Autor Zpráva
leorond
Profil
Ahoj, mám tu problém s několika stored procedurami, stále mi to háže tu samou chybu ale jsem naprostý začátečník v tomto odvětví. Mohl by mi někdo pomoci to opravit? Nevím zda jsem to napsal správně.

USE [MuOnline]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER Procedure [dbo].[WZ_PeriodItemInsert]

 @userGuid    int,
 @CharacterName  varchar(10),
  @ItemCode    int,
 @OptiOnType    tinyint,
 @EffectType1    tinyint,
 @EffectType2    tinyint,
  @TotalUsePeriod  int,
 @ExpireDate    varchar(20)
AS
BEGIN
  DECLARE @ErrorCode int
  DECLARE @periodItemIndex int

  SET @ErrorCode = 0
  SET @periodItemIndex = 0

  SET XACT_ABORT ON
  SET NOCOUNT ON

  BEGIN TRANSACTION

  SELECT  @periodItemIndex = PeriodIndex FROM T_PeriodItem_Info WHERE UserGuid = @userGuid AND CharacterName = @CharacterName AND OptionType = @OptiOnType AND UsedInfo = 1

  --IF ( @periodItemIndex != 0 )
  --BEGIN
  --  UPDATE T_PeriodItem_Info SET UsedInfo = 0 WHERE UserGuid = @userGuid AND CharacterName = @CharacterName AND OptionType = @OptiOnType AND UsedInfo = 1
  --END

  INSERT INTO T_PeriodItem_Info (UserGuid, CharacterName, ItemCode, OptionType, EffectType1, EffectType2, LeftTime, BuyDate, ExpireDate, UsedInfo) VALUES
  ( @userGuid, @CharacterName, @ItemCode, @OptiOnType, @EffectType1, @EffectType2, @TotalUsePeriod, GETDATE(), @ExpireDate, 1 )
  IF(  @ERROR <> 0 )
  BEGIN
    SET @ErrorCode = 2
  END

  IF ( @ErrorCode <> 0 )
    ROLLBACK TRANSACTION
  ELSE
    COMMIT TRANSACTION

  SELECT @ErrorCode

  SET NOCOUNT OFF
  SET XACT_ABORT OFF
END

Msg 137, Level 15, State 2, Procedure WZ_PeriodItemInsert, Line 35
Must declare the scalar variable "@ERROR".


Děkuji za pomoc a prosím kdyby jste mi tu opravu mohli trošku přiblížit kde jsem vlastně udělal chybu.
Zechy
Profil
leorond:
IF(   @ERROR <> 0 )
Zřejmě si smazal něco co si neměl (nebo ti, od koho pochází SQL skripty pro server fily), co si pamatuji, tak WebZeni v té funkci mají ještě by default definovanou proměnou @ERROR, která tam právě není.

A doporučil bych naučit se chápat chybové hlášky, nejsou tam pro srandu :-).
leorond
Profil
Krásně napsáno ale není to pravda, pokud se podíváš tak je tam chyba a to „IF( @ERROR <> 0 )“ má tam být @@

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0