Autor Zpráva
DeeJay
Profil *
čau, mám problém ohledně odhlašování vždycky když dám F5 odhlásí mě to z mého webu. Nevím vubec proč.
http://kfc-gaming.eu/testgame/
jenikkozak
Profil
DeeJay:
Máme si příčinu jen tipovat, nebo nám poskytneš i nějaký skript na přihlašování a odhlašování?
DeeJay
Profil *
prihlaseni.php
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html" charset="windows-1250">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<div style="display:none"><endora></div>

<?php
  //Pokud uživatel nějaké políčko nevyplnil, sdělíme mu to
  if( isset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && is_array($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && count($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) >0 ) {
    echo '<ul type="I">';
    foreach($_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] as $zpr) {
      echo '<li>',$zpr,'</li>'; 
    }
    echo '</ul>';
    unset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']);
  }
  
  
  //Registrace úspěšná a ostatní
  $zpr = array('registrace-uspesna' => 'Byl/a jsi úspěšně zaregisrován/a. Nyní se můžeš pihlásit.',
  'prihlaseni-selhalo' => 'Přihlášení selhalo. Prosím, zkontroluj zadané údaje.',
  'automaticke-odhlaseni' => 'Byl/a jsi neaktivní déle jak 30 minut. Byl/a jsi automaticky odhlášen/a.',);
  //Jestliže jseme dostali "z" tak řekneme obsah arraye
  if($_GET['z']){
   echo "".$zpr[$_GET['z']]."";
  }else{
   echo "";
  }
?>
<form action="zprihlaseni.php" method="post">
<table>
<tr>
 <td>Nick: </td><td><input type="text" name="nick"></td>
 <td>Heslo: </td><td><input type="password" name="heslo"></td>
 <td>&nbsp;</td><td align="right"><input type="submit" name="Submit" value="Přihlásit se"></td>
</tr>
</table>
</form>

autentizace.php


<?php
  //Nastartování session
  session_start();
  //Jestliže není zadaný v session id hodí vás to na prihlaseni.php 
  if(!isset($_SESSION['ID']) || (trim($_SESSION['ID']) == '')) {
    header("location: prihlaseni.php?z=automaticke-odhlaseni");
    exit();
  }
?

jsemPrihlasen.php

<!--ČEŠTINA-->
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html" charset="windows-1250">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<!--ČEŠTINA-->

<!--ADVERT OFF-->
<div style="display:none"><endora></div>
<!--ADVERT OFF-->
<?require_once('autentizace.php'); //Velice důležité (kdyby to tu nebylo, mohl by sem nepřihlášený uživatel)?>
<font color="#00ff00"><p><strong>Vítej </strong><b><?echo $_SESSION['NICK']?>.</b> <br><font color="#00ff00">Na kontě máš: </font><font color="red">0</font> <font color="#00ff00">Temné rudy</font></p></font>
A tady dále pokračuje stránka....
<a href="odhlasit.php">Odhlásit</a>

odhlasit.php


<?php
  //Nastartování session
  session_start();
  //Zničení (unsetnutí) všech dat co jsme uložili do session
  unset($_SESSION['ID']);
  unset($_SESSION['NICK']);
  unset($_SESSION['HESLO']);
  echo "Byl/a jsi úspěšně odhlášen/a";
?>
<a href="prihlaseni.php">příhlášení</a> | | | <a href="">hlavní stránka</a

registrace.php

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html" charset="windows-1250">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<div style="display:none"><endora></div>

<?php
  //Pokud uživatel nějaké políčko nevyplnil, sdělíme mu to
  if( isset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && is_array($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && count($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) >0 ) {
    echo '<ul type="I">';
    foreach($_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] as $zpr) {
      echo '<li>',$zpr,'</li>'; 
    }
    echo '</ul>';
    unset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']);
  }
?>
<form action="zregistrace.php" method="post">
<table>
<tr>
 <td>Nick: </td><td><input type="text" name="nick"></td>
</tr>
<tr>
 <td>Heslo: </td><td><input type="password" name="heslo"></td>
</tr>
<tr>
 <td>Heslo znovu: </td><td><input type="password" name="zheslo"></td>
</tr>
<tr>
 <td>&nbsp;</td><td align="right"><input type="submit" name="Submit" value="Registrovat"></td>
</tr>
</table>
</form>


