« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Autor Zpráva
Chamurappi
Profil
Reaguji na Alpharda:
Mám tady alfa verzi nové nápovědy
Dobrá práce. Vytknul bych jí pár drobností:
1) Nejednotný způsob komunikace se čtenářem — některé části jsou psané v první osobě, většina ve druhé, není to konzistentní.
2) „Hodinu po založení vlákna lze editovat i nadpis.“ — napsal bych spíš „do hodiny“.
3) K textu o zamykání bych doplnil nějaké doporučení odrazující od bezdůvodného zamykání.
4) Všechny klávesové zkratky fungující s Ctrl fungují i s Ctrl + Shift. Zkratka Ctrl + P není v tomto žádná výjimka, liší se jen v tom, že u ní v některých prohlížečích nejde potlačit výchozí chování (tisk), proto bychom měli raději u [pre] doporučovat pouze Ctrl + Shift + P.
5) „Stisk Ctrl + Enter […] otevře odkazovanou stránku v novém okně.“ — nebo v novém tabu na pozadí. Záleží na prohlížeči.
6) „stiskem Ctrl + G se vyhledají vlákna frázi obsahující“ — připsal bych, že se vyhledají Googlem a že je dobrý nápad podívat se před odesláním, na co vlastně odkazy vedou. Označený text se nehledá jako fráze, pošle se do vyhledávače tak, jak je.
7) „mapu vyvoláte stiskem (a držením) Ctrl + Down (šipka dolů)“ — držet se musí jen ten Ctrl, šipku stačí jen jednorázově proplesknout. Pokud je Ctrl + ↓ v konfliktu s nějakou obsazenou zkratkou, lze používat Ctrl + Shift + ↓.
8) Proč nazýváš šipky anglickými názvy směrů, kam ukazují? On je v našich zemích někdo, komu to tak připadá srozumitelnější?
9) „klepnu vpravo na volbu „Citovat“, stejného výsledku dosáhnu stiskem klávesy Q“ — Q nevkládá jméno citovaného.
10) „Je zde ukryta i funkce ‚Rozcitovat‘.“ — když už je zmíněna, mělo by být asi uvedeno, k čemu slouží.
11) „Doplněním #najdi(hledaný text) na konec adresy bude vyhledán první výraz“ — hodila by se ukázka. Poběží to všude na diskusi, tedy i v nápovědě.
12) „Stiskem O se vrátíte k rozepsané odpovědi na původní pozici kurzoru“ — nemusí být ani rozepsaná odpověď, prostě se dá focus do <textarea>. Pokud rozepsaná je, tak záleží na prohlížeči, na jakou pozici se dá kurzor.
13) „Stiskem klávesy U je nabídnut BB Code odkaz na aktuální vlákno.“ — nabídnut je jen tehdy, pokud prohlížeč nepodporuje přímo práci se schránkou. Místo „BB Code“ bych napsal „BB kód“.
14) „Zakázaný referrer […] Pokud chcete editovat své příspěky, musíte ho povolit.“ — jak na to? Řekl bych, že většinou jej mají nevědomky zakázaný uživatelé Opery.
15) „diskuse nabízí dobře nastavitelné RSS, bohužel je nutné nastavit si ručně adresy“ — vyhodil bych „bohužel“.


