Autor Zpráva
radozaj
Profil
Ahoj,
potrebujem pomôc» so selektom. Mám takúto tabuµku:
pokus:
-------------------------------
| zakaznik | autor | kniha |
===============================
|  Janko | Tolkien | Hobbit |
-------------------------------
|  Janko | Tolkien |  LOTR |
-------------------------------
|  Janko |  Capek | Mloky |
-------------------------------
| Marienka | Figuli |  Kone |
-------------------------------


a výsledok selektu má by»:
-----------------------------
| zakaznik | autorov | knih |
=============================
|  Janko |    2 |  3 |
-----------------------------
| Marienka |    1 |  1 |
-----------------------------


poznámka: predpokladáme, ľe meno autora sa neobjaví u druhého zákazníka.
Stepanka
Profil *
$query = mysql_query("SELECT count(distinct autor) AS pocet_autoru,
							count(distinct kniha) AS pocet_knih,
							zakaznik
							FROM pokus
							GROUP BY zakaznik										
							");
										
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
	echo $row['zakaznik'].$row['pocet_autoru'].$row['pocet_knih'].'<br />';
}
radozaj
Profil
Vďaka. Nemuselo to by» aľ tak podrobné, ;-) mne iba nebolo jasné, kam sa má da» ten distinct, ale teraz uľ vidím...
Stepanka
Profil *
radozaj

Tak podrobně jsem to psala kvůli sobě, abych to mohla zkusit :-)
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0