Autor Zpráva
Yuhů
Profil
Všimnul jsem si, že se názvy tagů v kódu mění v odkazy a odkazují na W3C.

Je to užitečné? Je to anglicky psaný zdroj a spoustě lidí nic neřekne.

Vadí mi to při kopírování částí kódu ve Chrome stylem drag&drop. Místo zamýšleného kopírování Chrome vloží do textarey adresu cíle odkazu.
_es
Profil
Yuhů:
Aj vo Firefoxe a Opere to pri presúvaní myšou vkladá odkaz.

Všimnul jsem si, že se názvy tagů v kódu mění v odkazy a odkazují na W3C.
Nielen na W3C, ale aj na jakpsatweb.cz, dokumentáciu Mozilly, dokumentáciu PHP, …
Riešilo sa to tu. Pre veľa ľudí to sú užitočné odkazy.
Hore pod logom funguje prepínač vypni/zapni barvení, no len na zmenu funkčnosti pre drag&drop kódu je to trochu nepraktické a okrem toho sa pri jeho použití načítavajú znova dáta.
Možno by stačila len nejaká drobná úprava alebo doplnenie v JS diskusie.
K tomu by sa asi najlepšie mohol vyjadriť Chamurappi.

V Opere (10.63, Windows) to farbí nejako divne - menší počet farieb. (Nevedel som, či to mám vložiť do toho staršieho vlákna.)
Chamurappi
Profil
Reaguji na Yuhůa:
Odkazy na W3C většinou užitečné nejsou. Kdyby je šlo snadno předělat na odkazy na JPW, už by to bylo :-)
U JS se odkazuje na mozillí MDC (občas nepříliš přesně) a u PHP na php.net — obojí se občas hodí.

Je otázka, zda odkazy proklikává víc lidí než přetahuje. Mohl bych to změřit. Ale spíš se podívám, jestli nejde něco chytrého provést při ondrop.


Reaguji na _es:
Nielen na W3C, ale aj na jakpsatweb.cz
Na JPW ne. JUSH odkazuje pouze na anglické zdroje.
Ctrl+tečka používá jiný sortiment kontextových odkazů, tam je i JPW.
Yuhů
Profil
odkaz na php.net je v pohodě. Je předpoklad, že kdo už válčí s PHP, angličtinu luštit umí. U HTML to ale neplatí.

Proč to nejde snadno předělat? To ten JUSH má v nějakém externím zdroji nebo co?

Pokud by to šlo přelinkovat, docela rád bych to přepsal nebo přeložil nebo na to prostě udělal pro čechy pochopitelnější materiál, než je anglická W3C reference. Stačí říct, že to mám udělat.
Kajman_
Profil *
Proč to nejde snadno předělat?

Jde, hlavně pokud jsou cílové stránky systémově odkazovatelné.

Momentálně odkazy do w3.org řídí tyto dva objekty.

jush.urls = {
	// $key stands for key in jush.links class, $val stands for found string
	tag: 'http://www.w3.org/TR/html4/$key.html#edef-$val',
	tag_css: 'http://www.w3.org/TR/html4/$key.html#edef-$val',
	tag_js: 'http://www.w3.org/TR/html4/$key.html#edef-$val',
	att: 'http://www.w3.org/TR/html4/$key.html#adef-$val',
	att_css: 'http://www.w3.org/TR/html4/$key.html#adef-$val',
	att_js: 'http://www.w3.org/TR/html4/$key.html#adef-$val',
	att_http: 'http://www.w3.org/TR/html4/$key.html#adef-$val',
	css_val: 'http://www.w3.org/TR/CSS21/$key.html#propdef-$val',
	css_at: 'http://www.w3.org/TR/CSS21/$key'
}