zprihlaseni.php

<?php
  //Nastartování session
  session_start();
  //Vložení config.php
  require_once('config.php');
  $error_zprava = array();
  //Validace pro errory
  $error = false;
  //Připojení k mysql serveru
  $link = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_UZIVATEL, SQL_HESLO);
  if(!$link) {
    die('Nelze se připojit: ' . mysql_error());
  }
  //Zvolíme databázi
  $db = mysql_select_db(SQL_DATABAZE);
  if(!$db) {
    die("Databáze nenalezena");
  }
  //Zabráníme sql injekci
  function clean($str) {
    $str = @trim($str);
    if(get_magic_quotes_gpc()) {
      $str = stripslashes($str);
    }
    return mysql_real_escape_string($str);
  }
  //Vyčistíme přijaté hodnoty
  $nick = clean($_POST['nick']);
  $heslo = clean($_POST['heslo']);
  //Kontrolujeme, zda uživatel vyplnil všechna pole
   //Kontrola nicku
  if($nick == '') {
    $error_zprava[] = 'Vlož nick!';
    $error = true;
  }
   //Kontrola hesla
  if($heslo == '') {
    $error_zprava[] = 'Vlož heslo!';
    $error = true;
  }
  //Pokud je chyba v políčkách, vrátíme uživatele zpět a sdělíme co neměl vyplněno
  if($error) {
    $_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] = $error_zprava;
    session_write_close();
    header("location: prihlaseni.php?z=prihlaseni-selhalo");
    exit();
  }
  //Vytvoříme sql dotaz
  $dotaz="SELECT * FROM uzivatele WHERE nick='$nick' AND heslo='".md5($_POST['heslo'])."'";
  mysql_query("SET character_set_client=utf8");
  mysql_query("SET character_set_connection=utf8");
  mysql_query("SET character_set_results=utf8");
  //Provedeme sql dotaz
  $pdotaz=mysql_query($dotaz);
  
  //Pokud dosud bylo vše úspěšné, zapíšeme údaje do session
  if($pdotaz) {
    if(mysql_num_rows($pdotaz) == 1) {
      session_regenerate_id();
      $uzivatel = mysql_fetch_assoc($pdotaz);
      //Zapisování údajů do session
      $_SESSION['ID'] = $uzivatel['id'];
      $_SESSION['NICK'] = $uzivatel['nick'];
      $_SESSION['HESLO'] = $uzivatel['heslo'];
      session_write_close();
      header("location: ".WEB_START."");
      exit();
    }else {
      //Vše bylo neůspěšné. Přihlášení se nezdařilo
      header("location: prihlaseni.php?z=prihlaseni-selhalo");
      exit();
    }
  }else {
    die("Selhání dotazu");
  }
?>

zregistrace.php

<?php
  //Nastartování session
  session_start();
  //Vložení config.php
  require_once('config.php');
  $error_zprava = array();
  //Validace pro errory
  $error = false;
  //Připojení k mysql serveru
  $link = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_UZIVATEL, SQL_HESLO);
  if(!$link) {
    die('Nelze se připojit: ' . mysql_error());
  }
  //Zvolíme databázi
  $db = mysql_select_db(SQL_DATABAZE);
  if(!$db) {
    die("Databáze nenalezena");
  }
  //Zabráníme sql injekci
  function clean($str) {
    $str = @trim($str);
    if(get_magic_quotes_gpc()) {
      $str = stripslashes($str);
    }
    return mysql_real_escape_string($str);
  }
  //Vyčistíme přijaté hodnoty
  $nick = htmlspecialchars(clean($_POST['nick']));
  $heslo = htmlspecialchars(clean($_POST['heslo']));
  $zheslo = clean($_POST['zheslo']);
  $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
  //Kontrolujeme, zda uživatel vyplnil všechna pole
   //Kontrola nicku
  if($nick == '') {
    $error_zprava[] = 'Vyplň nick!';
    $error = true;
  }
   //Kontrola hesla
  if($heslo == '') {
    $error_zprava[] = 'Vyplň heslo!';
    $error = true;
  }
   //Kontrola zopakovaného hesla
  if($zheslo == '') {
    $error_zprava[] = 'Vyplň kontrolu hesla!';
    $error = true;
  }
   //Porovnání zadatných hesel
  if( strcmp($heslo, $zheslo) != 0 ) {
    $error_zprava[] = 'Hesla nesouhlasí!';
    $error = true;
  }
  //Zkontrolujeme, zda již někdo pod tímto nickem není zaregistrován
  if($nick != '') {
    $dotaz = "SELECT * FROM uzivatele WHERE nick='$nick'";
    $pdotaz = mysql_query($dotaz);
    if($pdotaz) {
      if(mysql_num_rows($pdotaz) > 0) {
        $error_zprava[] = 'Nick je již zabrán!';
        $error = true;
      }
      @mysql_free_result($pdotaz);
    }
    else {
      die("Selhání dotazu č1");
    }
  }
  //Pokud je chyba v políčkách, vrátíme uživatele zpět a sdělíme co neměl vyplněno
  if($error) {
    $_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] = $error_zprava;
    session_write_close();
    header("location: registrace.php");
    exit();
  }
  //Vytvoříme sql dotaz
  $dotaz = "INSERT INTO uzivatele(nick, heslo, ip) VALUES('$nick','".md5($_POST['heslo'])."','$ip')";
  mysql_query("SET character_set_client=utf8");
  mysql_query("SET character_set_connection=utf8");
  mysql_query("SET character_set_results=utf8");
  //Provedeme sql dotaz
  $pdotaz = @mysql_query($dotaz);
  //Při úspěšné registraci hodíme uživatele na prihlaseni.php?z=registrace-uspesna
  if($pdotaz) {
    header("location: prihlaseni.php?z=registrace-uspesna");
    exit();
  }else {
    die("Selhání dotazu č2");
  }
?>

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0