Autor Zpráva
Acci
Profil
Až dodnes jsem si myslel, že čas se správně česky píše ve formátu H.M:S a většina lidí to používá špatně kvůli digitálním hodinkám ze západu, ovšem dnes mi Mazlo poslal odkaz na normu ČSN 01 6910 z roku 1997, kde se píše, že jediný správný formát je H:M:S. Jak to tedy je? Existují snad ještě nějaké jiné typografické normy?
Marek Prokop
Profil
Pokud se nemýlím, liší se zápis podle významu, takže doba od 13.00 do 14.30 trvá 1:30. Čeština je ďábelská.
jonge
Profil
Hm, zvláštní, podle mě by čas měl být typograficky správně ve formátu H.M:S,ms (hodiny/minuty/sekundy/milisekundy). Taky mě to překvapilo.
Acci
Profil
Marek Prokop
Když už jsi tady: tak se tam píše, že u peněžní částky lze z bezpečnostních důvodů oddělovat tři řády tečkou. A tady kvůli tomu nadáváš na Laca. Tak jak to tedy je?
Marek Prokop
Profil
Nenadával jsem Lacovi za to, jak to napsal, ale za to, že on nadával někomu jinému :-) Asi jsem k němu byl ale opravdu nespravedlivý, protože jsem nevěděl, že se peněžní částky mají psát jinak než všechna ostatní čísla. Jak říkám, je to ďábelské.
Daze
Profil
Existují dvě dílčím způsobem protichůdné normy. ČSN 01 6910 uvádí dvojtečky, ale Pravidla českého pravopisu a Praktická typografie z r. 2000 v příkladech označujících hodiny a minuty uvádějí tečku. Lze tedy říci, že je správný jak zápis 10.15:02, tak 10:15:02, s tím, že bych preferoval zápis 10:15:02 pro jeho větší intuitivnost.
JPAS
Profil
Jak již zmínil Daze - možné jsou oba způsoby. Je to jedna z věcí, které kritizoval třeba Dero ve své typografické korektuře, což mne docela udivilo, protože dělat "korektury" špatně už je síla.
Dero
Profil
Jak již zmínil Daze - možné jsou oba způsoby. Je to jedna z věcí, které kritizoval třeba Dero ve své typografické korektuře, což mne docela udivilo, protože dělat "korektury" špatně už je síla.

Můžeš odkázat na tuto korekturu? Nepamatuji se, že bych kdy kritizoval zápis HH:MM:SS. Pokud se tak opravdu stalo, tak se omlouvám nejen Tobě, ale pošlu mail i autorovi, pro nějž jsem dokument zpracovával.

Pokud jde o HH:MM, tak tam si za svým názorem stojím. Podle mě je tento zápis opravdu chybný a měl by dle pravidel české typografie být vyjádřen jako HH.MM.
Daze
Profil
Pokud jde o HH:MM, tak tam si za svým názorem stojím. Podle mě je tento zápis opravdu chybný a měl by dle pravidel české typografie být vyjádřen jako HH.MM.

Ptal jsem se na to již před dlouhým časem poradny Ústavu pro jazyk český. Odpověď: „Doporučujeme Vám tedy: v 10:15 i v 10.15, v 10:15:43.“ Tímto nechci říct, že se člověk musí ve všem řídit jejich stanoviskem – nezanáším tím sem hledisko autority. Jen upřesňuji své zdroje. A taky této příležitosti využívám k tomu, abych sem dal mail na poradnu: poradna@ujc.cas.cz .

Na odpovědi mimochodem vidíme, že zápis 10.15:43 poradna neschvaluje, aspoň ne explicitně. Tím bych rád upřesnil, že 10.15:43 je dohad vzniklý spojením dvou zmiňovaných norem. Podle paralelního vlákna http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=29&topic=4 7439 se jedná o způsob nesprávný.

Poslední poznámka, možná evidentní, nicméně: 10.15 i 10:15 je správně (podle Ústavu pro jazyk český), ale pochopitelně ne ve stejném textu. Je potřeba si vybrat jeden zápis a ten používat ve všech výskytech.
Tomáš Neugebauer
Profil *
Na pravidla psaní času je nutné nahlížet z jiného, komplexnějšího, úhlu. Avšak na úvod chci uvést, že zde uvedená ČSN 01 6910:1997 je již neplatná, neboť byla nahrazena ČSN 01 6910:2002 a ta bude od 1. 5. 2007 nahrazena novou normou.
Norma účinná od 1. 5. uvádí, že "časové údaje se píšou sestupně, dvojmístně (v souvislém textu norma umožňuje je psát i jednomístně) a oddělují se dvojtečkami". Tedy píší se ve tvaru HH:MM:SS. Tento způsob zápisu odpovídá přejaté evropské normě ČSN EN 28601:1994 Výměna informací - prezentace data a času.
Akademická pravidla českého pravopisu uvádějí, že mezi hodinami a minutami se píše tečka. Časové údaje při sportovních výkonech se podle těchto pravidel píší oddělené dvojtečkami a bez označení časových jednotek. Školní Pravidla českého pravopisu uvádějí, že v obchodní korespondenci se psaní číselných údajů řídí ČSN 01 6910.
V předmětu normy ČSN 01 6910 je uvedeno, že "stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů zpracovaných textovými editory a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. Při úpravě zvláštních písemností (právních, bibliografických apod.) je třeba se řídit dalšími příslušnými směrnicemi nebo normami."
Tedy psaní ve tvaru HH:MM:SS odpovídá evropskému standardu a je doporučené jej použit v případě, že je text zpracován textovým editorem a nebo v případě, že se jedná o obchodní či úřední korespondenci. Jedná-li se však například o publikaci či článek v časopise, měly bý být minuty od hodin, podle též nezávazných pravidel českého pravopisu, odděleny tečkou.
Jen pro doplnění informace. Podle evropské normy může mít zápis času i tuto podobu: -2012 (to znamená 20 minut a 12 sekund), případně 070820T0923 (to znamená 20. srpna 2007 v 9 hodin 23 minut.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0