Autor Zpráva
jullin
Profil
Dobrý den mám problém a už si sním vážně nevím rady.
můj cíl je takový , aby se před barevným textem v závorkách (PVP,PVE, ...), viz. obrázek, načetl příslušný text v který je u daného sloupečku v databázi.
Tato část kódu by to podle mě měla umožnit, ale jaksi se nedaří. Zobrazuje se jen barevný text v závorkách, ale ne text před ním. Přitom u ostatních textů (červený, zelený) je vše v pořádku:
 
<?
              if ( preg_match( '/^PVE - (parta|raid) (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
                $data['raid_type'] = $matches[2]." (<font color=green>PVE</font>)";
              }
              if ( preg_match( '/^PVP - (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
                $data['raid_type'] = $matches[1]." (<font color=red>PVP</font>)";
              }
              if ( preg_match( '/^DUNG - (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
                $data['raid_type'] = $matches[3]." (<font color=orange>DUNGEON</font>)";
              }
?>


Celý kód:
<?
session_start();
include "global.cfg." .$_SERVER['SERVER_NAME']. ".php";
include $incPath."db.php";
include $incPath."misc.php";
include $incPath."fce_calendar.php";

authorize("", true);
$SECTION = "RAID_LIST";

switch ($_REQUEST['error']){
  case 1:
    $err .= "<br>Nemáš práva pro přístup k této funkci.";
    break;
  case 2:
    $err .= "<br>Nová akce úspěšně založena.";
    break;
}

if ($_REQUEST['ac'] == "cancel"){
  $q = "UPDATE raids SET deleted = '1' WHERE id = '".$_REQUEST['raidId']."'";
  dbquery($q);
}

if ($_REQUEST['ac'] == "rebuild"){
  $q = "UPDATE raids SET deleted = '0' WHERE id = '".$_REQUEST['raidId']."'";
  dbquery($q);
}

if ($_REQUEST['ac'] == "delete"){
  $q = "DELETE FROM raids WHERE id = '".$_REQUEST['raidId']."'";
  dbquery($q);
}

$sq = "";
if ($_REQUEST['filtr']){
  if ($_REQUEST['type']) $sq .= " AND type_id = '".$_REQUEST['type']."'";
  if ($_REQUEST['title']) $sq .= " AND title LIKE '%".$_REQUEST['title']."%'";
}

$q = "SELECT raids.*, raid_type.title AS raid_type, UNIX_TIMESTAMP(takeplace) AS date, raid_type.ord, raid_type.rights FROM raids LEFT OUTER JOIN raid_type ON raid_type.id = raids.type_id WHERE (takeplace >= '".date("Y-m-d")."' or takeplace = '0000-00-00 00:00:00') $sq ORDER BY raid_type.ord ASC, takeplace ASC, time_since ASC";
$r = dbquery($q);

$new = array();
while ($data = dbarray($r)){
  if (!$HTTP_COOKIE_VARS["raid".$data['id']]){
    setcookie("raid".$data['id'], 1, strtotime("+1 month"));
    $new[$data['id']] = 1;
  }
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">

<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles/main.css" type="TEXT/CSS">
  <link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico" />
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
  <title><?=$TITLE?></title>
  <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="js/functions.js"></script>
</head>

<body>

<div id="main">

  <?
  include $incPathHtml."menu.php";
  ?>
  
  <div id="main_2">
    
    <div class="headline">
      <h3>Filtr událostí</h3>
    </div>
    
    <div id="filtr">
      
      <form action="raid_list.php" method="POST">
        <input type="hidden" name="filtr" value="1">
        <?
        $month = $_REQUEST['month'];
        if (!isSet($month)) $month = date("m");
        $year = $_REQUEST['year'];
        if (!isSet($year)) $year = date("Y");
        ?>
        <input type="hidden" name="month" value="<?=$month?>">
        <input type="hidden" name="year" value="<?=$year?>">
        
        <p>typ:
        <select name="type">
          <option value="">..</option>
          <?
          $i = 0;
          $r = getRaidType();
          while ($data = dbarray($r)){
            if (($tempRights != $data['rights']) && ($i)){
              echo '<option value="">---------------------</option>';
            }
          ?>
            <option value="<?=$data['id']?>" <?=($_REQUEST['type'] == $data['id'])?" selected":""?>><?=$data['title']?></option>
          <?
            $tempRights = $data['rights'];
            $i++;
          }
          ?>
        </select> &nbsp; 
        název:
        <input type="text" name="title" value="<?=$_REQUEST['title']?>">
         &nbsp; 
        <input type="submit" value="Filtrovat" class="submit">
        </p>
      
      </form>
      
    </div>
    
    <div>
      <div class="headline">
        <h3>Přehled událostí (PVE)</h3>
      </div>
      