Reaguji na Str4wberryho:
Teď mě napadla užitečná drobnost, snadná na dodělání:
<a href="?action=locktopic…" onclick="return confirm('Skutečně si přejete zamknout?\n(Odemykat mohou jen moderátoři.)')">Zamknout téma</a>
Str4wberry
Profil
Dobrý nápad. Doplnil jsem to i ke klonování.
Kajman_
Profil *
DJPW 1.0 -> DJPW 1.5 RC
Není to zbytečně velký skok v číslování?
Mistr
Profil
Alphard:
Mám tady alfa verzi nové nápovědy
Také mám několik poznámek ke stávající verzi nápovědy:
(1) V oddíle položení dotazu by bylo možné do oddílu Položení dotazu dopsat zmínku, že k položení dotazu je možné klepnout i na klávesu O. Co si o tom myslíte? Klepnutí na klávesu O totiž neskáče do okénka pro vpis titulku, ale až do políčka pro vlastní text dotazu.
(2) V oddíle Položení dotazu je psáno (...) vyberu vhodné Fórum (...), v oddíle následujícím (tedy Dotaz se hodí do více fór. Co mám dělat?) je ovšem uvedeno (...) vícekrát do různých fór (...). Ostatně i v názvu toho druhého oddílu je psáno fór.
(3) K posouzení dávám spíše stylistickou úpravu věty Ponechán bude jen jeden jejich výskyt (pochází z oddílu Dotaz se hodí do více fór. Co mám dělat?).
(4) V souvislosti s první Chamurappiho poznámkou [#1] bych ještě upozornil na Tvoji terminologickou nejednotnost ve slovech vlákno a téma či fórum a sekce (výraz sekce je užit v oddíle FAQ).
(5) V oddíle Upravovat své příspěvky bych doplnil větu starší více než jeden den jsou pro editaci uživatelem zablokovány.
(6) Po sylistické a faktické stránce bych v oddíle Nechat si posílat průběh diskuse na svůj e-mail upravil spojení Pokud zatrhnete tuto volbu, tak se budou posílat do vaší schránky všechny následující reakce (...) do tvaru Pokud zatrhnete tuto volbu, budou se do e-mailové schránky, kterou máte uvedenou ve zdejším profilu, posílat všechny následující reakce (...). Navíc ze slova profilu je hned možné udělat odkaz na Můj profil.
(7) A v témže oddíle, co byl již uveden v předchozím bodě, bych upravil nevyhnutelné přidání příspěvku.
(8) V kapitole Psaní příspěvků bych opravil (...) značky se při kliku na tlačíko (...) do podoby například (...) značky se při klepnutí na tlačíko (...). Já jen, ať tu nemáme mnoho toho tělocviku. To bychom pak také mohli - podobně jako na jedné Seznamácké akci - užívat vedle kliku (resp. Skliku) i dřep (resp. Sdřep).
(9) V tabulce Dostupné znaky bych přepsal nadpis Zkratka na Klávesové zkratky.
(10) U druhého bodu oddílu Rozšířené možnosti jednotlivých značek si oprav překlepy (...) možnoti jsou násleudjící.
(11) V oddíle Co je to klávesová mapa? bych upravil (...) vkládání často odkazovaných stránek a frází do textarey do podoby například (...) vkládání často odkazovaných stránek a frází do pole pro psaní příspěvků apod. To i kvůli tomu, že v oddíle Chci reagovat na předchozí příspěvek je takto ta spodní textarea pojmenována, tak ať udržujeme terminologickou jednotnost.
(12) U oddílu Co jsou to kontextové odkazy? bych upravil Jde o seznam (...) do podoby Jedná se o seznam (...).
(13) Oddíl Odkaz na předcházející příspěvek bych ještě rozšířil doplněním Příklad: pro odkaz na pátý příspěvek z téže stránky stačí vložit (...). Vím, že to máš v první větě tohoto oddílu uvedeno, přesto bych skutečnost, že se jedná o tutéž stránku, ještě jednou zdůraznil.
(14) Musí být v oddíle Chci na téma upozornit moderátora zmínka o dotazu, tedy (...) do příspěvku k dotazu vedle sebe (...)?
(15) V oddílu Získání odkazu na vlákno není ztučněním zvýrazněno písmeno U coby klávesová zkratka.
(16) Neměla by v textu u oddílu Procházení vícestránkových vláken být za slovem určených čárka?
(17) V oddílu Zakázaný referrer je překlep ve slově příspěvky. Navíc v tomtéž oddílu dovětek Moderátoři ho potřebují pro všechny akce. může evokovat dojem, že je mým úkolem, jakožto běžného a prostého návštěvníka diskuse, že musím referrer povolit, aby mohli moderátoři editovat mé příspěvky.
(18) K části zmíněné v předchozím bodu bych ještě doplnil, že se mi příliš nezamlouvá spojení musíte ho povolit. Koho ho? Rozepiš co se má povolit.
(19) Souvětí Máme zde nastavenou cache, aktualizace stránky (F5) by měla problém vyřešit. (v oddílu Příhlásil jsem se, ale diskuse mi tvrdí opak) bych rozdělil do dvou samostatných vět.
(20) U oddílu Jak na to? bych místo Uvedu příklady raděj použil Například.
(21) Zmínku o RSS bych ještě doplnil informací, zda lze najednou sledovat třeba příspěvky kolegy Chamurappiho, Str4wberryho a Tebe a zároveň s tím poptávat sledování fóra například O této diskusi. Tedy zda je možné najednou v jednom dotazu mít parametry forum a user. Pokud ano, jak?
(22) U oddílu URL, ze kterých se dostanete na diskusi bych u první věty udělal malou úpravu, a sice (...) pro běžné zadávání příliš dlouhá a nepohodlná. Na zmínce o nepohodlnosti adresy netrvám.
(23) Odstavce v oddíle URL, ze kterých se dostanete na diskusi odděl vertikální mezerou.
(24) V tomtéž oddíle, které jsem již zmínil v předchozích dvou bodech, bych ztučnil výpis problemy, nazor, jak, html, prohlizece, css, js, php, xhtml, sw, hosting, fp, seo, sem, knihy, pc, ot, diskuse, led, jpw, paz, rs, db, typo, flash, as, flash2, flashn, fw nebo grafika, ať je stejný jako výpis u druhého bodu v oddíle Rozšířené možnosti jednotlivých značek. Navíc bys mohl dopsat, která zkratka je pro které diskusní fórum.
(25) A k témuž oddílu, který jsem již v předchozím příspěvku zmínil, patří ještě návrh na úpravu jeho předposlední věty do podby Zadáním čísla vlákna za lomítko (například djpw.cz/2111) se dostanete na vlákno s daným ID.
(26) Proč je informace Toto je zkrácená verze manuálu k použití diskusního fóra. Pokud máte nějaký problém, jehož řešení zde není popsáno, směřujte jej prosím do fóra „O této diskusi“. uvedena v oddíle Zkrácený manuál (ENG)?

