Autor Zpráva
m
Profil *
Mám proplém při získávání dat z databáze do flashe pomocí AS3. Loading dat probíhá většinou v pořádku a flash běhá správně, čas od času se ale objeví hláška Error #2101, která flash zastaví. Zjistil jsem,že pro AS3 musí mít php trochu jiný výstup, než pro AS2 (např. umístění rozdělovníků & apod.), ale nevím,kde bych se ve svém kódu mohl dopustit chyb.Pro jistotu zde posílám své php, z něhož získávám několik proměnných (obrazek, popis, datum_vlozeni, sekce1, sekce2,cant,cantsek1,cantsek2):

<?php 
  $connect = mysql_connect("mysqlserver", "host", "login");
    mysql_select_db("databaze", $connect);
    $result = mysql_query("SELECT obrazek, popis, datum_vlozeni, sekce1, sekce2 FROM dbobrazky");
    $cant = 0;
	$cantsek1 = 0;
    $cantsek2 = 0;
    while($row=mysql_fetch_array($result)){
      echo "obrazek$cant=$row[obrazek]&popis$cant=$row[popis]&datum_vlozeni$cant=$row[datum_vlozeni]&sekce1$cant=$row[sekce1]&sekce2$cant=$row[sekce2]&";
      $cant++;
	if($row[sekce1]=="ANO"){
		$cantsek1++;
}
if($row[sekce2]=="ANO"){
		$cantsek2++;
}
    }
    echo "cant=$cant&";
	echo "cantsek1=$cantsek1&";
	echo "cantsek2=$cantsek2";
?>


a zde je způsob získání do flashe:


var myLoader1:URLLoader = new URLLoader()
myLoader1.dataFormat = URLLoaderDataFormat.VARIABLES
var request:URLRequest = new URLRequest("adresa php");
request.method = URLRequestMethod.POST;
myLoader1.load(request);
myLoader1.addEventListener(Event.COMPLETE, onDataLoad)
myLoader1.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR, error);	 
function error(evt:Event){
gotoAndPlay(1);
}

...........

funkcí error jsem se pokoušel obejít errorovou hlášku a spustit načítání znovu (v případě nezdařilého spojení).Situace se tím zlepšila,ale stejně to občas tu nepříjemnou hlášku vyhodí. Kde by tedy mohl být problém?Díky:)
DoubleThink
Profil *
Error: Error #2101: The String passed to URLVariables.decode() must be a URL-encoded query string containing name/value pairs.
Tvoje hodnoty očividně nejsou URL encoded.

Jinak taková komunikace s databází je dost prasácká. Pokud nechceš využít AMF, aspoň bych volil jiný formát přenosu dat - například XML.
m
Profil *
OK,díky za radu,popídím se po lepším řešení...:)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0