Autor Zpráva
Darth Daron
Profil *
stáhl jsem si script na shout a OK, všechno fachčí..Jenom mam problem s tou poslední funkcí na převádění odkazů, newim proč to nefunguje, tohle je soubot functions.php, kterej je potom includnutej v tom souboru přímo s tim shoutem...
To je ten shoutec
[pre
<?

// Write posted data to file
function writetofile($post1,$post2) {
include "config.php";

$msgfilename = "messages.txt";
$curdate = date('Y/m/d H:i:s');
$save = file($msgfilename);
$filename = fopen($msgfilename, "r+");

if ($badlang == "1") {

$badwordsfile = "badlanguage.txt";
if (file_exists($badwordsfile)) {

$handle = fopen("badlanguage.txt", "r");

while (!feof($handle)) {

$buffer = fgets($handle, 4096);
$badword = explode(",", $buffer);

$post1 = str_replace($badword, "****", $post1);
$post2 = str_replace($badword, "****", $post2);

} // End While

fclose($handle);

fwrite($filename, $post1."\t".$post2."\t".$curdate."\t".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."\n");

foreach ($save as $reinsert) {
fwrite($filename, $reinsert);
}

fclose($filename);

if ($savename == "1") {
setcookie("phpSHOUT_Cookie", $_POST["name"], time()+3600);
}
header('Location: '.$_SERVER['HTTP_REFERER'].'');

} // End If file exists

} else if ($badlang == "0") {

fwrite($filename, $post1."\t".$post2."\t".$curdate."\t".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."\n");

foreach ($save as $reinsert) {
fwrite($filename, $reinsert);
}

fclose($filename);

if ($savename == "1") {
setcookie("phpSHOUT_Cookie", $_POST["name"], time()+3600);
}

header('Location: '.$_SERVER['HTTP_REFERER'].'');

} else {

echo "Invalid Bad Language Value. Check your config.php file.";

} // End If bad Language

} // End function

// Fill fields if error appears
function fillnamevalues($posted,$defaultval) {
include "config.php";
if (isset($_POST["$posted"])) {
echo $_POST["$posted"];
} else if (isset($_COOKIE["phpSHOUT_Cookie"]) && $savename=="1") {
echo $_COOKIE["phpSHOUT_Cookie"];
} else {
echo $defaultval;
}
}

function filltextvalues($posted,$defaultval) {
if (isset($_POST["$posted"])) {
echo $_POST["$posted"];
} else {
echo $defaultval;
}
}

// Convert smilies to images
function smiles($messagetext) {

include "config.php";

$sm_search = array(":d",
":)",
":(",
":o",
":shock:",
":-?",
"8)",
":lol:",
":x",
":p",
":redface:",
":cry:",
":evil:",
":twisted:",
":roll:",
";)",
":!:",
":?:",
":idea:",
":arrow:"
);
$sm_replace = array("<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_cheesygrin.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_smile.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_sad.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_surprised.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_eek.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_confused.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_cool.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_lol.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_mad.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_razz.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_redface.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_cry.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_evil.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_twisted.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_rolleyes.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_wink.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_exclaim.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_question.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_idea.gif>",
"<img src=http://test-rs.wz.cz/images/icon_arrow.gif>"
);
$output = str_replace($sm_search, $sm_replace, $messagetext);

return $output;

}

function banned_user()
{

$banned_ip_filename = "banned_ips.txt";
$handle = fopen($banned_ip_filename, "r");
$ban_read = file_get_contents($banned_ip_filename);

// create array elements by new lines
$ban_array = explode ("\n",$ban_read);
// trim each element in the array
foreach ($ban_array as $ban_key) {
$ban_array[$ban_key] = trim($ban_key);
}

$filename = "messages.txt";

if (file_exists($filename)) {

$handle = fopen($filename, "r");
$read = file_get_contents($filename);
$array = explode("\n", $read);
$totalnoofposts = count($filename);

for($i=0; $i<$totalnoofposts; $i++) {

if ($array[$i] != NULL || $array[$i] != "") {

list($name, $msg, $date, $ip) = explode("\t", $array[$i]);

if (in_array(trim($ip), $ban_array)) {
echo "<p class=\"error\">YOUR BANNED FROM USING THIS SHOUTBOX!</p>";
exit;
}
}
}
}

}

// Word wrapping for messages.
function real_wordwrap($string,$width,$break)
{
$string = preg_replace('/([^\s]{'.$width.'})/i',"$1$break",$string);
echo $string;
return $string;
}

$pocet = "40";


function prevod_odkazu($text, $pocet){

$nahrad =
"(http:\/\/[_a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}\/{0,1}[-_~,#&=\?\.a-zA-Z0- 9
\/]*)";
preg_match_all("!$nahrad!", $text, $adress);

$count=count($adress[0]);

for ($i=0; $i<=$count; $i++){

if(strlen($adress[0][$i])>$pocet){
$odkazik = substr($adress[0][$i], 0, $pocet-3)."...";
}else{
$odkazik = $adress[0][$i];
}

$odkaz = '<a href="'.$adress[0][$i].'" title="'.$adress[0][$i].'"
>'.$odkazik.'</a>';
$text = str_replace($adress[0][$i], $odkaz, $text);
}

return $text;
}

?>

[/pre]
Nox_lbc
Profil
Jenom mam problem s tou poslední funkcí na převádění odkazů

Tak proč posíláš celej skript ?

newim proč to nefunguje

O křišťálovou kouli jsem napsal Ježíškovi, nicméně pokud nedodáš chybovou hlášku ... těžko poradíme ... samozřejmě by se při bližším zkoumání dala s 90% pravděpodobností odhalit chyba, ale času už není tolik jako dřív ...
Darth Daron
Profil *
chybovou hlášku to nehodí žádnou, jenom to prostě ty odkazy nepřevede..Ta funkce tam je přidávaná a možná se tam nevzájem nějaký funkce nebo názvy překrejvaj, tomu tolik nerozumim
Darth Daron
Profil *
nikdo neporadí?
Darth Daron
Profil *
nikdo neporadí?
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0