Každopádně Ti, Alpharde, děkuji za sepsání celého návodu.
Alphard
Profil
Děkuji všem lidem za opravu. Fascinuje mě, jak drobné poznámky a pár drobností počítáte na desítky :-)
Musím ale zarazit vaše velmi podrobné opravy. Jak jsem již psal, je to alfa verze, žádal jsem vyjádření k obsahu. Je to můj styl psaní, prvně obsah, pak styl a zkontrolovat pravopis. (Těžko se formulují věty, když ještě nevím, jak budou pokračovat po prní spojce :-)) Většinu překlepů snad najdu sám. Obávám se, že některé pasáže budou přeformulované úplně a pak hrozí, že by Vaše snaha byla marná.
Přepracuji to a pak Vám ukáži betaverzi.

terminologickou nejednotnost ve slovech vlákno a téma či fórum a sekce
Nejsem si jist, jak to mám přepsat. Budeme používat termíny vlákno a sekce (nebo téma)? Fórum beru jako celek, synonymum pro diskusi (a psal bych ho asi s malým f, tedy fórum). V této oblasti uvítám další názory.
Mistr
Profil
Alphard:
Děkuji všem lidem za opravu.
Prosím.

Fórum beru jako celek, synonymum pro diskusi
V tom by mohl být problém:
Alphard
Profil
Mistr:
V tom by mohl být problém:
Tolik let sem chodím a tohle mi uniklo. Takže na termín fórum asi zapomenu a budu používat diskusi.
Mistr
Profil
Alphard:
Takže na termín fórum asi zapomenu a budu používat diskusi.
Bude to asi lepší.

Případně by se mohlo ještě požádat Str4wberryho o přejmenování. Raděj bych se ale přikláněl k označení diskuse. Přece jen jsme na diskusi Jak psát web.

Závěrem ještě připomínám jedno své zdejší téma. Nevyužil bys z něj něco?
Alphard
Profil
Mistr:
Závěrem ještě připomínám jedno své zdejší téma. Nevyužil bys z něj něco?
Viděl jsem ho. Četl jsem snad vše dostupné. Mohu do Nápovědy doplnit „Registrace a práce s mým profilem“, jinak tam nevidím nic, co by chybělo.
Str4wberry
Profil
Kajman: „Není to zbytečně velký skok v číslování?
Číslování je přibližně podle časového úseku, ve kterém se diskuse vylepšovala.

