Autor Zpráva
nethor
Profil
Zdravím,
mám 2 tabulky :

CREATE TABLE `prodeje` (
 `Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `Cislo` text COLLATE utf8_czech_ci,
 `DatumPodani` datetime DEFAULT NULL,
 `DatumZplatneni` datetime DEFAULT NULL,
 `Listina` text COLLATE utf8_czech_ci,
 `TypNemovitosti` varchar(3) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Nemovitost` text COLLATE utf8_czech_ci,
 `Katastr` text COLLATE utf8_czech_ci,
 `KatastrC` int(6) DEFAULT NULL,
 `IdRizeni` bigint(11) DEFAULT NULL,
 `IdListina` bigint(11) DEFAULT NULL,
 `IdNemovitost` bigint(11) DEFAULT NULL,
 `IdPozemek` int(11) DEFAULT NULL,
 `Step` int(11) DEFAULT NULL,
 `BlackList` tinyint(1) DEFAULT NULL,
 `LV` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id`),
 KEY `TypNemovitosti` (`TypNemovitosti`),
 KEY `Cislo` (`Cislo`(16)),
 KEY `IdRizeni` (`IdRizeni`),
 KEY `KatastrC` (`KatastrC`),
 KEY `DatumZplatneni` (`DatumZplatneni`),
 KEY `IdPozemek` (`IdPozemek`),
 KEY `IdNemovitost` (`IdNemovitost`),
 KEY `Step` (`Step`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;


CREATE TABLE `prodeje_pozemky` (
 `Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `IdCenovyUdaj` int(11) DEFAULT NULL,
 `Cislo` text COLLATE utf8_czech_ci,
 `KatastrKod` int(6) NOT NULL,
 `RuianDate` date NOT NULL,
 `Vymera` int(11) DEFAULT NULL,
 `Druh` int(4) DEFAULT NULL,
 `ZpusobyVyuziti` int(4) DEFAULT NULL,
 `Point` tinytext COLLATE utf8_czech_ci,
 PRIMARY KEY (`Id`),
 KEY `IdCenovyUdaj` (`IdCenovyUdaj`),
 KEY `Druh` (`Druh`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

Když položím dotaz např.:

SELECT
IdRizeni, Listina, `prodeje`.Cislo, DatumZplatneni , Nemovitost, KatastrC, Druh, sum(prodeje_pozemky.Vymera) as VymeraSum
FROM `prodeje` LEFT JOIN `prodeje_pozemky`
on `prodeje`.Id = `prodeje_pozemky`.IdCenovyUdaj
Where `Step` = 300
&& `TypNemovitosti` = 'PAR'
&& `KatastrC` in (608505,610003,610089,610186,610208,610283,610313,610330,610372,610470,610542,610585,610704,610771,610844,610887,610950,611026,611115,611263,611379,611484,611565,611646,611701,611743,611778,611905,612006,612014,612065,612111,612146,612171,612227,612243,612286,612405,612499,612553,633895,654132,655856,658201,712680,751910,775550,795674)
&& `Druh` in (2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14)
group by IdRizeni Having VymeraSum >= 1000 && VymeraSum <= 10000
order by DatumZplatneni desc Limit 100
offset 200

Trvá odpověď cca 6 s., když znovu položím stejný dotaz, trvá odpověď řádově milisekundy.
Explain:
id  select_type  table  type  possible_keys  key  key_len  ref  rows  Extra
1  SIMPLE  prodeje  range  PRIMARY,TypNemovitosti,KatastrC,Step  KatastrC  5  NULL  118079  Using index condition; Using where; Using temporary; Using filesort
1  SIMPLE  prodeje_pozemky  ref  IdCenovyUdaj,Druh  IdCenovyUdaj  5  d121115_nemo.prodeje.Id  1  Using where

Jde Dotaz nějak upravit/přeformulovat, aby byla rychlejší už 1. odpověď?
Kajman
Profil
Možná by trochu pomohl index nad více sloupci - těžko odhadnout optimální, můžete zkusit např. (`TypNemovitosti`, `Step`, `KatastrC`) plus (`IdCenovyUdaj`,`Druh`,`Vymera`).

Join bych asi nedělal vnější (tedy smazat left) a podmínku na druh bych přidal přímo do spojení.

On ten dotaz je ale stejně divný, pokud si zapnete only full group by, tak to asi zhavaruje. Možná by bylo rychlejší udělat součet jen na dotazu z tabulky prodeje_pozemky, tam to omezit přes having (i když tam budou i jiné step a typnemovitosti) a teprve výsledek připojit k hlavní tabulce a dále to podle ní filtrovat a řadit.

A někdy je nejlevnější zrychlit výkon cpu a ssd. Protože v dotaze se nevyhnete sčítání hodnot z nalezených řádků.

Edit: a pro testování, aby to bylo vždy pomalé, můžete zakázat v dotaze použití cache
SELECT SQL_NO_CACHE IdRizeni,...
nethor
Profil
Kajman:
Velice děkuji za SQL_NO_CACHE, to mi hodně usnadnilo práci.

