V kategorii Názor na stránku platí níže uvedená pravidla. Jejich porušení může vyústit v odstranění příspěvku nebo zablokování IP adresy.

# Závazná pravidla kategorie Názor na stránku

# 1. Pište česky nebo slovensky. Cizojazyčné citace pokud možno překládejte.

# 2. Pište s háčky a čárkami. Užívejte správně větnou interpunkci, dodržujte základní typografické zvyklosti, nepište zbytečně VELKÝMI písmeny.

# 3. Nevkládejte do svých textů podpisy, podpisové odkazy, obrázkové smajlíky, ani jiné zbytečnosti a výstřednosti. Delší text rozdělujte do odstavců.

# 4. Jednejte s ostatními slušně.

# 5. Přísně zakázáno je zneužívání diskuse ke sdílení informací o warezu či jiným ilegálním aktivitám.

# 6. Mimo vyhrazené kategorie nejsou dovoleny příspěvky s komerčním podtextem. Affiliate marketing není povolen.

# 7. Nehodnoťte cizí výtvory bez vyžádání a ani nežádejte ostatní o hodnocení cizích stránek, na jejichž tvorbě jste se nepodíleli.

# 8. Každé téma musí být nadepsáno názvem či adresou webu (či jiným charakteristickým unikátním rysem).

Autor stránky ovšem smí dopředu vyslovit přání, aby se hodnotící vyvarovali používání určitého slova specifického pro hodnocený web s ohledem na vyhledávače (nepřeje-li si, aby byla kritika nalezitelná na určité klíčové slovo) a nahradit jedno písmeno z něj hvězdičkou. Hodnotící jsou povinni toto přání respektovat.
V ostatních kategoriích platí obecná pravidla.

# Než vložíte své stránky k hodnocení

# 1. Zamyslete se nad tím, jestli je váš výtvor v takovém stavu, aby na něm šlo něco hodnotit.

# 2. Zkontrolujte především, zda je odkaz na stránku funkční.

# 3. Chcete-li hodnocení stránky přístupné jen po registraci, poskytněte testovací přihlašovací údaje, pod nimiž se lze na stránky přihlásit.

# 4. Trpí-li web nedostatky, o kterých víte, rovnou na ně upozorněte, ušetříte hodnotícím čas.

# 5. Mrkněte se, zda se nedopouštíte některé z nejčastějších chyb.

# 6. Připravte se psychicky na ostrou kritiku, vítejte ji s nadhledem či nadšením, předpokládejte dobrý úmysl.

# 7. Nepočítejte s tím, že oprávněnou negativní kritiku později smažeme na požádání.# Doporučení pro odpovídající

# 1. Berte v potaz, že stránky ke zhodnocení vkládají do diskuze především začátečníci – buďte proto shovívaví a trpěliví.

# 2. Vyvarujte se především hodnocení typu „no to je příšernost!“, „v tabulkách píše web jen ignorant!“, „děs a hrůza“ apod. — takové příspěvky budou vnímány jako porušení 4. závazného pravidla.

# 3. Zkuste ve svých příspěvcích nejen hodnotit a kritizovat, ale i poradit – pokud tedy nějakou radu máte.

# 4. Máte-li větší počet připomínek, očíslujte je.

Ostatní kategorie mají obecné rady a doporučení.

Přečtěte si nápovědu. Je tam pár zajímavých tipů a návod na formátování příspěvků.

Máme radost, že tuto diskusi používáte! Děkujeme.

    Moderátoři.
 
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0