Autor Zpráva
James.Rodrigez
Profil *
Webhosting přesunul databáze na nový server. Od té doby mi nejde ASC ani DESC řazení... Dokonce nejde ani žazení WHERE... Kde by mohla být chyba? Ukázka již nefungujícího kódu... (Před přesunem fungoval)
<?
echo"
";

$connection = mysql_connect("$server","$name","$pass") or die ("FAILED!!!");
MySQL_Select_DB($db);
mysql_query("SET NAMES 'latin2'") or die('Spojení se nezdařilo');

$vypis = MySQL_Query("SELECT * FROM SMS_novinky ORDER BY 'datum' DESC");

$radkovani=10;


if (!isset($max))
{
$max=mysql_num_rows($vypis);
$odkud=0;
}


if (isset($odkud))
{
$kam=$radkovani+$odkud;
if ($kam>$max) {$kam=$max;}


for ($i=$odkud ; $i<$kam ; $i++)
{
$ID = MySQL_Result($vypis, "$i");
$datumx = MySQL_Result($vypis, "$i","datum");
$zpravax = MySQL_Result($vypis, "$i","text");

$datumy = StrFTime("%d.%m.%Y %H:%M:%S ", $datumx);

echo "<tr>
<td bgcolor="#CCFFFF">$datumy</td>
<td bgcolor="#CCFFFF">$zpravax</td>

</tr>

";

}

}
$pocet_tlacitek=intval($max/$radkovani);
if ($pocet_tlacitek < ($max/$radkovani)) { $pocet_tlacitek++; }

for ($i = 1; $i <= $pocet_tlacitek; $i++)
{ $y=($i*$radkovani)-$radkovani;
if ($y==$odkud){$tlacitko.= "<B>";}
$tlacitko.= "<font face="arial" size="1">&nbsp;
<a href="index.php?kam=$kam&max=$max&odkud=$y">$i</a>&nbsp;</font>";
if ($y==$odkud){$tlacitko.= "</B>";}
}?>
Kajman_
Profil *
Sloupeček by měl být ve zpětných apostrofech. Takto se to řadí podle stále stejného textu 'datum' a ne podle hodnot ve sloupečku `datum`.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0