Autor Zpráva
fanky
Profil
Ahoj, možná bych se měl ptát jinde, ale myslím, že i zde je dost lidí s citem pro český jazyk, tak se zeptám. Jednou jsem potřeboval do jednoho textu napsat aféra Kubiceho zprávy... říkají to takto i v televizi, ale nějak mi to nekoresponduje s českým jazykem, dle mého názoru by to mělo být aféra Kubicovy zprávy... podle vzoru soudce, jako aféra soudcovy zprávy...

mylím se já, nebo v televizi? děkuji
Davex
Profil
K tomu jsem našel článek na Lidovkách Kubiceho, nebo Kubicova zpráva? Češtináři váhají
djlj
Profil
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=dottyd2006
Protože se to tam špatně hledá, rovnou to zde odcituji:

Ve skloňování domácích mužských příjmení zakončených na -e nastává určitý posun. Mluvnice češtiny 2 (Academia 1986) řadí domácí jména zakončená na -e (Kaše, Nevole, Purkyně, Osolsobě) ke vzoru „soudce“; 2. pád je tedy Kaše, Nevole, Purkyně, Osolsobě. M. Knappová v příručce Naše a cizí příjmení v současné češtině (Tax AZ KORT, 2002) rozlišuje dvě skupiny českých jmen. Česká příjmení zakončená na -e/-ě (Kaše, Nevole, Purkyně, Kubice) se skloňují podle vzoru „soudce“; složená česká příjmení se skloňují jak podle vzoru „soudce“, tak pomocí zájmenných koncovek: Skočdopole - Skočdopole i Skočdopoleho, Osolsobě - Osolsobě i Osolsoběho.

Cizí jména, u nichž před koncovým -e předchází souhláska tvrdá nebo obojetná, se tradičně skloňují podle vzoru „pán“, nověji i pomocí zájmenných koncovek: Goethe – Goetha i Goetheho, Falke – Falka i Falkeho. Zájmenné skloňování je v současnosti běžné i u cizích jmen s měkkou souhláskou před -e, která patří ke vzoru „soudce“: Croce – Croceho, Wünsche – Wünscheho. Předností zájmenných koncovek je to, že ze všech pádových tvarů je zřetelná základní podoba jména (např. Falke na rozdíl od Falk, Hesse na rozdíl od Hess).

Zájmenné skloňování je možné užít jak u jmen cizích, tak i u českých složených jmen. V posledních letech postupně proniká i do první uvedené skupiny; proto se vedle podob druhého pádu Purkyně, Poledne, Klápště, Kubice setkáváme i s tvary Purkyněho, Poledneho, Klápštěho, Kubiceho. Tyto podoby zatím příručky nezachycují, ale zcela vyloučit je nelze.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0