Chamurappi, Mistr:
Mě zase fascinuje, jak dokážete sepsat připomínky delší, než je připomínkovaný text. :–)
Chamurappi
Profil
Reaguji na Alpharda:
Budeme používat termíny vlákno a sekce (nebo téma)?
Před pár lety se zde termín „vlákno“ nepoužíval moc často, z celkového počtu výskytů se tu 80 % objevilo za poslední dva roky. Pamatuji si, jak mi kdysi vrtalo hlavou, jak bych měl vláknům říkat a že jsem se snažil jim raději neříkat nijak. Někdo používal „thread“, to mi znělo příliš anglicky. Někdo tomu zase říkal „téma“, což bylo v souladu se zdejší terminologií miniBB, ale přišlo mi to trochu nelogické, nejednoznačné a významově nepasující. Příležitostně se objevil pojem „vlákno“, který mi v tomto kontextu připadal též docela podivný, ale snesitelný, proto jsem si na něj navykl. Netuším, jak ho vnímají ostatní, zejména u kolemjdoucích si nejsem jistý, zda jej chápou. Kdyby někdo přišel s výstižnějším (klidně neokoukaným) pojmem, můžeme ho společně prosadit.

Sekcím/kategoriím říkám odjakživa kategorie, připadá mi to srozumitelné. Pojem „fórum“ mi v tomto významu připadá zavádějící a nejasný. Fórum je podle mě celá diskuse a ne jen její součást.


Reaguji na Mistra:
Závěrem ještě připomínám jedno své zdejší téma.
Odtamtud pochází stylistická nekonzistence v užívání první/druhé osoby.


Reaguji na Str4wberryho:
Když už jsme ve fázi RC, znamená to, že mé návrhy J.3, J.5, J.6, P.1, P.4 a M.4 odkládáme? Rád bych minimálně P.1 neodkládal.
Str4wberry
Profil
Chamurappi: „Když už jsme ve fázi RC, znamená to, že mé návrhy J.3, J.5, J.6, P.1, P.4 a M.4 odkládáme?

Ano. Pokud chceme aktualizovat i ostrou verzi diskuse, raději bych se soustředil na doladění stávající funkčnosti sandboxu, než přidělával a hlavně ladil nové věci.
Mistr
Profil
Vlákno http://diskuse.jakpsatweb.cz/.sandbox/?action=vthread&forum=28&topic=97002 (pojmenované Access denied for user 'SYSTEM'@'localhost) se při výpisu na hlavní stránce (a to jak v případě třídění podle nových témat, tak při třídění podle nových odpovědí) zobrazuje nikoliv svým názvem, nýbrž svou adresou, tedy http://diskuse.jakpsatweb.cz/.sandbox/?action=vthread&forum=28&topic=97002

Stejně se chovají i další témata:
http://diskuse.jakpsatweb.cz/.sandbox/?action=vthread&forum=2&topic=19849&page=-1
http://diskuse.jakpsatweb.cz/.sandbox/?action=vthread&forum=2&topic=95959&page=-1
Str4wberry
Profil
To je divné, nic takového nepozoruji.


Drobně jsem změnil styl informace o nových příspěvcích v poslední diskusi, už je to pro Tebe akceptovatelné, Chamurappi?
Chamurappi
Profil
Reaguji na Mistra:
Za to můžeme já a Microsoft. Při poslední úpravě djpw.js jsem přidal funkci, která projde všechny odkazy na stránce a nahradí v jejich hrefech obyčejnou adresu za sandboxovou (pojistka, aby člověk při prokliknutí odkazu nevyběhl do ostré verze).

Explorer je ale iniciativní a když usoudí, že textem odkazu je adresa, přepíše ho při nastavení nového hrefu na tu hodnotu hrefu (ale jen při nastavení absolutní adresyomyl). Když jsem si toho všiml poprvé na tomto příspěvku, nejprve mě to udivilo a příjemně překvapilo, že je to tak chytré, ale pak jsem si všiml, že rozpoznávání adresy je docela hloupé a že se adresa zjevuje i v nevhodných situacích. Škoda.

V mé kopii djpw.js už jsem to opravil.


Reaguji na Str4wberryho:
Drobně jsem změnil styl informace o nových příspěvcích v poslední diskusi
Mnohem lepší.


Nesmazal jsi teď někdy styly pro stránku s pravidly? Připadají mi nějak víc nahuštěná.


Jelikož jsme zrušili „index.php“ v adresách, asi bychom měli z adres obsahujících „index.php“ přesměrovávat na ty bez něj.
Str4wberry
Profil
Chamurappi:
V mé kopii djpw.js už jsem to opravil.
Nahráno.

