Autor Zpráva
kabaka
Profil
Ako ošetriť, aby do adresátovi nepridalo riadok do môjho vytvoreného HTML podpisu .

Mám podpis, ktorý keď odošlem z Outlooku na Outlook je ok.
Ale ak ho pošlem na Gmail, tak vždy pridá riadok (medzeru). Vytvorí medzeru medzi riadkami.

<font size="2" color="#1f497d" face="Calibri"> 

S pozdravom <br><br>

<b>meno Priezvisko </b><br>
<i>Funkcia<br>
Oddelenie <br>
Tel.: + 421 48 xxx xxxx<br>
<a href="mailto:meno@domena.sk">meno@domena.sk</a><br><br>


organizácia<br>
adresa<br>
Slovenská republika<br><br>


<a href="http://www.domena.sk" target="_blank">www.domena.sk</a><br>
<a href="https://www.facebook/firma" target="_blank">domena/firma </a </i></font>

Takto sa to zobrazí adresátovi na outlooku
organizácia
adresa
Slovenská republika

Takto sa to zobrazí adresátovi na gmaili

organizácia

adresa

Slovenská republika

Možno je problémom, že sa tam vkladá vertikálna medzera, ak som význam správne pochopila.
Už som to skúšala s p aj s div ale neviem to správne zadefinovať.

OPRAVA nie z outolooku,ale webmailu, ale aj z outlooku mi robí to isté pri poslaní na gmail.
Kajman
Profil
Zkuste nedělat za <br> enter a hned pokračovat novým řádkem.
kabaka
Profil
Kajman:

Nepomohlo. Nejaký iný nápad?
Kajman
Profil
Ještě zkontrolujte, jakou bytovou kombinaci konce řádků používáte. Pokud CR+LF, zkuste jen LF. Ale když to zalamuje, i když tam konec řádku není, tak to tím spíše nebude.

Je možné ukázat zdroj emailu (v gmailu "Zobrazit originál")? Z hlaviček (před prvním volným řádkem) stačí snad jen Content-Type.
kabaka
Profil
Kajman:

Netuším čo je CR+LF

Neviem, či som správne pochopila zdroj emailu na gmaili z hlavičiek.
Otvorila som si prijatú správu. Otvorila som ju v novom okne, označila len podpis a dala zobraiť len zdroj výberu.

<div class="adn ads" style="display:" data-message-id="#msg-f:1650076525263545535" data-legacy-message-id="16e63fdb748b64bf"><div class="aju"><div class="aCi"><div class="aFg" style="display: none;"></div><img id=":4a_11-e" name=":4a" src="//ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png" class="ajn" style="background-color: #cccccc" jid="lmisurova@nspbb.sk" data-hovercard-id="lmisurova@nspbb.sk" data-name="Lenka Mišurová" aria-hidden="true"></div></div><div class="gs"><div class="gE iv gt"><table class="cf gJ" cellpadding="0"><tbody><tr class="acZ"><td class="gF gK"><table class="cf ix" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="c2"><h3 class="iw"><span class="qu" role="gridcell" tabindex="-1"><span email="lmisurova@nspbb.sk" name="Lenka Mišurová" data-hovercard-id="lmisurova@nspbb.sk" class="gD" data-hovercard-owner-id="558">Lenka Mišurová</span> </span></h3></td></tr></tbody></table></td><td class="gH bAk"><div class="gK"><span></span><span id=":b3" class="g3" title="13. 11. 2019 10:00" alt="13. 11. 2019 10:00" role="gridcell" tabindex="-1">10:00 (pred 19 minútami)</span><div class="zd bi4" aria-label="Bez hviezdičky" title="Bez hviezdičky" tabindex="0" role="checkbox" aria-checked="false" style="outline:0" jslog="20511; u014N:cOuCgd,Kr2w4b;"><span class="T-KT"><img class="f T-KT-JX" src="images/cleardot.gif" alt=""></span></div></div></td><td class="gH"></td><td class="gH acX bAm" rowspan="2"><div class="T-I J-J5-Ji T-I-Js-IF aaq T-I-ax7 L3" role="button" tabindex="0" style="user-select: none;" data-tooltip="Odpovedať" aria-label="Odpovedať"><img class="hB T-I-J3 " role="button" src="images/cleardot.gif" alt=""></div><div id=":be" class="T-I J-J5-Ji T-I-Js-Gs aap T-I-awG T-I-ax7 L3" role="button" tabindex="0" style="user-select: none;" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" data-tooltip="Viac" aria-label="Viac"><img class="hA T-I-J3" role="menu" src="images/cleardot.gif" alt=""></div></td></tr><tr class="acZ xD"><td colspan="3"><table class="cf adz" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="ady"><div class="iw ajw"><span class="hb">komu: <span dir="ltr" email="lenkamisurovalm@gmail.com" name="mne" data-hovercard-id="lenkamisurovalm@gmail.com" class="g2">mne</span> </span></div><div id=":bd" aria-haspopup="true" class="ajy" role="button" tabindex="0" data-tooltip="Zobraziť podrobnosti" aria-label="Zobraziť podrobnosti"><img class="ajz" src="images/cleardot.gif" alt=""></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div><div id=":az"><div class="qQVYZb"></div><div class="utdU2e"></div><div class="btm"></div></div><div class=""><div class="aHl"></div><div id=":bc" tabindex="-1"></div><div id=":b1" class="ii gt"><div id=":b0" class="a3s aXjCH "><u></u>
<div style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif">
<p>&nbsp;</p>
<div>-- <br>
<p><span style="color:#1f497d;font-family:Calibri;font-size:9">S pozdravom <br><br><strong>Lenka Mišurová</strong><br><em>Administratívny pracovník<br>Oddelenie centrálnych operačných sál<br>Tel.: + 421 48 441 3140<br><a href="mailto:lmisurova@nspbb.sk" target="_blank">lmisurova@nspbb.sk</a><br><br>FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica<br>Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica<br>Slovenská republika<br><br><a href="http://www.fnspfdr.sk" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.fnspfdr.sk&amp;source=gmail&amp;ust=1573722755510000&amp;usg=AFQjCNGvr8n2rh24gY09OwnS-1u1iy14Gw">www.fnspfdr.sk</a><br><a href="https://www.facebook.com/fnspfdr" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/fnspfdr&amp;source=gmail&amp;ust=1573722755510000&amp;usg=AFQjCNFw3EJ4WwU7SS1kN-bxkcNh7xZuLw">facebook/fnspfdr </a></em></span><img src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/urhQe0c0C2iVU2xg-QWvXskleGfkpEG7cflBTM8LIzEN2SexIFXbZkFJ_v9zZGkdLzCiMfXGk_kyD2e70RdoRfTu6qFHebWbrR6QsVbCo-RH2_NLMwR4r7B7OWWlWHMH7BfK=s0-d-e1-ft#https://papierovemodelarstvo.webnode.sk/_files/200005118-9d5f69d5f8/image001.jpg" alt="" class="CToWUd" width="16" height="16"><br><br><img src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/kt-CsB-k9Eb8Tk1w3Tds7OXQvzkW1a0ualaVGXqjMCZgVHCRZNjiq2WPttCO6wI79f2EaSJywldii1DfSbJDPBysi5hhUOFKquFr-J5gvGC9oYTHnBgXLFDbFIajqZen1A6H=s0-d-e1-ft#https://papierovemodelarstvo.webnode.sk/_files/200005119-664e4664e7/image002.png" alt="" class="CToWUd" width="58" height="58"><br><br><img src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/sh89DeUeyP0EJyevn2FhX4MXRR8mqGW5E5rXOVdGl06qmgUQB8yFMxnQtvv6um3WlEWTaxVtazR0Hho2NMvFAiZRlCJTHqbxaahgTQlIJkvjNEj4cRCiOsnHjt8wcrkO9F89=s0-d-e1-ft#https://papierovemodelarstvo.webnode.sk/_files/200005120-2b9c52b9c8/image004.jpg" alt="" class="CToWUd" width="504" height="25"></p><div class="yj6qo"></div><div class="adL">
</div></div><div class="adL">
</div></div><div class="adL">
</div></div></div><div id=":bg" class="ii gt" style="display:none"><div id=":bf" class="a3s aXjCH undefined"></div></div><div class="hi"></div></div></div><div class="ajx"></div></div>
Kajman
Profil
Myslel jsem něco jiného (vertikální trojtečka vedle ikony na odpověď), ale i tady je vidět, že tam entery nejsou.

