Autor Zpráva
Jan Rippl
Profil
Dobrý den.
Reším takovou malou záhadu. Doma mám umístšný server na kterém běží Apache 2. S jeho pomocí spracovávám perl script který mě generuje fotogalerii. Konfigurace serveru je následující:
<VirtualHost 192.168.1.50:80>
    ServerName  ****************.cz
    ServerAlias   www.****************.cz
    DocumentRoot /var/www/fotogalerie
    PerlSetVar  GalleryTemplateDir '/var/www/fotogalerie'
    PerlSetVar  GallerySizes '640 1024 1600 2272'
    PerlSetVar  GalleryThumbnailSize '150x250'
    PerlSetVar  GalleryWrapNavigation '0'
    PerlSetVar  GalleryDirSortBy 'atime'
    PerlSetVar  GalleryMaxThumbnailsPerPage '32'
    PerlSetVar  GalleryAllowOriginal '1'
    PerlSetVar  GalleryEnableMediaRss '0'
    <Directory /var/www/fotogalerie/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews Includes
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
    AddType text/html .shtml .tpl
    AddOutputFilter INCLUDES .shtml .tpl
    </Directory>
    <Location />
      SetHandler perl-script
      PerlHandler Apache::Gallery
    </Location>
</VirtualHost>

Zajímalo by mne, zda je možné přidat direktivu, která by umožnila na stejném serveru i vykonávání php kódu...
Nemáte s tím někdo skušennosti?
Poznámka: Jsem si vědom toho, že je možné u perlu jako objektového programovacího jazyka udělat objekt další a stejnou directivou ho tam přidat, ale to není to co potřebuji.

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0