Nesmazal jsi teď někdy styly pro stránku s pravidly? Připadají mi nějak víc nahuštěná.
Možná jsem něco (nevědomě) změnil při formátování výsledků hledání. Nebyla také ta pravidla světlejší barvou? Podívám se na to.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Str4wberryho:
Nahráno.
Oprava účinkovala jen částečně, takže jsem to teď opravil znovu.

Nebyla také ta pravidla světlejší barvou?
Vím jen o zesvětlení při zvýraznění konkrétního pravidla a to teď funguje.

Zruš prosím vertikální padding u „.nposts a“, je zbytečný a nepatrně rozhazuje vertikální vycentrování odkazu vlevo.
Str4wberry
Profil
Nahrál jsem znovu opravený soubor.


Zruš prosím vertikální padding u ‚.nposts a‘, je zbytečný a nepatrně rozhazuje vertikální vycentrování odkazu vlevo.
Rušit ho nehodlám, protože mi na mobilu usnadňuje trefení se do odkazu. Stejně tak u odkazů na stránky.

Zkusil jsem to srovnat jinak. A rovnou i u témat s výpisem stran.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Str4wberryho:
(14.3.2008, před 18 dny)“ — to se mi ukazuje u horních drobečků tady. Je to trochu divné, ne? Nebylo by lepší ukazovat tam spíš stáří vlákna než stáří posledního příspěvku?

Nahrál […] Zkusil […] i u […]
Děkuji, vypadá to dobře.

Naženu nám do sandboxu pár dalších lidí.
Str4wberry
Profil
Je to trochu divné, ne?
To bych řekl. Zobrazuje se tam datum prvního příspěvku na stránce a stáří ve dnech posledního. To založení vlákna bude lepší.

Naženu nám do sandboxu pár dalších lidí.
Díky. Budou se nám hodit.


Připadají mi nějak víc nahuštěná.
Už by neměla být.

asi bychom měli z adres obsahujících ‚index.php‘ přesměrovávat na ty bez něj
Už se tak děje.


V horním drobečku se nyní ukazuje datum založení vlákna a u témat starších 3 dny i před kolika dny bylo založeno.
Mistr
Profil
Prohlížel jsem si titulní stránku diskuse seřazenou podle nových odpovědí. Klepnul-li jsem v zápatí na číslovku 2, nedostal jsem se na druhou stranu výpisu seřazeného dle nových odpovědí, nýbrž na druhou stránku seřazenou podle nových témat.

Pokud to k řešení problému pomůže, uvedu, že mám ve standardním nastavení zatrženo řazení příspěvků podle nových témat.
Nox
Profil
Zdravím a děkuji
Novinky vypadají pěkně, dobrá práce!
Nějaké ty připomínky...nemám zdání jak různé věci vnímají jiní návštěvníci, tak to prostě napíši jak to vidím....

1) Na úvodní straně ono přehození - myslim že by nebyl problém místo prohození pořadí dát to jako "vypnutí", tudíž by se neprovádělo mysql ani php s tím spojené a ušetřilo by se také něco. Osobně tento seznam téměř vůbec nevyužívám (ti co se spíše ptají tak asi ano, ale od toho je to volitelné nastavení)
2) S dovolením bych asi ještě otevřel toto, zamítnuto to nebylo, jen si toho asi nikdo moc nevšiml a vlákno zapadlo... http://diskuse.jakpsatweb.cz/?action=vthread&forum=18&topic=73604&page=-1

No, zatím toho víc nemám, ne zrovna velká analýza, ale ještě není všem dnům konec (asi)
Pan X
Profil
Narazil jsem na takový problém. V SANDBOXU je možnost posunout si nová témata nad seznam kategorií, ale nějak to nejde dát zpátky. Nechtělo by to, aby to šlo vrátit zpět?
Chamurappi
Profil
Reaguji na Pana X:
Nevidíš tam nad kategoriemi odkaz „Přesunout kategorie nahoru“?
Pan X
Profil
Chamurappi:
Nevidím nebo koukám jinam?
Měl sem to asi špatně cashnutý
Str4wberry
Profil
Reakce na Mistra:
Vypadá to, že na druhé straně se bral způsob řazení z profilu. Nyní by se měl přenášet v adrese.


Reakce na Noxe:
Na úvodní straně ono přehození
Není problém – výpis fór se načítá ze souboru.

