Autor Zpráva
Petr
Profil
Ahoj lidi, mám takový problém. Stahnul jsem s internet vzor Java Skrypt rozbalovací menu na adrese www.jaknaweb.com.

Zde máte zdrojový kód toho menu.

<style type="text/css">
.lowText { text-align: left;text-decoration: none; color: #FFFFFF; font: 13px Aral; text-align: left;}
.highText { text-align: left; text-decoration: none; color: #FFFFFF; font: 13px Aral; text-align: left;}
.mainButtons { text-align: left;
text-decoration: none;
color: #FFFFFF;
font: 12px verdana;
font-weight: bold;
}
.itemBorder { border: none; }
.itemBorderBlank { border: 1px solid #FF0000; }
.itemBorderButton { border: 1px solid #0000FF; }
</style>

<script type="text/javascript">
var isDOM=document.getElementById?1:0;
var isIE=document.all?1:0;
var isNS4=navigator.appName=='Netscape'&&!isDOM?1:0;
var isIE4=isIE&&!isDOM?1:0;
var isOp=window.opera?1:0;
var isDyn=isDOM||isIE||isNS4;

function getRef(id, par)
{
par=!par?document:(par.navigator?par.document:par);
return (isIE ? par.all[id] :
(isDOM ? (par.getElementById?par:par.ownerDocument).getElementById(id) :
(isNS4 ? par.layers[id] : null)));
}

function getSty(id, par)
{
var r=getRef(id, par);
return r?(isNS4?r:r.style):null;
}

if (!window.LayerObj) var LayerObj = new Function('id', 'par',
'this.ref=getRef(id, par); this.sty=getSty(id, par); return this');
function getLyr(id, par) { return new LayerObj(id, par) }

function LyrFn(fn, fc)
{
LayerObj.prototype[fn] = new Function('var a=arguments,p=a[0],px=isNS4||isOp?0:"px"; ' +
'with (this) { '+fc+' }');
}
LyrFn('x','if (!isNaN(p)) sty.left=p+px; else return parseInt(sty.left)');
LyrFn('y','if (!isNaN(p)) sty.top=p+px; else return parseInt(sty.top)');
LyrFn('vis','sty.visibility=p');
LyrFn('bgColor','if (isNS4) sty.bgColor=p?p:null; ' +
'else sty.background=p?p:"transparent"');
LyrFn('bgImage','if (isNS4) sty.background.src=p?p:null; ' +
'else sty.background=p?"url("+p+")":"transparent"');
LyrFn('clip','if (isNS4) with(sty.clip){left=a[0];top=a[1];right=a[2];bottom=a[3]} ' +
'else sty.clip="rect("+a[1]+"px "+a[2]+"px "+a[3]+"px "+a[0]+"px)" ');
LyrFn('write','if (isNS4) with (ref.document){write(p);close()} else ref.innerHTML=p');
LyrFn('alpha','var f=ref.filters,d=(p==null); if (f) {' +
'if (!d&&sty.filter.indexOf("alpha")==-1) sty.filter+=" alpha(opacity="+p+")"; ' +
'else if (f.length&&f.alpha) with(f.alpha){if(d)enabled=false;else{opacity=p;enabled=true}} }' +
'else if (isDOM) sty.MozOpacity=d?"":p+"%"');

function setLyr(lVis, docW, par)
{
if (!setLyr.seq) setLyr.seq=0;
if (!docW) docW=0;
var obj = (!par ? (isNS4 ? window : document.body) :
(!isNS4 && par.navigator ? par.document.body : par));
var IA='insertAdjacentHTML', AC='appendChild', newID='_js_layer_'+setLyr.seq++;

if (obj[IA]) obj[IA]('beforeEnd', '<div id="'+newID+'" style="position:absolute"></div>');
else if (obj[AC])
{
var newL=document.createElement('div');
obj[AC](newL); newL.id=newID; newL.style.position='absolute';
}
else if (isNS4)
{
var newL=new Layer(docW, obj);
newID=newL.id;
}

var lObj=getLyr(newID, par);
with (lObj) if (ref) { vis(lVis); x(0); y(0); sty.width=docW+(isNS4?0:'px') }
return lObj;
}

var CSSmode=document.compatMode;
CSSmode=(CSSmode&&CSSmode.indexOf('CSS')!=-1)||isDOM&&!isIE||isOp?1:0;

if (!window.page) var page = { win: window, minW: 0, minH: 0, MS: isIE&&!isOp,
db: CSSmode?'documentElement':'body' }

page.winW=function()
{ with (this) return Math.max(minW, MS?win.document[db].clientWidth:win.innerWidth) }
page.winH=function()
{ with (this) return Math.max(minH, MS?win.document[db].clientHeight:win.innerHeight) }

page.scrollX=function()
{ with (this) return MS?win.document[db].scrollLeft:win.pageXOffset }
page.scrollY=function()
{ with (this) return MS?win.document[db].scrollTop:win.pageYOffset }

function popOver(mN, iN) { with (this)
{
clearTimeout(hideTimer);
overM = mN;
overI = iN;
if (iN && this.onmouseover) onmouseover(mN, iN);

litOld = litNow;
litNow = new Array();
var litM = mN, litI = iN;
while(1)
{
litNow[litM] = litI;
if (litM == 'root') break;
litI = menu[litM][0].parentItem;
litM = menu[litM][0].parentMenu;
}

var same = true;
for (var z in menu) if (litNow[z] != litOld[z]) same = false;
if (same) return;

clearTimeout(showTimer);

for (thisM in menu) with (menu[thisM][0])
{
if (!lyr) continue;

