Autor Zpráva
Mistr
Profil
JAK POSTUPOVAT, KDYŽ CHCI...

...PŘESUNOUT PŘÍSPĚVEK
(1) Zjistím si ID vlákna, do něhož chci příspěvek přesunout. To určím z jeho URL adresy tohoto vlákna, kde je uloženo pod proměnnou topic:
http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=18&topic=777

(2) U přesunovaného příspěvku klepnu na Změnit a naspodu naleznu okénko Přesunout příspěvek.

Do rámečku ID cílového vlákna vložím zjištěné ID vlákna a klepnu na Přesunout.


...KLONOVAT VLÁKNO
(1) Naspodu vlákna klepnu na volbu Klonovat téma.

(2) Na nově otevřené stránce je vhodné klepnout na Přejít přímo na něj?.


...Z NĚJAKÉHO VLÁKNA VYTRHNOUT KUS A UDĚLAT Z NĚJ NOVÉ VLÁKNO
Možnost I. (pro vlákna o méně příspěvcích)

A = původní vlákno
B = nové vlákno

(1) Z vlákna A udělám klon (pomocí volby Klonovat téma úplně naspod).

(2) Ve vlákně B vymažu všechny příspěvky (s výjimkou prvního) až po příspěvek těsně předcházející tomu, kvůli kterému nové vlákno zakládám.
(3) První příspěvek z vlákna B přesunu

do vlákna s ID 111.


Možnost II. (pro vlákna o hodně příspěvcích)

A = původní vlákno
B = nové vlákno

(1) Založím si nové vlákno B s libovolným prvním příspěvkem a poznamenám si jeho ID, které najdu v URL adrese vlákna:
http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=18&topic=777

(2) Z vlákna A přesunu pomocí

do vlákna B ty příspěvky, kvůli nimž bylo nové vlákno založeno.
(3) Z vlákna B smažu svůj první příspěvek.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0