Dotaz jsem zkoušel v různých variantách, asi nejrychleji funguje v této podobě:
SELECT SQL_NO_CACHE
IdRizeni, Listina, `prodeje`.Cislo, DatumZplatneni , Nemovitost, KatastrC, Druh, sum(prodeje_pozemky.Vymera) as VymeraSum
FROM `prodeje` JOIN `prodeje_pozemky`
on 
`prodeje`.Id = `prodeje_pozemky`.IdCenovyUdaj 
&& `Druh` in (2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14)
&& `KatastrC` in (608505,610003,610089,610186,610208,610283,610313,610330,610372,610470,610542,610585,610704,610771,610844,610887,610950,611026,611115,611263,611379,611484,611565,611646,611701,611743,611778,611905,612006,612014,612065,612111,612146,612171,612227,612243,612286,612405,612499,612553,633895,654132,655856,658201,712680,751910,775550,795674)
&& `TypNemovitosti` = 'PAR'
&& `Step` = 300
Group by IdRizeni, Listina, `prodeje`.Cislo, DatumZplatneni , Nemovitost, KatastrC, Druh
Having 
VymeraSum >= 1000 && VymeraSum <= 10000
Order by DatumZplatneni desc 
Limit 10
Offset 200

Tím se zrychlil cca o 20%.

Indexy nad více sloupci možná pomohly, ale pokud mohu posoudit, spíš nepatrně.

Dotaz patrně nejvic brzdí podmínka `KatastrC` in (608505,610003,....)
Když uberu čísla katastrů, podstatně se zrychlí. Zkoušel jsem ji rozepsat do KatastrC = 608505 && KatastrC = 610003 ... , ale to nepomohlo.
Nenapadá mě, jak ho přeformulovat jinak, snad poddotaz? Jde to?

Zapnutí SET sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';
Mě dovedlo k úpravě group by, ale nemohu se dostat přes Non-grouping field 'VymeraSum' is used in HAVING clause / Can't group on 'VymeraSum'
jedině přesunutím výpočtu do Having, to ale hledání nezrychlí, pouze se připravím o výsledek VymeraSum ve výstupu.
Kajman
Profil
Do joinu bych přidal jen podmínku druh, ostatní bych nechal ve where.

Jak vypadá explain s novými indexy?

V having použít sum() - v select části může zůstat také, přesunutím by se čas neměl změnit, pokud tam nemá mysql botu. Nebo to celé obalit.

V tabulce prodeje_pozemky je číslo v KatastrKod stejné, jako KatastrC v tabulce prodeje?
nethor
Profil
Explain:
id  select_type  table  type  possible_keys  key  key_len  ref  rows  Extra
1  SIMPLE  prodeje  range  PRIMARY,TypNemovitosti,KatastrC,Step,TypNemovitosti_Step_KatastrC  TypNemovitosti_Step_KatastrC  22  NULL  60684  Using index condition; Using temporary; Using filesort
1  SIMPLE  prodeje_pozemky  ref  IdCenovyUdaj,Druh,IdCenovyUdaj_Druh_Vymera  IdCenovyUdaj_Druh_Vymera  5  d121115_nemo.prodeje.Id  1  Using where; Using index

Ano, KatastrKod a KatastrC jsou stejná čísla.

Dotaz jsem ještě přepsal:
SET sql_mode = 'ONLY_FULL_GROUP_BY';

SELECT SQL_NO_CACHE
IdRizeni
FROM `prodeje` JOIN `prodeje_pozemky`
on 
`prodeje`.Id = `prodeje_pozemky`.IdCenovyUdaj 
&& `Druh` in (2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14)

Where 
`KatastrC` in (608505,610003,610089,610186,610208,610283,610313,610330,610372,610470,610542,610585,610704,610771,610844,610887,610950,611026,611115,611263,611379,611484,611565,611646,611701,611743,611778,611905,612006,612014,612065,612111,612146,612171,612227,612243,612286,612405,612499,612553,633895,654132,655856,658201,712680,751910,775550,795674)
&& `TypNemovitosti` = 'PAR'
&& `Step` = 300

Group by 
IdRizeni
Having 
sum(prodeje_pozemky.Vymera) >= 1000 && sum(prodeje_pozemky.Vymera) <= 10000
Order by DatumZplatneni desc 
Limit 100
Offset 200

V selectu byla většina sloupců zbytečně (asi pozůstatek vývoje)
čas klesnul cca na polovinu, to je dobré :).

Maně mě napadá že na to jdu možná špatně. Uvedeným dotazem získám pouze IdRizeni
a teprve dalším dotazem SELECT * FROM `prodeje`IdRizeni in (...) získám kompletní data o prodeji.

Asi by bylo šikovnější získat kompletní data jedním dotazem, ale ten nevím, jak napsat, kvůli omezení součtu výměr . ... jako poddotaz? A nevím, jestli by se tím něco ušetřilo.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0