Autor Zpráva
BaTeCzKo
Profil
Neznáte někdo náhodou program, který mi dokáže převést větší množství (nejednou) textových souborů (php skripty, html, atd.) z kódování windows-1250 na utf-8, bez toho aniž by se rozsekala veškerá diakritika? Dík.
halogan
Profil
iconv
Acci
Profil
http://manof.wz.cz/index_cz.html?file=Art/Programming/encoding_convert or_cz.html
BaTeCzKo
Profil
Dík :)
BaTeCzKo
Profil
㼼਍⼉愪瑮⵩慨正⼪਍␉慢㵤㬰਍਍椉⡦獩敳⡴弤䕇孔搧物崧
潸⁲獩敳⡴弤佐呓❛楤❲⥝笩਍਍उ晩椨獳瑥␨䝟呅❛楤❲⥝笩਍उ朤瑥楤㵲弤䕇孔搧物崧഻ऊ 紉 ਍਍उ晩椨獳瑥␨偟协孔搧物崧⤩ൻऊ␉敧摴物␽偟协孔搧物崧഻ऊ紉਍紉਍攉獬筥਍␉慢㵤㬱਍紉਍਍␉潰湩桴捡㵫畳獢牴损畯瑮␨敧摴物‬⸢∮㬩਍椉⡦獩 敳⡴ 朤瑥楤⥲愠摮␠敧摴物㴡瀢浦慤慴∯愠摮映汩彥硥獩獴␨敧摴物
湡⁤瀤楯瑮慨正㴽‰湡⁤戤摡㴡‱湡⁤畳獢牴␨敧摴物‬ⰰ㔠㴩∽慤慴∯笩਍␉潰穵瑩敧摴物 ㄽ ഻ऊൽऊ汥敳ൻऊ瀤畯楺杴瑥楤㵲㬰਍紉਍਍⼉搪晥畡瑬⼪਍椉⡦獩敳⡴朤瑥楤⥲笩਍紉਍攉獬筥਍␉潰穵瑩敧摴物ㄽ഻ऊ朤瑥楤㵲搢瑡⽡㬢਍紉਍਍晩␨潰穵 瑩敧摴物㴽⤱ൻ␊摡敲慳㵲朤瑥楤㭲਍ൽ攊獬筥਍敨摡牥∨潬慣楴湯›晰⹭桰≰㬩਍硥瑩഻紊਍㸿਍ℼ佄呃偙⁅呈䱍倠䉕䥌⁃ⴢ⼯㍗⽃䐯䑔䠠䵔⁌⸴㄰吠慲獮瑩 潩慮⽬䔯 ≎ാ㰊瑨汭ാ㰊ⴡ‭潃祰楲桧⁴挨
〲㘰‬慂敔穃潋簠栠瑴㩰⼯慢整穣潫眮扥摺牡慭挮⽺ⴠ㸭਍格慥㹤਍㰉敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢湯整瑮琭灹≥挠湯整瑮∽整瑸栯 浴㭬挠慨獲瑥眽湩潤獷ㄭ㔲∰ാऊ洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潣瑮湥⵴瑳汹ⵥ祴数•潣瑮湥㵴琢硥⽴獣≳ാऊ洼瑥⁡慮敭∽畡桴牯•潣瑮湥㵴䈢呡䍥䭺≯ാऊ琼瑩敬瀾 灨楆敬慍慮敧⁲⸱㄰戠⁹慂敔穃潋⼼楴汴㹥਍㰉楬歮栠敲㵦瀢浦慤慴猯祴敬挮獳•祴数∽整瑸振獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴ാ㰊栯慥㹤਍

No jo no :D
BaTeCzKo
Profil
Ok, funguje to skvěle (stačilo zvolit správné kódování z -> na). Dík!
mukee
Profil *
a já furt, proč se mi ta diakritika pokazila, když jsem to utf-8 změnila!! :o)
urso
Profil *
Neznáte někdo náhodou program, který mi dokáže převést větší množství (nejednou) textových souborů (php skripty, html, atd.) z kódování windows-1250 na utf-8, bez toho aniž by se rozsekala veškerá diakritika? Dík.
Prekodér na http://zmsoft.cz/prekoder/index.html
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0