litI = litNow[thisM];
oldI = litOld[thisM];

if (litI && (litI != oldI)) changeCol(thisM, litI, true);

if (oldI && (oldI != litI)) changeCol(thisM, oldI, false);

if (litI && !visNow && (thisM != 'root'))
{
showMenu(thisM);
visNow = true;
}

if (isNaN(litI) && visNow)
{
hideMenu(thisM);
visNow = false;
}
}

nextMenu = '';
if ((menu[mN][iN].type == 'sm:') && !menu[mN][0].subsOnClick)
{
var targ = menu[mN][iN].href, lyrM = menu[mN][0].lyr;

var showStr = 'with ('+myName+') { menu.'+targ+'[0].visNow = true; ' +
'position("'+targ+'"); showMenu("'+targ+'") }';
nextMenu = targ;
if (showDelay) showTimer = setTimeout(showStr, showDelay);
else eval(showStr);
}
}}

function popOut(mN, iN) { with (this)
{
if ((mN != overM) || (iN != overI)) return;

if (this.onmouseout) onmouseout(mN, iN);

var thisI = menu[mN][iN];

if (thisI.href != nextMenu)
{
clearTimeout(showTimer);
nextMenu = '';
}

if (hideDelay)
{
var delay = ((mN == 'root') && (thisI.type != 'sm:')) ? 50 : hideDelay;
hideTimer = setTimeout(myName + '.over("root", 0)', delay);
}

overM = 'root';
overI = 0;
}}

function popClick(mN, iN) { with (this)
{
if (this.onclick) onclick(mN, iN);

var thisI = menu[mN][iN], hideM = true;

with (thisI) switch (type)
{
case 'sm:':
{
if (menu[overM][0].subsOnClick)
{
menu[href][0].visNow = true;
position(href);
showMenu(href);
hideM = false;
}
break;
}
case 'js:': { eval(href); break }
case '': type = 'window';
default: if (href) eval(type + '.location.href = "' + href + '"');
}

if (hideM) over('root', 0);
}}

function popChangeCol(mN, iN, isOver) { with (this.menu[mN][iN])
{
if (!lyr || !lyr.ref) return;

var col = isOver?overCol:outCol;
var bgFn = (col.indexOf('.')==-1) ? 'bgColor' : 'bgImage';
if (isNS4) lyr[bgFn](col);

if ((overClass != outClass) || (outBorder != overBorder)) with (lyr)
{
if (isNS4) write(this.getHTML(mN, iN, isOver));
else
{
ref.className = (isOver ? overBorder : outBorder);
var chl = (isDOM ? ref.childNodes : ref.children)
if (chl) for (var i = 0; i < chl.length; i++) chl[i].className = isOver?overClass:outClass;
}
}

if (!isNS4) lyr[bgFn](col);

if (outAlpha != overAlpha) lyr.alpha(isOver ? overAlpha : outAlpha);
}}

function popPosition(posMN) { with (this)
{
for (mN in menu)
{
if (posMN && (posMN != mN)) continue;
with (menu[mN][0])
{
if (!lyr || !lyr.ref || !visNow) continue;

var pM, pI, newX = eval(offX), newY = eval(offY);
if (mN != 'root')
{
pM = menu[parentMenu];
pI = pM[parentItem].lyr;
if (!pI) continue;
}

var eP = eval(par);
var pW = (eP && eP.navigator ? eP : window);

with (pW.page) var sX=scrollX(), wX=sX+winW(), sY=scrollY(), wY=winH()+sY;
wX = isNaN(wX)||!wX ? 9999 : wX;
wY = isNaN(wY)||!wY ? 9999 : wY;

if (pM && typeof(offX)=='number') newX = Math.max(sX,
Math.min(newX+pM[0].lyr.x()+pI.x(), wX-menuW-(isIE?5:20)));
if (pM && typeof(offY)=='number') newY = Math.max(sY,
Math.min(newY+pM[0].lyr.y()+pI.y(), wY-menuH-(isIE?5:20)));

lyr.x(newX);
lyr.y(newY);
}
}
}}

function addProps(obj, data, names, addNull)
{
for (var i = 0; i < names.length; i++) if(i < data.length || addNull) obj[names[i]] = data[i];
}

function ItemStyle()
{
var names = ['len', 'spacing', 'popInd', 'popPos', 'pad', 'outCol', 'overCol', 'outClass',
'overClass', 'outBorder', 'overBorder', 'outAlpha', 'overAlpha', 'normCursor', 'nullCursor'];
addProps(this, arguments, names, true);
}


function popStartMenu(mName) { with (this)
{
if (!menu[mName]) { menu[mName] = new Array(); menu[mName][0] = new Object(); }

actMenu = menu[mName];
aM = actMenu[0];
actMenu.length = 1;

var names = ['isVert', 'isVert', 'offX','offY', 'width', 'itemSty', 'par',
'parentMenu', 'parentItem', 'visNow', 'oncreate', 'subsOnClick'];
addProps(aM, arguments, names, true);

aM.extraHTML = '';
aM.menuW = aM.menuH = 0;

if (!aM.lyr) aM.lyr = null;

if (mName == 'root') menu.root[0].oncreate = new Function('this.visNow=true; ' +
myName +
Petra
Profil
Ten kód jednak není celý a druhak jsi neřekl, co s ním máš za problém.
Petr
Profil
Ahoj Petro, Já sem to špatně vložil tak sem to teď vložil znova. Mrkni se na http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=3&topic=14 864
Porať mi prosím. Petr.k
Martin Kuželka
Profil
Tady to zamykám, pokračujte na http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=3&topic=14 864 . Díky.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0