Autor Zpráva
johny
Profil *
jak se takovy formular udela?je nejakej tutorial

Dik za reply
Meldo
Profil

<?php

//deklaracia chybovej premennej
$sprava = NULL;

if(isset($_POST['odoslat'])) { //overenie formulara

if(empty($_POST['firma']) or strlen($_POST['firma'])<2) { //overenie spravnosti zadania firmy
$firma = false;
$sprava .= "<p>Nezadali ste meno, alebo názov firmy.</p>";
}
else {
$firma = TRUE;
}
if(empty($_POST['kontaktna_osoba']) or strlen($_POST['kontaktna_osoba'])<6) { //overenie spravnosti zadania kontaktnej osoby
$kontaktna_osoba = false;
$sprava .= "<p>Nezadali ste kontaktnú osobu.</p>";
}
else {
$kontaktna_osoba = true;
}
if(!eregi ("^[a-z0-9_.-]+@[a-z0-9_.-]+\.[a-z]{2,4}$", trim($_POST['mail']))) { //overenie spravnosti zadania mailu
$mail = false;
$sprava .= "<p>Nezadali ste korektne Vá± e-mail.</p>";
}
else {
$mail = true;
}
if(empty($_POST['popis']) or strlen($_POST['popis'])<20) { //overenie spravnosti zadania popisu webu
$popis = false;
$sprava .= "<p>Nezadali ste popis/predstavu o Va±ej webstránke.<br /> Popis musí ma¶ minimálne 20 znakov.</p>";
}
else {
$popis = true;
}
if($_POST['sluzby']==sluzby_nevybrate) { //overenie spravnosti zadania doplnkových slu·ieb
$sluzby = false;
$sprava .= "<p>Nevybrali ste doplnkové slu·by.</p>";
}
else {
$sluzby = true;
}
if($_POST['ciel']==ciel_nevybrate) { //overenie spravnosti zadania cielu webu
$ciel = false;
$sprava .= "<p>Nevybrali ste ciež Va±ej webstránky.</p>";
}
else {
$ciel = true;
}
if($_POST['balik']==balik_nevybrate) { //overenie spravnosti zadania typu webu
$balik = false;
$sprava .= "<p>Nevybrali ste typ webu.</p>";
}
else {
$balik = true;
}
if($_POST['rozpocet']==rozpocet_nevybrate) { //overenie spravnosti zadania rozpoctu
$rozpocet = false;
$sprava .= "<p>Nevybrali ste pribli·ný rozpočet.</p>";
}
else {
$rozpocet = true;
}

//odoslanie mailu
if ($firma && $kontaktna_osoba && $mail && $balik && $popis && $sluzby && $ciel && $rozpocet) {
$mail = "nejakymail@mail.sk";
$predmet = "Webový formulár";
$sprava =
"<b>Firma/Meno:</b> ".$_POST['firma']."<br />
<b>Kontaktná osoba:</b> ".$_POST['kontaktna_osoba']."<br />
<b>Mail:</b> ".$_POST['mail']."<br />
<b>Telefónne číslo:</b> ".$_POST['tc']."<br />
<b>Web:</b> ".$_POST['web']."<br />
<b>Typ webu:</b> ".$_POST['balik']."<br />
<b>Va±a predstava o webstránke (Popis):</b> ".$_POST['popis']."<br />
<b>Ako ste sa o nás dozvedeli?</b> ".$_POST['akosadozvedeli']."<br />
<b>Doplnkové slu·by:</b> ".$_POST['sluzby']."<br />
<b>Iné doplnky:</b> ".$_POST['ine_doplnky']."<br />
<b>Za akú dobu by ste chceli ma¶ stránku hotovú?</b> ".$_POST['doba']."<br />
<b>Hlavný ciež webstránky:</b> ".$_POST['ciel']."<br />
<b>Iný ciež webstránky:</b> ".$_POST['ciel_iny']."<br />
<b>Pribli·ný rozpočet vyhradený na webstránku:</b> <span class='color:red;'>".$_POST['rozpocet']."</span><br />
<b>Poznámka:</b> ".$_POST['poznamka']."<br />";

