Autor Zpráva
PetrVB
Profil *
Přidal jsem do paty webu níže uvedený formulář. Problém je v tom, že po odeslání formuláře nebo jeho chybném vyplnění dojde k novému načtení stránky a tím odskočení na začátek stránky. Takže chybové hlášky nejsou vidět. Jak se to dá udělat aby byl formulář vidět i po odeslání? Díky.

<?php
if(isset($_POST['submitted'])) {
  if(trim($_POST['contactName']) === '') {
    $nameError = 'Please enter your name.';
    $hasError = true;
  } else {
    $name = trim($_POST['contactName']);
  }
 
  if(trim($_POST['email']) === '') {
    $emailError = 'Please enter your email address.';
    $hasError = true;
  } else if (!preg_match("/^[[:alnum:]][a-z0-9_.-]*@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$/i", trim($_POST['email']))) {
    $emailError = 'You entered an invalid email address.';
    $hasError = true;
  } else {
    $email = trim($_POST['email']);
  }
 
  if(trim($_POST['comments']) === '') {
    $commentError = 'Please enter a message.';
    $hasError = true;
  } else {
    if(function_exists('stripslashes')) {
      $comments = stripslashes(trim($_POST['comments']));
    } else {
      $comments = trim($_POST['comments']);
    }
  }
 
  if(!isset($hasError)) {
    $emailTo = get_option('tz_email');
    if (!isset($emailTo) || ($emailTo == '') ){
      $emailTo = get_option('admin_email');
    }
    $subject = '[PHP Snippets] From '.$name;
    $body = "Name: $name \n\nEmail: $email \n\nComments: $comments";
    $headers = 'From: '.$name.' <'.$emailTo.'>' . "\r\n" . 'Reply-To: ' . $email;
 
    wp_mail($emailTo, $subject, $body, $headers);
    $emailSent = true;
  }
 
} ?>

        <?php if(isset($emailSent) && $emailSent == true) { ?>
              <div class="thanks">
                <p>Thanks, your email was sent successfully.</p>
              </div>
            <?php } else { ?>
              <?php if(isset($hasError) || isset($captchaError)) { ?>
                <p class="error">Sorry, an error occured.<p>
              <?php } ?>
 
            <form action="<?php the_permalink(); ?>" id="contactForm" method="post">
                <label for="contactName">Name:</label>
                <input type="text" name="contactName" id="contactName" value="<?php if(isset($_POST['contactName'])) echo $_POST['contactName'];?>" class="required requiredField" />
                <?php if($nameError != '') { ?>
                  <span class="error"><?=$nameError;?></span>
                <?php } ?>
                <label for="email">Email</label>
                <input type="text" name="email" id="email" value="<?php if(isset($_POST['email'])) echo $_POST['email'];?>" class="required requiredField email" />
                <?php if($emailError != '') { ?>
                  <span class="error"><?=$emailError;?></span>
                <?php } ?>
 
              <label for="commentsText">Message:</label>
                <textarea name="comments" id="commentsText" rows="20" cols="30" class="required requiredField"><?php if(isset($_POST['comments'])) { if(function_exists('stripslashes')) { echo stripslashes($_POST['comments']); } else { echo $_POST['comments']; } } ?></textarea>
                <?php if($commentError != '') { ?>
                  <span class="error"><?=$commentError;?></span>
                <?php } ?>
                <input type="submit">Send email</input>

            <input type="hidden" name="submitted" id="submitted" value="true" />
          </form>
<?php } ?>
Davex
Profil
Vypadá to, že se formulář po odeslání nepřesměrovává, takže by mělo stačit do cíle odeslání formuláře přidat kotvu na formulář.

<form action="<?php the_permalink(); ?>#contactForm" id="contactForm" method="post">

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0