Autor Zpráva
potom
Profil
Zdravím, vyskyt se mit takový problém, a to ten že při vkládání dat do databáze se mi ID (auto_increment) navyšuje po dvou, a nemophu přijít na to proč.


Tabulka vytvořena takto - (z toho asi nic nevyčtete ale)

CREATE TABLE `clanky` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`titulek` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`misto` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`anotace` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`text` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`autor` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`zverejnit` datetime NOT NULL,
`vlozeno` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
`vlozil` int(11) NOT NULL,
`fotka` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`galerie` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`video` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`popis` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
`kategorie` int(11) NOT NULL,
`podkategorie` int(11) NOT NULL,
`status` int(11) NOT NULL,
`centralni` int(11) NOT NULL,
`litomericko` int(11) NOT NULL,
`ustecko` int(11) NOT NULL,
`fade` text collate utf8_czech_ci NOT NULL,
UNIQUE KEY `id` (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci AUTO_INCREMENT=215 ;

a id vkládám jako NULL :-(

Neporadíte?
Kajman_
Profil *
A není tam mezi žádný jiný vložený záznam?
Perry
Profil
A jak tam pak vkládáš ten záznam ?
potom
Profil
Ať ten záznam vkládám normálně ze skriptu nebo přímo přes PHPadmina, čísluje se po dvou (sudá čísla) a už mě z toho asi trefí šlak :-)
Kajman_
Profil *
Nemá být id primary? A když id při vkládání uplně vynecháte? A nemáte tam nějaký trigger before insert, který to upravuje, nebo tak něco? Dělá to i poslední stabilní verze mysql?
potom
Profil
Celé texty
Variable_name Value
auto_increment_increment 2
auto_increment_offset 2
automatic_sp_privileges ON
back_log 50
basedir /usr/
binlog_cache_size 32768
bulk_insert_buffer_size 8388608
character_set_client utf8
character_set_connection utf8
character_set_database utf8
character_set_filesystem binary
character_set_results utf8
character_set_server latin1
character_set_system utf8
character_sets_dir /usr/share/mysql/charsets/
collation_connection utf8_unicode_ci
collation_database utf8_czech_ci
collation_server latin1_swedish_ci
completion_type 0
concurrent_insert 1
connect_timeout 5
datadir /var/lib/mysql/
date_format %Y-%m-%d
datetime_format %Y-%m-%d %H:%i:%s
default_week_format 0
delay_key_write ON
delayed_insert_limit 100
delayed_insert_timeout 300
delayed_queue_size 1000
div_precision_increment 4
engine_condition_pushdown OFF
expire_logs_days 10
flush OFF
flush_time 0
ft_boolean_syntax + -><()~*:""&|
ft_max_word_len 84
ft_min_word_len 4
ft_query_expansion_limit 20
ft_stopword_file (built-in)
group_concat_max_len 1024
have_archive YES
have_bdb NO
have_blackhole_engine YES
have_compress YES
have_crypt YES
have_csv YES
have_dynamic_loading YES
have_example_engine NO
have_federated_engine YES
have_geometry YES
have_innodb YES
have_isam NO
have_merge_engine YES
have_ndbcluster DISABLED
have_openssl DISABLED
have_ssl DISABLED
have_query_cache YES
have_raid NO
have_rtree_keys YES
have_symlink YES
hostname ltnet-5
init_connect
init_file
init_slave
innodb_additional_mem_pool_size 1048576
innodb_autoextend_increment 8
innodb_buffer_pool_awe_mem_mb 0
innodb_buffer_pool_size 8388608
innodb_checksums ON
innodb_commit_concurrency 0
innodb_concurrency_tickets 500
innodb_data_file_path ibdata1:10M:autoextend
innodb_data_home_dir
innodb_doublewrite ON
innodb_fast_shutdown 1
innodb_file_io_threads 4
innodb_file_per_table OFF
innodb_flush_log_at_trx_commit 1
innodb_flush_method
innodb_force_recovery 0
innodb_lock_wait_timeout 50
innodb_locks_unsafe_for_binlog OFF
innodb_log_arch_dir
innodb_log_archive OFF
innodb_log_buffer_size 1048576
innodb_log_file_size 5242880
innodb_log_files_in_group 2
innodb_log_group_home_dir ./
innodb_max_dirty_pages_pct 90
innodb_max_purge_lag 0