jush.links = {
	tag: {
		'interact/forms': /^(button|fieldset|form|input|isindex|label|legend|optgroup|option|select|textarea)$/i,
		'interact/scripts': /^(noscript)$/i,
		'present/frames': /^(frame|frameset|iframe|noframes)$/i,
		'present/graphics': /^(b|basefont|big|center|font|hr|i|s|small|strike|tt|u)$/i,
		'struct/dirlang': /^(bdo)$/i,
		'struct/global': /^(address|body|div|h1|h2|h3|h4|h5|h6|head|html|meta|span|title)$/i,
		'struct/links': /^(a|base|link)$/i,
		'struct/lists': /^(dd|dir|dl|dt|li|menu|ol|ul)$/i,
		'struct/objects': /^(applet|area|img|map|object|param)$/i,
		'struct/tables': /^(caption|col|colgroup|table|tbody|td|tfoot|th|thead|tr)$/i,
		'struct/text': /^(abbr|acronym|blockquote|br|cite|code|del|dfn|em|ins|kbd|p|pre|q|samp|strong|sub|sup|var)$/i
	},
	tag_css: { 'present/styles': /^(style)$/i },
	tag_js: { 'interact/scripts': /^(script)$/i },
	att_css: { 'present/styles': /^(style)$/i },
	att_js: { 'interact/scripts': /^(onblur|onchange|onclick|ondblclick|onfocus|onkeydown|onkeypress|onkeyup|onload|onmousedown|onmousemove|onmouseout|onmouseover|onmouseup|onreset|onselect|onsubmit|onunload|onunload)$/i },
	att_http: { 'struct/global': /^(http-equiv)$/i },
	att: {
		'interact/forms': /^(accept-charset|accept|accesskey|action|align-LEGEND|checked|cols-TEXTAREA|disabled|enctype|for|label-OPTION|label-OPTGROUP|maxlength|method|multiple|name-BUTTON|name-SELECT|name-FORM|name-INPUT|prompt|readonly|rows-TEXTAREA|selected|size-INPUT|size-SELECT|src|tabindex|type-INPUT|type-BUTTON|value-INPUT|value-OPTION|value-BUTTON)$/i,
		'interact/scripts': /^(defer|language|src-SCRIPT|type-SCRIPT)$/i,
		'present/frames': /^(cols-FRAMESET|frameborder|height-IFRAME|longdesc-FRAME|marginheight|marginwidth|name-FRAME|noresize|rows-FRAMESET|scrolling|src-FRAME|target|width-IFRAME)$/i,
		'present/graphics': /^(align-HR|align|bgcolor|clear|color-FONT|face-FONT|noshade|size-HR|size-FONT|size-BASEFONT|width-HR)$/i,
		'present/styles': /^(media|type-STYLE)$/i,
		'struct/dirlang': /^(dir|dir-BDO|lang)$/i,
		'struct/global': /^(alink|background|class|content|id|link|name-META|profile|scheme|text|title|version|vlink)$/i,
		'struct/links': /^(charset|href|href-BASE|hreflang|name-A|rel|rev|type-A)$/i,
		'struct/lists': /^(compact|start|type-LI|type-OL|type-UL|value-LI)$/i,
		'struct/objects': /^(align-IMG|alt|archive-APPLET|archive-OBJECT|border-IMG|classid|code|codebase-OBJECT|codebase-APPLET|codetype|coords|data|declare|height-IMG|height-APPLET|hspace|ismap|longdesc-IMG|name-APPLET|name-IMG|name-MAP|name-PARAM|nohref|object|shape|src-IMG|standby|type-OBJECT|type-PARAM|usemap|value-PARAM|valuetype|vspace|width-IMG|width-APPLET)$/i,
		'struct/tables': /^(abbr|align-CAPTION|align-TABLE|align-TD|axis|border-TABLE|cellpadding|cellspacing|char|charoff|colspan|frame|headers|height-TH|nowrap|rowspan|rules|scope|span-COL|span-COLGROUP|summary|valign|width-TABLE|width-TH|width-COL|width-COLGROUP)$/i,
		'struct/text': /^(cite-Q|cite-INS|datetime|width-PRE)$/i
	},
	css_val: {
		'aural': /^(azimuth|cue-after|cue-before|cue|elevation|pause-after|pause-before|pause|pitch-range|pitch|play-during|richness|speak-header|speak-numeral|speak-punctuation|speak|speech-rate|stress|voice-family|volume)$/i,
		'box': /^(border(?:-top|-right|-bottom|-left)?(?:-color|-style|-width)?|margin(?:-top|-right|-bottom|-left)?|padding(?:-top|-right|-bottom|-left)?)$/i,
		'colors': /^(background-attachment|background-color|background-image|background-position|background-repeat|background|color)$/i,
		'fonts': /^(font-family|font-size|font-style|font-variant|font-weight|font)$/i,
		'generate': /^(content|counter-increment|counter-reset|list-style-image|list-style-position|list-style-type|list-style|quotes)$/i,
		'page': /^(orphans|page-break-after|page-break-before|page-break-inside|widows)$/i,
		'tables': /^(border-collapse|border-spacing|caption-side|empty-cells|table-layout)$/i,
		'text': /^(letter-spacing|text-align|text-decoration|text-indent|text-transform|white-space|word-spacing)$/i,
		'ui': /^(cursor|outline-color|outline-style|outline-width|outline)$/i,
		'visudet': /^(height|line-height|max-height|max-width|min-height|min-width|vertical-align|width)$/i,
		'visufx': /^(clip|overflow|visibility)$/i,
		'visuren': /^(bottom|clear|direction|display|float|left|position|right|top|unicode-bidi|z-index)$/i
	},
	css_at: {
		'page.html#page-box': /^page$/i,
		'media.html#at-media-rule': /^media$/i,
		'cascade.html#at-import': /^import$/i
	}
}Vadí mi to při kopírování částí kódu ve Chrome stylem drag&drop. Místo zamýšleného kopírování Chrome vloží do textarey adresu cíle odkazu.
Jinak je tu vždy možnost vypnout barvení v horní navigaci, pokud barvení kódu způsobuje problémy.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Yuhůa:
To ten JUSH má v nějakém externím zdroji nebo co?
Spíš se snaží chytře optimalizovat sestavení adresy. Moc detailně jsem to nezkoumal. Přišlo mi, že tvůrci investovali víc úsilí do optimalizace velikosti skriptu než do možnosti ho upravovat. Když jsem tady potřeboval adresy pro kontextové odkazy, vyrobil jsem si raději vlastní slovník.


