« 1 2
Autor Zpráva
Timy
Profil
Iver
„Já osobně, než několika přestárlým češtinářům z ÚJČ bych věřil normám.”
To já taky, ale bohužel je nemám. Nicméně i v mnou citovaném kousku textu se pánové z ÚJČ odkazují na jakousi normu. Patrně do ní tedy nahlédli.

Můžeš tedy případně specifikovat, jak se třeba na ten zápis dat bez mezery dívá současná norma?
djlj
Profil
Timy
Aha, je tam u toho popisek „nové“. Když jsem si loni zjišťoval, jak to je správně, tak to tam ještě nebylo.
Tomáš Neugebauer
Profil *
petrp.
Při zápisu obdobných informací na webových stránkách, tedy o výměně informace o čase nebo kalendářním datu, by měla být zohledněna evropská norma, jež byla vydána i v české verzi - ČSN EN 28601:1994 Výměna informací – prezentace data a času (třídící znak 97 8601). Podle této normy se interval času vyjadřuje pomocí lomítka – například 2007-04-12/06-25, což znamená od 12. dubna 2007 do 25. června 2007. Tedy z hlediska evropské prezentace data a času by mělo být, například na titulní webové stránce při dekladaci existence, uvedeno: "2000/2007". Pokud se však bude jednat o informaci, která je součástí česky psaného plynulého textu, tedy nikoliv prezentace data, měl by být zápis ve tvaru: "2000–2007" (podle typografických pravidel).
Tomáš Neugebauer
Profil *
Miloš
Podoba 1. 2. 2001–3. 7. 2005 je správná, avšak běžně se pomlčka nahrazuje slovem. Je to vhodnější i z důvodu zalomení řádku (za "3." by měla být nepřerušující mezera).

Víte (ale opravdu víte, ne že hádáte) někdo, jak je toto správně?
Typografická pravidla, která by při úpravě obsahu webových stránek měla být dodržována nejsou nejen závazna, ale ani doporučená, neboť nejsou upravena ani technickou normou. Tedy nejsou nijak přesně stanovena. Jedná se o tzv. zvyková pravidla. Pravidla dodržovaná nepsanou úmluvou. Díky tomu i v určitých oblastech nejednotná. Proto nelze přesně definovat co je a co není správně. Vždy se jedná o stanovisko větší či menší skupiny lidí. Ustanovení ČSN 016910:2007 nelze uplatnit, neboť ta se vztahuje pouze na v ní uvedené dokumenty. Pravdou je, že v poslední verzi zasahuje i do jiných oblastí, včetně úpravy webových stránek, a že obsahuje i některá typografická pravidla, takže je dosti zmatečná, neboť v jedné větě uvádí, že danou oblast neupravuje a v následující stanovuje požadavky. Přičteme-li k tomu používání chybné terminologie, jedná se o ne zrovna kvalitní normu.
Timy
Profil
Tomáš Neugebauer
„Podoba 1. 2. 2001–3. 7. 2005 je správná, avšak běžně se pomlčka nahrazuje slovem. Je to vhodnější i z důvodu zalomení řádku (za "3." by měla být nepřerušující mezera).“
Určitě tam nemá být ta mezera – „1. 2. 2001 – 3. 7. 2005“? Hledal jsem, hledal, ale v žádném typografickém zdroji nemohu nic objevit kromě již zmiňovaného webu ÚJČ FAQ:

„Udáváme-li rozsah, odpovídá slůvku až dlouhá pomlčka bez mezer: oběd 12.00−12.45; návštěvní hodiny: květen−září 9−17, říjen−duben 9−16; cena 770−990 Kč; termín 1.−3. 7. 2006; strana 16−24; trasa Praha−Liberec; v letech 1841−1904 a při víceslovných s mezerami: Praha 1 − Malá Strana, trasa Praha − Hradec Králové; termín 5. 8. − 12. 10. 2006.“

Zdálo by se mi to také logické, protože zápis bez mezery ve mně trochu vyvolává pocit, že se jedná pouze o rozsah „2001 až 3“.
Tomáš Neugebauer
Profil *
Timy
Uvedený příklad beru jako podklad pro akademickou debatu, neboť v praxi by byl zápis proveden jedním z těchto způsobů:
od 1. 2. 2001 do 3. 7. 2005 nebo 1. února 2001–3. července 2005. Proto řešení tohoto problému těžko můžete někde najít.
« 1 2

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Příspěvky nesouvisející s webem budou odstraněny.

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0