Autor Zpráva
MilanJ
Profil
V db MySQL mám 3 tabulky, která obsahují následující pole:


tabulka AUKCE - id_aukce, nazev
tabulka PRUBEH_AUKCE - id_aukce, ic
tabulka FIRMA_VYLOUCENE - id_aukce, ic

Potřebuji z těchto tabulek dostat nazev aukce z tabulky AUKCE, např. pro ic='12345678', které mají záznam v tabulce PRUBEH_AUKCE, ale zároveň nemají záznam v tabulce FIRMA_VYLOUCENE.
Pole ic je typu VARCHAR.

Můj dotaz moc nefunguje, nevrátí nic. Kde je chyba?

SELECT aukce.nazev FROM aukce
INNER JOIN prubeh_aukce ON (aukce.id_aukce = prubeh_aukce.id_aukce)
INNER JOIN firma_vyloucene ON (prubeh_aukce.ic <> firma_vyloucene.ic)
WHERE
prubeh_aukce.ic = '12345678'
djlj
Profil
Stačilo asi 2 minuty hledat: http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=28&topic=4 4320
Kajman_
Profil *
SELECT aukce.nazev FROM aukce
INNER JOIN prubeh_aukce ON (aukce.id_aukce = prubeh_aukce.id_aukce)
LEFT JOIN firma_vyloucene ON (prubeh_aukce.ic = firma_vyloucene.ic)
WHERE
prubeh_aukce.ic = '12345678'
and firma_vyloucene.ic is null
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0