CLASSPATH
set CLASSPATH=%JAVA_HOME%\lib\tools.jar

rem Set standard command for invoking Java.
rem Note that NT requires a window name argument when using start.
rem Also note the quoting as JAVA_HOME may contain spaces.
set _RUNJAVA="%JAVA_HOME%\bin\java"
set _RUNJAVAW="%JAVA_HOME%\bin\javaw"
set _RUNJDB="%JAVA_HOME%\bin\jdb"
set _RUNJAVAC="%JAVA_HOME%\bin\javac"

goto end

:exit
exit /b 1

:end
Wan-To
Profil *
Čtyřku mám taky, ale používám 3.6. Líp se v tom vyznám a funkce to má skoro stejné.
Wan-To
Profil *
Až budu doma, podívám se do čtyřky a třeba tam ten skript bude.
thingwath
Profil
Je tady, takže už je celkem jedno, jestli tam bude :-)

Kdyžtak si z apache.org stáhni Tomcata přímo.
Wan-To
Profil *
Už jsem ho spustil. Nevíš, jak jde nastavit port? Nelíbí se mi ten 8080, chtěl bych 80.
thingwath
Profil
Někde v konfigu (prostě si najdi číslo 8080 :-)), ale pak to zase musíš spouštět jako root.
Anonymní
Profil *
Kde můžu stáhnout Javaw.exe
J.Lorenc
lorenc.j@kve.cz
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0