$headers = "From: ".$_POST['mail']."\n";
$headers .= "Content-type: text/html; chrset=windows-1250\n";
$headers .= "X-Priority: 1\n";

mail($mail, $predmet, $sprava, $headers);
exit();
}
else {
echo "Email sa nepodarilo odosla¶.";
}

} //koniec overenia formulara
?>
<?php

if(isset($sprava)) {
echo "<span class='chyba'>".$sprava."</span>";
}


?>
<form name="kalkulacia" method="post" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<tr><td><span class="formular">Firma/Meno: *</span></td><td>
<input type="text" name="firma" value="<?php if(isset($_POST['firma'])) { echo $_POST['firma']; } ?>" />
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">Kontaktná osoba: *</span></td><td>
<input type="text" name="kontaktna_osoba" value="<?php if(isset($_POST['kontaktna_osoba'])) { echo $_POST['kontaktna_osoba']; } ?>" />
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">E-Mail: *</span></td><td>
<input type="text" name="mail" value="<?php if(isset($_POST['mail'])) { echo $_POST['mail']; } ?>" />
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">Telefónne číslo: </span></td><td>
<input type="text" name="tc" value="<?php if(isset($_POST['tc'])) { echo $_POST['tc']; } ?>" />
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">Va±a teraj±ia webstránka: </span></td><td>
<input type="text" name="web" value="<?php if(isset($_POST['web'])) { echo $_POST['web']; } ?>" />
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">Typ webu: *</span></td><td>
<select name="balik" type="select">
<option value="balik_nevybrate">-- vyberte prosím --</option>
<option value="Miny web">Miny web</option>
<option value="Standard web">Standard web</option>
<option value="Profi Web">Profi web</option>
<option value="Flash web">Flash stránka</option>
<option value="Internetový obchod">Internetový obchod</option>
<option value="Redakčný systém">Redakčný systém</option>
<option value="Iné">Iné (uveďte podrobný popis)</option>
</select>
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">Va±a predstava o webstránke (Popis): *</span></td>
<td><textarea name="popis" cols="35" rows="10"><?php if(isset($_POST['popis'])) { echo $_POST['popis']; } ?></textarea>
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">Ako ste sa o nás dozvedeli? </span></td><td>
<select name="akosadozvedeli" type="select">
<option value="Neuvedené">-- vyberte prosím --</option>
<option value="cez vyhžadávač GOOGLE">cez vyhžadávač GOOGLE</option>
<option value="cez vyhžadávač ZOZNAM.SK">cez vyhžadávač ZOZNAM.SK</option>
<option value="cez iný vyhžadávač/katalóg">cez iný vyhžadávač/katalóg</option>
<option value="odporučil ma známy">odporučil ma známy</option>
<option value="som u· va±im klientom">som u· va±im klientom</option>
<option value="inak">inak</option>
</select>
</td></tr><p>&nbsp;</p>
<tr><td><span class="formular">Doplnkové slu·by: *</span></td><td>
<select name="sluzby" type="select">
<option value="Neuvedené">-- vyberte prosím --</option>
<option value="Optimalizácia pre vyhžadávače (SEO)">Optimalizácia pre vyhžadávače (SEO)</option>
<option value="Reklama na internete (SEM)">Reklama na internete (SEM)</option>
<option value="Viacjazyčná stránka">Viacjazyčná stránka</option>
<option value="Počítadlá">Počítadlá</option>
<option value="Registrácia do katalógov">Registrácia do katalógov</option>
<option value="Aktualizácia webstránky">Aktualizácia webstránky</option>
<option value="Viac slu·ieb (uveďte popis)">Viac slu·ieb (uveďte popis)</option>
Meldo
Profil
upravis si to uz lahko.
overene, funkcne.
b_are
Profil
hahaha tak to je nejslozitejsi formular pro par polozek, ktery jsem kdy videl :DDDDDDD
Meldo
Profil
hej. akorat ze je dost osetreny proti zadaniu zlych hodnot.
a inak neviem, co je na nom zlozite.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0