Je tedy možné, že enter navíc tam není (to poznáte, když text zkopíruje a vložíte jinam bez formátování - v tom gmailu např. ctrl-shift-v nebo sem do políčka na odpověď).

Zkusil bych u toho spanu, kde se upravuje písmo (ale asi to bez jednotky nebude fungovat), upravit i výšku řádku.
<span style="color:#1f497d;font-family:Calibri;font-size:9pt;line-height:100%">
kabaka
Profil
Už som pochopila. Dala som zobraziť pôvodnú správu cez vertikálnu trojbodku. Ale JPW mi neche pastnúť príspevok. Je toho veľa.
Skúsim pridať do toho spanu, čo navrhujete.

Urobila som foto ako to vyzerá email poslaný z outlooku na gmail.

www.papierovemodelarstvo.webnode.sk/podpis

DOPLNENE - kód html podpisu, ktorý bol vytvorený v poznámkovom bloku bol použitý pre webmail.
Ale robí mi to isté aj keď email pošlem z outlooku na gmail.
Kajman
Profil
Zkuste
<font size="2" color="#1f497d" face="Calibri">
z [#1] doplnit o
<font size="2" color="#1f497d" face="Calibri" style="line-height:100%">
kabaka
Profil
Kajman:

Nepomohlo. Ani tak ani tak. Takto mi to skonvertuje v HTML editore na webmali.
U mňa je to ok. Adresát to má inak.

<p><span style="color: #1f497d; font-family: Calibri; font-size: 9pt; line-height: 100%;">S pozdravom <br /><br /><strong>Lenka Mi&scaron;urov&aacute;</strong><br /><em>Administrat&iacute;vny pracovn&iacute;k<br />Oddelenie centr&aacute;lnych operačn&yacute;ch s&aacute;l<br />Tel.: + 421 48 441 3140<br /><a href="mailto:lmisurova@nspbb.sk">lmisurova@nspbb.sk</a><br /><br />FNsP F.D. Roosevelta Bansk&aacute; Bystrica<br />N&aacute;m. L. Svobodu 1, 975 17 Bansk&aacute; Bystrica<br />Slovensk&aacute; republika<br /><br /><a href="http://www.fnspfdr.sk" target="_blank">www.fnspfdr.sk</a><br /><a href="https://www.facebook.com/fnspfdr" target="_blank">facebook/fnspfdr </a></em></span><img src="https://papierovemodelarstvo.webnode.sk/_files/200005118-9d5f69d5f8/image001.jpg" alt="" width="16" height="16" /><br /><br /><img src="https://papierovemodelarstvo.webnode.sk/_files/200005119-664e4664e7/image002.png" alt="" width="58" height="58" /><br /><br /><img src="https://papierovemodelarstvo.webnode.sk/_files/200005120-2b9c52b9c8/image004.jpg" alt="" width="504" height="25" /></p>

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0