Reaguji na Kajmana:
Ještě k tomu asi patří tohle:
 var link = (/^tag/.test(key) && !/^(ins|del)$/i.test(m[2]) ? m[2].toUpperCase() : m[2].toLowerCase());
 var k_link = '';
 var att_mapping = {
  'align-APPLET': 'IMG', 'align-IFRAME': 'IMG', 'align-INPUT': 'IMG', 'align-OBJECT': 'IMG',
  'align-COL': 'TD', 'align-COLGROUP': 'TD', 'align-TBODY': 'TD', 'align-TFOOT': 'TD', 'align-TH': 'TD', 'align-THEAD': 'TD', 'align-TR': 'TD',
  'border-OBJECT': 'IMG',
  'cite-BLOCKQUOTE': 'Q',
  'cite-DEL': 'INS',
  'color-BASEFONT': 'FONT',
  'face-BASEFONT': 'FONT',
  'height-TD': 'TH',
  'height-OBJECT': 'IMG',
  'longdesc-IFRAME': 'FRAME',
  'name-TEXTAREA': 'BUTTON',
  'name-IFRAME': 'FRAME',
  'name-OBJECT': 'INPUT',
  'src-IFRAME': 'FRAME',
  'type-LINK': 'A',
  'width-OBJECT': 'IMG',
  'width-TD': 'TH'
 };
Yuhů
Profil
Děkuju za odpovědi. Když si dám tu práci a přepíšu skript a upravím si některé adresy (nebo si napíšu přepisovací elektrárnu), nevadilo by, kdyby to klikalo víc na jak psát web než na w3c?

