Autor Zpráva
H13
Profil
Ahoj, potřeboval bych poradit s kouskem licence (nejsem právník ani angličtinář)

The license permits the following uses of The Icons and their image data: You may use The Icons in your personal, commercial, and client projects, including advertising, web designs, software applications, on-line or multimedia projects, presentations, film, video, and computer games.

The license DOES NOT permit the following uses: The Icons may not be sublicensed, resold, or otherwise made available for use or distribution separately or detached from a product, software application, or web page.


Rozumím tomu dobře, že ikony můžu použít v komerčním produktu...tedy např. vytvořím stránku s těmi ikonami a můžu ji prodat...nesmím však prodat ikony odděleně - tedy samostatně? A když někomu prodám vytvořenou stránku, kde v adresáři ../image budou uloženy některé ikony... je to oddělená distribuce?
optimista
Profil *
no, víceméně, ale tu první část bych si vyložil spíš že ty ikony , můžeš použít pro osobní nebo komerční stránky, kde budou sloužit jako doplNěk, ne jako předmět zájmu kupujícího, jestli mi rozumíš:)
H13
Profil
Rozumím, prostě budou součástí stránky, ale ne předmětem prodeje, díky
llook
Profil
Pokus o překlad:
Licence dovoluje následující užití Ikon a jejich obrazových dat: Můžete použít Ikony ve svých osobních, komerčních i klientských projektech, včetně reklamy, webdesignu, softwarových aplikací, on-line nebo multimediálních projektů, prezentací, filmů, videí a počítačových her.

Licence NEDOVOLUJE následující užití: Ikony nesmí být sublicencované, znovu prodané nebo jinak poskytnuty k užití nebo distribuci oddělené od produktu, softwarové aplikace nebo webové stránky.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0