S dovolením bych asi ještě otevřel toto
Antispam zrušen.


Reakce na Pana X:
S keší je někdy / v některých prohlížečích problém.


Koukám, že v Explorerech není mezera na hlavní stránce nad skupinami diskusních fór. A tak si říkám, jestli ji tam nepřidat, nebo ji naopak zrušit v ostatních prohlížečích?
Joker
Profil
Všiml jsem si jedné drobnosti:
- Když změním svůj příspěvek, text "· Změnil/a: Joker" se v něm objeví až po novém načtení stránky.
Asi to ničemu nevadí, jen jsem si v první chvíli myslel, že se ta informace o změně ztratila.
Chamurappi
Profil
Reaguji na Jokera:
Ten text by tam musel doplnit JS, který se stará o editaci. Zvládnul bych to, ale přišlo mi to jako zbytečnost — ta informace je hlavně pro ostatní, sám autor příspěvku by si měl chvíli pamatovat, že ho upravil.


Reaguji na Str4wberryho:
Není možné, že se někdy během posledního roku změnilo nastavení kešování? Sice nevím kdy a jak, ale habendorf mi tvrdí, že „pohodlně vyřešit by to šlo návratem - dřív to tak nebylo“. Je pravda, že před pár lety si nepamatuji, že by si na to někdo stěžoval.


Mohli bychom na úvodní straně přidat malé popisky ke kategoriím, které je ještě nemají, aby byly všechny řádky stejně vysoké. Navrhuji následující:
  HTML: Značky a atributy, syntaxe, struktura, sémantika.
  CSS: Dotazy týkající se stylopisů, vizuálního rozvržení a typografie.
  Javascript: Dynamické HTML, AJAX, JSON, jQuery atd. — nezapomínejte odkázat na živou ukázku!
  PHP: Uvádějte vždy celé znění chybových hlášek.
  XHTML, Doctype a validita: XML, XSLT, jmenné prostory, pochybnosti o chybnosti atd.
  O této diskusi: Narazili jste na závadu? Napadlo vás vylepšení?
Do popisku „Redakčních systémů“ bychom mohli uvést i nějaké další redakční systémy, častěji než o TextPatternu se mluví o Wordpressu, Joomle atd.
Nemyslím si, že na tyto úpravy potřebujeme souhlas Yuhůa, protože neměníme strukturu kategorií.


Na stránce s chybou oznamující špatné heslo je chyba v generovaném JS:
init({ moderator: , date: '' })


K vyhledávání vpravo nahoře: Místo sestavení dotazu se site:diskuse.jakpsatweb.cz můžeme využít parametry sitesearch a domains. Také by bylo vhodné hledaný řetězec za-URL-enkódovat (aby „drag&drop v JS“ nehledalo jen „drag“).


V Explorerech je nad logem diskuse větší mezera než v ostatních prohlížečích. Navrhuji srovnat padding/margin u <body> či <html>.
Kajman_
Profil *
Není možné, že se někdy během posledního roku změnilo nastavení kešování?

Nebylo při přechodu na nový hosting? To už je myslím více let.

Možná by php skripty mohly umět mrknout do db, jestli se něco změnilo a podle toho vracet stránku nebo http stav 304. U konkrétních vláken budou dotazy rychlé, tak to snad server ustojí a nemělo by se stávat, že lidi uvidí předchozí verzi, když je nová. Ale to je jen nápad pro další verzi.
Str4wberry
Profil
Reakce na Chamurappiho:
Není možné, že se někdy během posledního roku změnilo nastavení kešování?
Já nic neměnil. Nevím.

Je pravda, že před pár lety si nepamatuji, že by si na to někdo stěžoval.
Já si naopak pamatuji, že je to tak nějak pořád stejné. V Opeře trochu pomohlo nějaké nastavení.

Mohli bychom na úvodní straně přidat malé popisky ke kategoriím, které je ještě nemají, aby byly všechny řádky stejně vysoké.
Souhlasím. Co na to DoubleThink?

Na stránce s chybou oznamující špatné heslo je chyba v generovaném JS
Už by neměla být.

Místo sestavení dotazu se site:diskuse.jakpsatweb.cz můžeme využít parametry sitesearch a domains.
Proč ne.

Také by bylo vhodné hledaný řetězec za-URL-enkódovat
Může být.

Navrhuji srovnat padding/margin
Souhlasím s návrhem.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0