      <?
      $i = 0;
      $changedOrd = 0;
      $style = '';
      $r = dbquery($q);
      while ($data = dbarray($r)){
        
        if ((!$changedOrd) && ($data['ord'] != 1)){ // pri zmene ord (priority) udela mezeru, tz mezi pve raidy a ostatnimi
          $changedOrd = 1;
          echo '
             <div>
             <p>&nbsp;</p><br>
             </div>
             <div class="headline"><h3>Přehled událostí (PVP a DUNGEONY)</h3></div>';
          $style = 'raidNotPve';
        }
        
        if ($i > 1) $i = 0;
        $q1 = "SELECT able, approved FROM raid_user WHERE raid_id = '".$data['id']."' AND user_id = '".$_SESSION['user']['id']."'";
        $r1 = dbquery($q1);
        $span = '';
        if (dbnumrows($r1)){
          if ((dbresult($r1, 0, 0)) && (dbresult($r1, 0, 1))){
            $span = '<span class="green">*</span> ';
          }else if ((dbresult($r1, 0, 0)) && (!dbresult($r1, 0, 1))){
            $span = '<span class="yellow">*</span> ';
          }else{
            $span = '<span>*</span> ';
          }
        }
        ?>
        
        <div class="raid bgcolor_<?=$i.' '.$style?>">
          
          <div class="raid_3">
            <div class="raid_4">
              <?
              if ( preg_match( '/^PVE - (parta|raid) (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
                $data['raid_type'] = $matches[2]." (<font color=green>PVE</font>)";
              }
              if ( preg_match( '/^PVP - (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
                $data['raid_type'] = $matches[1]." (<font color=red>PVP</font>)";
              }
              if ( preg_match( '/^DUNG - (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
                $data['raid_type'] = $matches[3]." (<font color=orange>DUNGEON</font>)";
              }
              ?>
              <p><?=$span."<a href=\"raid_detail.php?raidId=".$data['id']."\" class=\"big\">".$data['raid_type']."</a>"?></p>
            </div>
            <div class="raid_5">
              <p><?="(".getDay($data['date']).") ".date("d. m. Y", $data['date'])." v ".substr($data['time_since'], 0, 5)?></p>
            </div>
            <div class="raid_6">
              <p><?="<span class=\"big\">".$data['guild']?></p>
            </div>
            <div class="raid_7">
              <p><?="<span class=\"big\">".cs_strtoupper($data['title'])."</span>"?> <?=($data['deleted'])?" <span class=\"err\">!ZRUŠENO!</span>":""?><?=(($new[$data['id']]) && (!$data['deleted']))?'<span class="err">!NOVÝ!</span> ':''?></p>
            </div>
          </div>
          
          
          <?
          if (authorize($data['rights'])){
          ?>
            
            <div class="raid_8">
            
              <p><a href="raid_edit.php?raidId=<?=$data['id']?>&ac=edit">Editovat událost</a> | 
              <?
              if (!$data['deleted']){
              ?>
              <a href="raid_list.php?ac=cancel&raidId=<?=$data['id']?>">Zrušit událost</a>
              <?
              }else{
              ?>
              <a href="raid_list.php?ac=rebuild&raidId=<?=$data['id']?>">Obnovit událost</a>
              <?
              }
              ?>
               | <a href="raid_list.php?ac=delete&raidId=<?=$data['id']?>">Smazat událost</a></p>            
            </div>
            
          <?
          }
          ?>
        
        </div>
            
        <?
        $i++;
      }
      ?>
    
    </div>
    
    <div id="raid_2">
    
      <p class="err"><?=$err?></p>
    
    </div>
    
    <?
    include $incPathHtml."reset.php";
    ?>
    
    <?
    include $incPathHtml."bottom.php";
    ?>
    
  </div>
</div>

</body>
</html>
jullin
Profil
Tak už vyřešeno ->
if ( preg_match( '/^DUNG - (>) (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
$data['raid_type'] = $matches[2]." (<font color=orange>DUNGEON</font>)";
}

a v DB změněna hodnota sloupce ze 3 na 2 a přidán do názvu >.
- trochu mě štve , že tam musí být > tenhle zobák, ale aspoň to chodí :).
peta
Profil
Priste zkus napsat jednoduchy php kod. neco jako toto:
$str = '......'; //echo z $data['raid_type']
echo $str.'<br>';
  if ( preg_match( '/^DUNG - (.*)$/i', $str, $matches) ) {
                print_r($matches);
                $str = $matches[3]." (<font color=orange>DUNGEON</font>)";
echo $str.'<br>';;
Nemuzes odkazovat na $matches[3], kdyz pocet zavorek je 1. udelej si tam print_r($matches).

if ( preg_match( '/^DUNG - (>) (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
$data['raid_type'] = $matches[2]." (<font color=orange>DUNGEON</font>)";
}
A tady to mas uplne stejne. Stahl jsi $matches[2] z $matches[3], a pridal zavorku, abys mel 2 matches. Ale ty vubec nepotrebujes. Proste tu zavorku smaz i s vetsitkem a dej tam 1.
 '/^DUNG - (>) (.*)$/i' - zavorka 1 = (>), zavorka 2 = (.*)
$matches[0] = shoda s celym vyrazem
$matches[1] = zavorka 1
$matches[2] = zavorka 2

 '/^DUNG - (.*)$/i' - zavorka 1 = (.*)
$matches[0] = shoda s celym vyrazem
$matches[1] = zavorka 1
$data['raid_type'] = $matches[1]." (<font color=orange>DUNGEON</font>)";

Prekvapujici je, ze radek nad ttim to mas spravne
              if ( preg_match( '/^PVP - (.*)$/i', $data['raid_type'], $matches) ) {
                $data['raid_type'] = $matches[1]." (<font color=red>PVP</font>)";
jullin
Profil
Jo jo diky už jsem to udělal :)
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0