Autor Zpráva
davef6
Profil
Dobrý den, flash je pro mě tak torochu španělská vesnice a potřeboval bych poradit jak zakomponovat do přehrávače náhodné přehrávání. Mám tento kód:
stop();
var songs:Array = new Array();
var curtrack:Number = 0;
var playingsong:Sound = new Sound();
if (_root.playlist == undefined || _root.playlist == "") {
	_root.playlist = "playlist.xml";
}
var playlistXml:XML = new XML();
playlistXml.ignoreWhite = true;
playlistXml.load(_root.playlist);
playlistXml.onLoad = function() {
	loadSongs();
	loadplaylistbox();
	loadSong(curtrack);
	if (_root.autostart == "false") {
		toggleplaypause();
	}
};
function loadSongs() {
	for (songIndex=0; songIndex<playlistXml.childNodes[0].childNodes.length; songIndex++) {
		var songdata:Object = new Object();
		songdata.url = playlistXml.childNodes[0].childNodes[songIndex].childNodes[0].childNodes[0].nodeValue;
		songdata.artist = playlistXml.childNodes[0].childNodes[songIndex].childNodes[1].childNodes[0].nodeValue;
		songdata.title = playlistXml.childNodes[0].childNodes[songIndex].childNodes[2].childNodes[0].nodeValue;
		songs[songIndex] = songdata;
	}
}
function loadSong(track) {
	playingsong = new Sound();
	playingsong.loadSound(songs[track].url, true);
	playingsong.start(0);
	updatevolume();
	playingsong.onSoundComplete = function() {
		loadSong((curtrack+1)%(songs.length));
	};
	playpause.gotoAndStop(1);
	playpause.playpausebutton.onPress = function() {
		toggleplaypause();
	};
	songdisplay.text = songs[track].artist+" - "+songs[track].title;
	eval("playlistbox.playlistitemcontainer.playlistitem"+curtrack+".playlistitemhighlight")._alpha = 4;
	eval("playlistbox.playlistitemcontainer.playlistitem"+track+".playlistitemhighlight")._alpha = 20;
	curtrack = track;
}
function loadplaylistbox() {
	for (songIndex=0; songIndex<playlistXml.childNodes[0].childNodes.length; songIndex++) {
		playlistbox.playlistitemcontainer.attachMovie("playlistitem", "playlistitem"+songIndex, playlistbox.playlistitemcontainer.getNextHighestDepth(), {_x:0, _y:15*songIndex});
		eval("playlistbox.playlistitemcontainer.playlistitem"+songIndex+".playlistitemtext").text = songs[songIndex].artist+" - "+songs[songIndex].title;
		eval("playlistbox.playlistitemcontainer.playlistitem"+songIndex).songindex = songIndex;
	}
}
playpause.playpausebutton.onPress = function() {
	toggleplaypause();
};
function toggleplaypause() {
	if (playpause._currentframe == 1) {
		playpause.gotoAndStop(2);
		playpause.curpos = playingsong.position;
		playingsong.stop();
	} else {
		playpause.gotoAndStop(1);
		playingsong.start(playpause.curpos/1000, 0);
	}
	playpause.playpausebutton.onPress = function() {
		toggleplaypause();
	};
}
onEnterFrame = function () {
	if (songdisplay.movingright) {
		songdisplay.hscroll -= 10;
		if (songdisplay.hscroll<=0) {
			songdisplay.movingright = false;
		}
	} else {
		songdisplay.hscroll += 10;
		if (songdisplay.hscroll>=songdisplay.maxhscroll) {
			songdisplay.movingright = true;
		}
	}
	if (!draggingslider) {
		progressslider._x = (playingsong.position/playingsong.duration)*233+77;
		if (progressslider._x == 0) {
			progressslider._x = 77;
		}
	}
	if (draggingplaylistscroller) {
		updateplaylistscroll();
	}
	if (draggingvolmeslider) {
		updatevolume();
	}
	tempsongtime = "";
	if (Math.floor(playingsong.position/60000) == 0) {
		tempsongtime += "0";
	} else {
		tempsongtime += Math.floor(playingsong.position/60000);
	}
	tempsongtime += ":";
	if (Math.floor((playingsong.position/1000)%60)<10) {
		tempsongtime += "0";
	}
	tempsongtime += Math.floor((playingsong.position/1000)%60);
	tempsongtime += "/";
	if (Math.floor(playingsong.duration/60000) == 0) {
		tempsongtime += "0";
	} else {
		tempsongtime += Math.floor(playingsong.duration/60000);
	}
	tempsongtime += ":";
	if (Math.floor((playingsong.duration/1000)%60)<10) {
