Autor Zpráva
kahy
Profil *
zdravím, mam problém mám nekalé věci v komentářich a tak to chci řešit uzavřením tematu.
v tabulce CLANKY jsem pridal pole zrus. do pole zrus sem dal "N". Nyní v cele.php = univerzálne udaleno pro vsechny clánky. Nyní potřebuji to ze kdyz se clanek otevre dle ID a bude mit v poli "N" tak se vypíse - třeba:Toto téma pro komentáře uzavřené. mělo by to jít asi nějak takhle


$zakaz="A";
if($zakaz!=$echo["zrus"]):{
echo "<p><strong>Toto téma pro komentáře uzavřené</strong><p>";
die();
}


dekuji za typy
kahy
Profil *
tereticky jde oto musím prostě do promene dostat vypis z DB

<?

if($kod!=$odeslano):
echo "Chybný kód - <a href='javascript:self.history.back();'>zpět</a>";
die();
endif;

$moznosti = array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9");
$mist=3;
for($i=0;$i<$mist;$i++):
$nahoda=rand(0,count($moznosti)-1);
$kod.=$moznosti[$nahoda];
endfor;
$q=MySQL_Query("SELECT * FROM clanky WHERE id LIKE '%$id%' LIMIT 1") or Die("Not able to select data from database, table games");
while($echo=MySQL_Fetch_Array($q)):
$q2=MySQL_Query("SELECT name FROM menu WHERE id LIKE '".$echo["section"]."'") or Die ("Chyba při výběru z databáze");
$echo2=MySQL_Fetch_Row($q2);
echo '<h2>'.$echo["name"].'</h2>';
echo '<dfn>'.$echo["description"].'</dfn>';
if($echo["controls"]!="") echo '<br /><br />'.$echo["controls"];
echo '<br />';
echo 'vložil <a href="mailto:'.$echo["cil"].'">'.$echo["plugin"].'</a> | '.Date("j.n.Y",$echo["time"]).'';
endwhile;
if($send=="yes" AND Trim($message)!=""):
$message=Trim($message);
$message=Str_Replace("<","&lt;",$message);
$message=Str_Replace(">","&gt;",$message);
$message=StripSlashes($message);
//$message = HTMLSpecialChars($message);
$message=Str_Replace("'","\'",$message);
for($i=1;$i<8;$i++):
$smil="*$i*";
$message=str_replace($smil,"<img src=\"http://vozitka.wz.cz/img/comments/$i.gif\" width=\"15\" height=\"15\" />",$message);
endfor;
if(Trim($autor)=="") $autor="Nezadal jsi jméno";
MySQL_Query("INSERT INTO komentare VALUES('','$id','$autor','$email','$message','$datum')") or Die ("Nelze uloµit příspěvek");
endif;

$kr=$echo["plugin"];
$zakaz="1";
if($zakaz == "$kr"){
echo "<p><strong>Toto téma pro komentáře uzavřené</strong><p>";
die();
}


?>
<hr/>
<br/>
<strong>Komentáře:</strong>
<form action="str-cele" method="post" name="comment" id="comment" onSubmit="return validate(this)"/>
<input type="hidden" name="id" value="<?echo $id;?>" />
<input type="hidden" name="send" value="yes" />
<table>
<tr>
<td>Přezdívka: </td>
<td><input type="text" name="autor" /></td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>Email: </td>
<td><input type="text" name="email" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Komentář: </td>
<td><textarea name="message" cols="45" rows="5"></textarea></td>
</tr>
<input type="hidden" name="datum" value="<? echo Date("d.m.y"); ?>" />
<tr>
<td>&nbsp;</td> </table>
<table>
<tr>
<td><?echo "Kontrolní kód: <strong>".$kod."</strong>";?></td>
<td><input name=kod type=text size="5"></td>
<td><?echo "<input type=hidden name=odeslano value=$kod>"; ?></td>
<td><input type="submit" name=odeslat value="Odeslat"/></td>
</tr>
</table>
<br />
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function prenos(id){
f=document.comment.message;
f.value=f.value+"*"+id+"*"; return;
}
// -->
</script>
<center>
<?
for($i=1;$i<8;$i++):
echo "<a href=\"javascript:smajlik('')\" title=\"Smajlík *$i*\"><img src=\"http://vozitka.wz.cz/img/comments/$i.gif\" width=\"15\" height=\"15\" onclick=\"prenos('$i');\" alt=\"Smajlík *$i*\" /></a>&nbsp;";
endfor;
?>
</center>
</form>
<?
$q=MySQL_Query("SELECT * FROM komentare WHERE id_game LIKE '$id' ORDER BY id DESC");
while($e=MySQL_Fetch_Array($q)):
echo "<a href='mailto:".$e["email"]."'>".$e["autor"]."</a> říká:<br />";
echo "<strong>";
echo "".$e["datum"];
echo "</strong>";
echo "<br/>";
echo "<br/>";
echo "".$e["text"];
echo "<hr/>";
endwhile;
?>
tiso
Profil
Na JNW si písal že si to vyriešil, nie?
kahy
Profil *
JJ je to vyřešeno
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0