innodb_mirrored_log_groups 1
innodb_open_files 300
innodb_rollback_on_timeout OFF
innodb_support_xa ON
innodb_sync_spin_loops 20
innodb_table_locks ON
innodb_thread_concurrency 8
innodb_thread_sleep_delay 10000
interactive_timeout 28800
join_buffer_size 131072
Variable_name Value
key_buffer_size 16777216
key_cache_age_threshold 300
key_cache_block_size 1024
key_cache_division_limit 100
language /usr/share/mysql/czech/
large_files_support ON
large_page_size 0
large_pages OFF
lc_time_names en_US
license GPL
local_infile ON
locked_in_memory OFF
log OFF
log_bin ON
log_bin_trust_function_creators OFF
log_error
log_queries_not_using_indexes OFF
log_slave_updates OFF
log_slow_queries OFF
log_warnings 1
long_query_time 10
low_priority_updates OFF
lower_case_file_system OFF
lower_case_table_names 0
max_allowed_packet 16776192
max_binlog_cache_size 4294967295
max_binlog_size 104857600
max_connect_errors 10
max_connections 200
max_delayed_threads 20
max_error_count 64
max_heap_table_size 16777216
max_insert_delayed_threads 20
max_join_size 18446744073709551615
max_length_for_sort_data 1024
max_prepared_stmt_count 16382
max_relay_log_size 0
max_seeks_for_key 4294967295
max_sort_length 1024
max_sp_recursion_depth 0
max_tmp_tables 32
max_user_connections 0
max_write_lock_count 4294967295
multi_range_count 256
myisam_data_pointer_size 6
myisam_max_sort_file_size 2147483647
myisam_recover_options OFF
myisam_repair_threads 1
myisam_sort_buffer_size 8388608
myisam_stats_method nulls_unequal
ndb_autoincrement_prefetch_sz 32
ndb_force_send ON
ndb_use_exact_count ON
ndb_use_transactions ON
ndb_cache_check_time 0
ndb_connectstring
net_buffer_length 16384
net_read_timeout 30
net_retry_count 10
net_write_timeout 60
new OFF
old_passwords ON
open_files_limit 1024
optimizer_prune_level 1
optimizer_search_depth 62
pid_file /var/run/mysqld/mysqld.pid
port 3306
preload_buffer_size 32768
profiling OFF
profiling_history_size 15
protocol_version 10
query_alloc_block_size 8192
query_cache_limit 1048576
query_cache_min_res_unit 4096
query_cache_size 16777216
query_cache_type ON
query_cache_wlock_invalidate OFF
query_prealloc_size 8192
range_alloc_block_size 2048
read_buffer_size 131072
read_only OFF
read_rnd_buffer_size 262144
relay_log_purge ON
relay_log_space_limit 0
rpl_recovery_rank 0
secure_auth OFF
secure_file_priv
server_id 2
skip_external_locking ON
skip_networking OFF
skip_show_database OFF
slave_compressed_protocol OFF
slave_load_tmpdir /tmp/
slave_net_timeout 3600
slave_skip_errors OFF
slave_transaction_retries 10
slow_launch_time 2
socket /var/run/mysqld/mysqld.sock
sort_buffer_size 2097144
sql_big_selects ON
Variable_name Value
sql_mode
sql_notes ON
sql_warnings OFF
ssl_ca
ssl_capath
ssl_cert
ssl_cipher
ssl_key
storage_engine MyISAM
sync_binlog 0
sync_frm ON
system_time_zone CEST
table_cache 64
table_lock_wait_timeout 50
table_type MyISAM
thread_cache_size 8
thread_stack 131072
time_format %H:%i:%s
time_zone SYSTEM
timed_mutexes OFF
tmp_table_size 33554432
tmpdir /tmp
transaction_alloc_block_size 8192
transaction_prealloc_size 4096
tx_isolation REPEATABLE-READ
updatable_views_with_limit YES
version 5.0.45-Debian_1ubuntu3.3-log
version_comment Debian etch distribution
version_compile_machine i486
version_compile_os pc-linux-gnu
wait_timeout 28800No takže tam je 2, ale kde to změnit :-( ?
Kajman_
Profil *
Aha, pokud je to Váš server, tak si změňte nastavení v konfiguračním souboru nebo v příkazu, kterým db server startujete. Pokud není, tak přenastavit pomocí set, viz.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/server-system-variables.html#op tion_mysqld_auto-increment-increment
potom
Profil
Pomocí SET jsem nastavil, ale nic se nezměnilo. Příkaz proveden ale hodnoty jsou pořád na 2 :-(

SET @@auto_increment_offset=1
SET @@auto_increment_ increment =1
Kajman_
Profil *
Budete to muset asi nastavovat po každém připojení. Nebo se zeptejte správce databáze, proč to má takhle nastavené.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0