Autor Zpráva
mareksm
Profil
Potřeboval bych na web naistalovat nějaký RS, Rozhodl jsem se ľe zkusim phpRS, Mám problém ihned při instalaci. Stáhnul jsem si phprs a nakopírofal na FTP. přečetl jsem si návod k instalaci a jsem z ní uplně jelen. Návod:
1) Zkontrolujte, zda-li máte nainstalovaný ve±kerý potřebný software:

MySql (databázový server), HTTP server (např. Apache) a PHP skriptovací jazyk.

2) Vytvoření phpRS databáze - varianta (A)

A-1) Zaloµte databázi "phprs" (pokud se bude va±e databáze jmenovat jinak, neµ "phprs", tak to nezapomeňte zohlednit
v souboru "config.php").

Ukázkový SQL kód: create database phprs;

A-2) Spus»te ve va±í databázi SQL script uloµený v souboru: "phprs.sql".
V±e lze např. zařídit prostřednictvím níµe popsaného příkazu spu±těného z nějakého "dávkového souboru" nebo
přímo z "Příkazové řádky" (bliµ±í nápovědu také můµete získáte na následující adrese:
http://www.supersvet.cz/view.php?cisloclanku=2001012201).

Syntaxe příkazu: cesta_k_mysql_souboru jméno_databáze < skriptový_soubor_se_svou_cestou
Příklad: C:mysqlinmysql.exe phprs < C:Tempphprs.sql

Vytvoření phpRS databáze - varianta (B)

B-1) Pro zaloµení a následnou aktivaci phpRS databáze vyuµijte samočinný PHP skript, který se sám po zadání v±ech
nezbytných parametrů připojí k va±emu databázovému serveru a provede ve±keré nutné akce - tedy zaloµení databáze
a její naplnění potřebnými tabulkami.

Jméno samočinného PHP skriptu: "db_phprs.php"

3) Nakonfigurujte podle va±eho nastavení hlavní konfigurační soubor "config.php"!

Hlavní pozornost věnujte sekcím "db server" a "http server".

4) Spu±tění webu

Pokud jste úspě±ně absolvovali v±echny tři vý±e uvedené body, tak můµete přistoupit k samotnému spu±tění respektive
otestování funkčnosti va±eho nového webu. Stačí zadat URL adresu va±eho webu (např. http://www.supersvet.cz) a hned
poznáte, zda se instalace podařila. V případě kladného výsledku by se měla zobrazit graficky upravená webová stránka
bez jakýchkoliv chybových hlá±ení a jedním přednastaveným článkem ve středovém sloupci.

Do administračního rozhraní se dostane skrze přihla±ovací dialog, který vyvoláte přes souboru "admin.html", jenµ se
nalézá v kořenovém adresáři phpRS systému. - Tzn. pokud přistupujete k va±emu webu skrze adresu
"http://www.vase_domena.cz/", tak se do administrace dostanete po zadání adresy "http://www.vase_domena.cz/admin.html".

Pro první vstup do administračního rozhraní pouµijte následující autorizaci: uµivatel = admin, heslo = heslo.


Nemohl by mi někdo jednoduąeji vysvětlit jak mám ten RS zprovoznit ?
Taps
Profil
Je to jednoduché...nejdřív si upravíą udaje v config a pak nahrajeą databázové tabulky třeba přes phpmyadmina
mareksm
Profil
Dík, aľ se mi to podařilo rozchodit, bohuľel zbytečně, tahle si redakční systém nepředstavuji
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0