Autor Zpráva
Zool
Profil *
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat mám dvě tabulky řekněme kategorii a stav kategorii mají tyto kódy
Create table KATEGORIE (
ID_KAT Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
NAZEV_KAT Varchar(80) NOT NULL,
Primary Key (ID_KAT)) ENGINE = MyISAM;

Create table STAV_KAT (
ID_KAT_ST Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
KAM Int NOT NULL,
ID_KAT Int NOT NULL,
Primary Key (ID_KAT_ST)) ENGINE = MyISAM;

Alter table STAV_KAT add Foreign Key (ID_KAT) references KATEGORIE (ID_KAT) on delete restrict on update restrict;
Alter table STAV_KAT add Foreign Key (KAM) references KATEGORIE (ID_KAT) on delete restrict on update restrict;

no a potřebuji vybrat ty kategorie které nemají žádný zaznam v tabulce STAV_KAT

když zadám toto select k.* from KATEGORIE k, STAV_KAT s where s.ID_KAT=k.ID_KAT tak potřebuji přesně opak
Zool
Profil *
Tak nic už jsem to mám
select k.* from KATEGORIE k where k.ID_KAT NOT IN(select k.ID_KAT from KATEGORIE k, STAV_KAT s where k.ID_KAT=s.ID_KAT)
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0