Nebo takhle: jsou na w3c nějaké zásadní informace, které potřebujete a na Jak psát web nejsou? Myslím v kontextu informací ke konkrétnímu tagu nebo atributu.
Kajman_
Profil *
Myslím, že odkazy na jpw se tu hodí víc. Tagy nebo atributy, které případně nejsou popsané, by to asi chtělo uvést třeba i bez odkazu, aby se to alespoň obarvilo jako známé klíčové slovo.

U některých jazyků tam jsou použita dvě pole - links2 a pole v tom urls. Třeba to bude snažší použití pro odkazy do jpw. Ale asi tam nebude problém otestovat, zda je v urls string, pole nebo funkce. Pak by stačilo naprogramovat funkci, která vymyslí správné odkazy.
panther
Profil
Yuhů:
nevadilo by, kdyby to klikalo víc na jak psát web než na w3c?
jistě nevadilo, naopak by to, myslím si, spousta lidí uvítala.

V [#4] jsi již zmínil odkazy na php.net - příklady uvedené na php.net jsou mnohem pochopitelnější a přehlednější než informace na webu W3C (angličtinu teď pomíjím, ta by měla být u programování samozřejmá). Myslím, že informace ohledně HTML/CSS na JPW jsou dostatečné a - jako bonus - v mnohem přehlednější formě. Kdo se o problematiku chce zajímat hlouběji, neměl by být problém si informace na W3C vygooglit.
tiso
Profil
Yuhů: dobrý nápad, začiatočníkom asi viac pomôže JPW ako W3C. Prípadne pridať odkazy na http://www.w3schools.com/html/default.asp (globálne, alebo kontextovo).
Chamurappi
Profil
Reaguji na Yuhůa:
Když si dám tu práci a přepíšu skript a upravím si některé adresy (nebo si napíšu přepisovací elektrárnu), nevadilo by, kdyby to klikalo víc na jak psát web než na w3c?
Nevadilo. Jen bych chtěl upozornit, že budeš dělat částečně totéž, co už jsem dělal já u těch kontextových odkazů. Bylo by vhodné obě metody dohledávání adres nějak sjednotit, ale nenapadá mě žádný způsob, jak bys mohl využít tu moji strukturu.

Mimochodem, některé věci máš na JPW popisované dvakrát a abecední seznam HTML elementů (tady vpravo) odkazuje většinou na ty méně užitečné verze, které ovšem mají pro účely referenčního odkazování vhodnější adresy. Pár příkladů:
<input> versus <input>
<label> versus <label> (+ ostatní elementy zmíněné na obou stránkách)
<dl> versus <dl>
<wbr> versus <wbr> (+ ostatní fosílie)
Ctrl+tečka upřednostňuje ty užitečnější verze (ty první).

klikalo víc na jak psát web než na w3c
Myslím, že na odkazy k HTML v <pre> se teď kliká méně ve srovnání s ostatními odkazy v příspěvku vyrobenými přes Ctrl+tečka. Takže JPW už stejně vede. Nejspíš. Doufám :-)


Reaguji na Kajmana:
by to asi chtělo uvést třeba i bez odkazu, aby se to alespoň obarvilo jako známé klíčové slovo
Řekl bych, že neznámé elementy a atributy se barví stejně jako známé. Moc jsem nepochopil, proč se JUSH snaží proodkazovat úplně každý atribut, když odkaz stejně často navede na adresu společnou pro celý element.

Myslím, že jediné atributy, na které jde smysluplně odkazovat na JPW, jsou accesskey, alt, class, compact, disabled, checked, id, lang, name, readonly, selected, tabindex, target, title a value.


Reaguji na tisa:
W3Schools je velmi nespolehlivý zdroj informací, značná část slavných blábolů o (X)HTML je tam přiživována (nebo alespoň donedávna byla). Žije jen z toho, že si část začátečníků neuvědomuje rozdíl mezi W3C a W3Schools.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0