Autor Zpráva
Harry
Profil
Zdravím! Vytvoril som si vlastný systém spravcovstva pre tabuľku zlozka. Dokážem ním pridávať, mazať a upravovať jednotlivé údaje v danej tabuľke, teda až na to, že mi nejde vôbec upraviť žiadny text. Dokaže mi to upraviť iba čísla a neviem prečo. Stĺpec zlozka je najmä textový a keď dakde urobím chybu nemôžem si to takto opraviť. Tu píšem kódy oboch súborov, ktorépoužívam na úpravu dát tabuľky zlozka:

Kód z edit.php
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<title>Editácia záznamu</title>
<?php
require_once("../../mysql.php");

$result = mysql_query ("SELECT * FROM zlozka WHERE id=$id ");

while ($row = mysql_fetch_array($result))

{
?>
<form action="update.php?id=<? echo $row["id"] ?>" method="post">

<fieldset>
<legend>Editácia záznamu</legend>

<table width="499" border="0">
<tr>
<th scope="row">ID:</th>
<td><input name="id0" type="text" value="<? echo $row["id"] ?>" size="10" /></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Zložka:</th>
<td><input name="zlozka" type="text" value="<? echo $row["zlozka"] ?>" size="50" /></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">N&aacute;zov obr&aacute;zka </th>
<td><input name="obrazok" type="text" value="<? echo $row["obrazok"] ?>" size="10" />.jpg</td>
</tr>
</table>
<input type="submit" value="Ulož záznam" />
</fieldset></form>
<? } ?>
</body>
</html>
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
Kód z update.php
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
<?php
require_once("../../mysql.php");

$_POST['id0'] = $id0;

$_POST['zlozka'] = $zlozka;

$_POST['obrazok'] = $obrazok;

$sql = mysql_query("UPDATE zlozka SET id=$id0, zlozka=$zlozka, obrazok=$obrazok WHERE id=$id");

if($sql){

echo "Záznam sa podarilo úspešne upraviť!<br />";

} else {

echo "Záznam sa nepodarilo úspešne upraviť!<br />";

}

mysql_close();

?>
<meta http-equiv="REFRESH" content="1;url=zaznam.php">
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
Môj predpoklad je že je chyba dakde v / SET id=$id0, zlozka=$zlozka, obrazok=$obrazok / teda v spracovaní dát. Inač stĺpec zlozka mám Varchar(45).
djlj
Profil
Přidej si v tom dotazu kolem proměnných apostrofy.
Harry
Profil
djlj
Nj, je to tým, díky moc.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0