		tempsongtime += "0";
	}
	tempsongtime += Math.floor((playingsong.duration/1000)%60);
	songtime.text = tempsongtime;
	//trace(Math.floor(playingsong.position/60000));
	//if(Math.floor(playingsong.position/1000)%60)
	//songtime.text=Math.floor(playingsong.position/1000)%60+"/"+Math.floor(playingsong.duration/1000)%60;
};
progressslider.onPress = function() {
	draggingslider = true;
	progressslider.startDrag(true, 77, progressslider._y, 313, progressslider._y);
};
progressslider.onRelease = progressslider.onReleaseOutside=function () {
	progressslider.stopDrag();
	playingsong.start(((progressslider._x-77)/182)*playingsong.duration/1000, 0);
	playpause.gotoAndStop(1);
	playpause.playpausebutton.onPress = function() {
		toggleplaypause();
	};
	draggingslider = false;
};
progressbar.onPress = function() {
	playingsong.start(((_xmouse-77)/233)*playingsong.duration/1000, 0);
	playpause.gotoAndStop(1);
	playpause.playpausebutton.onPress = function() {
		toggleplaypause();
	};
};
volumebar.onPress = function() {
	draggingvolmeslider = true;
	volumebar.volumeslider.startDrag(true, 0, volumebar.volumeslider._y, 47, volumebar.volumeslider._y);
};
volumebar.onRelease = volumebar.onReleaseOutside=function () {
	draggingvolmeslider = false;
	volumebar.volumeslider.stopDrag();
	updatevolume();
};
function updatevolume() {
	playingsong.setVolume((volumebar.volumeslider._x/47)*100);
}
previoussong.onPress = function() {
	loadprevioussong();
};
function loadprevioussong() {
	var loadtrack = (curtrack-1)%(songs.length);
	if (loadtrack<0) {
		loadtrack = songs.length-1;
	}
	loadSong(loadtrack);
}
nextsong.onPress = function() {
	loadnextsong();
};
function loadnextsong() {
	var loadtrack = (curtrack+1)%(songs.length);
	loadSong(loadtrack);
}
playlistscroller.onPress = function() {
	draggingplaylistscroller = true;
	playlistscroller.startDrag(true, 381, 80, 381, 181);
};
playlistscroller.onRelease = playlistscroller.onReleaseOutside=function () {
	draggingplaylistscroller = false;
	playlistscroller.stopDrag();
};
playlistscrollup.onPress = function() {
	playlistscroller._y = Math.max(70, playlistscroller._y-10);
	updateplaylistscroll();
};
playlistscrolldown.onPress = function() {
	playlistscroller._y = Math.min(171, playlistscroller._y+10);
	updateplaylistscroll();
};
var mouseListener:Object = new Object();
mouseListener.onMouseWheel = function(delta:Number) {
	playlistscroller._y = Math.min(171, Math.max(70, playlistscroller._y-delta));
	updateplaylistscroll();
};
Mouse.addListener(mouseListener);
playlistscrollbar.onPress = function() {
	playlistscroller._y = Math.min(171, Math.max(70, _ymouse));
	updateplaylistscroll();
};
function updateplaylistscroll() {
	playlistbox.playlistitemcontainer._y = -((playlistscroller._y-80)/101)*(playlistbox.playlistitemcontainer._height-149);
}
function visitswfspot() {
	getURL("http://www.swfspot.com", "_blank");
}
var myMenu = new ContextMenu();
var menubezz = new ContextMenuItem("SWF Spot Mp3 Player", visitswfspot);
myMenu.customItems.push(menubezz);
var menuplaypause = new ContextMenuItem("Play / Pause", toggleplaypause);
menuplaypause.separatorBefore = true;
myMenu.customItems.push(menuplaypause);
var menuprevioustrack = new ContextMenuItem("Previous Song", loadprevioussong);
myMenu.customItems.push(menuprevioustrack);
var menunexttrack = new ContextMenuItem("Next Song", loadnextsong);
myMenu.customItems.push(menunexttrack);
myMenu.hideBuiltInItems();
_root.menu = myMenu;


třeba mi s tím někdo pomůže nebo poradí. Děkuji za odpovědi
FlashManiac
Profil
function loadnextsong() {
var loadtrack = (curtrack+1)%(songs.length);
loadSong(loadtrack);
}
zamen za
function loadnextsong() {
var loadtrack = radnom(songs.length);
loadSong(loadtrack);
}

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0