Autor Zpráva
jojoj
Profil *
Mám nainątalované WAMP5 a chcel som skúsi» zaloľi» svoju prvú databázu, klikol som na phpMyAdmin a vypísalo 403 forbidden, prístup zakázaný. Neviete, čo je zle, čo mám zmeni»? Pritom PHP funguje na localhoste. Treba niečo zmeni» v nastaveniach, keď ma nechce pusti» do okna phpmyadmin?
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0