Autor Zpráva
Juros
Profil *
Mám problém s pc, skoro každou půlhodinu se mi ukazuje chybová hláška, po které přestane fungovat zvuk na mém PC a spadne mi internet, poté musím počítač restartovat aby zase bylo vše v pořádku.

může mi někdo poradit jak se toho zbavit? nebo spíše co to je za chybu?
díky
Plaváček
Profil
Juros

Vypadá to na nějaký virus nebo spyware.

Zkusit můžeš tuto záplatu http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A87B44B9-7A6A -49B6-BD89-AFAD4E049C48&displaylang=cs , nebo zkus vytvořit log v programu Hijackthis

http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?t=2230

a požádat o pomoc na fóru www.viry.cz .

Toto forum je primárně věnováno tvorbě webových stránek.
Juros
Profil *
díky

Toto forum je primárně věnováno tvorbě webových stránek.
já vím ale věděl jsem že tady určitě najdu pomoc ale nevěděl kamj inam se obrátit..
Christulka
Profil *
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:39:53, on 4.4.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe
C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe
C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
C:\Program Files\QIP\qip.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.atlas.cz/?from=icqhp
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Veoh] "C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe" /VeohHide
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {CC32D4D8-2A0B-4CEB-B105-C9B968379105} (CGameManagerCtrl Object) - https://disney.go.com/games/downloads/gamemanager/DIGGameManager.cab
O16 - DPF: {E
Romik
Profil *
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a87b44b9-7a6a -49b6-bd89-afad4e049c48&DisplayLang=cs

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Zvažte, zda se neobrátit na specializované fórum, toto se zabývá především webovou problematikou.

Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0