Autor Zpráva
dejvo01
Profil *
Dobry deň.
Potreboval by som aby sa stranka zobrazovala ako www.mojastranka.sk/nadpis-stranky.html
a nie ako www.mojastranka.sk/post/nadpis-stranky.html

Keď vymažem "post" tak to nefunguje poradte čo treba ešte upraviť. ďakujem
$htaccess .= "RewriteRule ^post/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?subaction=showfull&url=$1$2 [L,NC] ";


//Mod_rewrite start

function replace_title($title){
$letter_replacements = array('ö' => 'oe', 'ä' => 'ae');
$result = strtolower(strip_tags(html_entity_decode($title)));
$result = strtr($result, $letter_replacements);
$result = preg_replace('/W/', "-", strip_tags($result));

return $result;
}

function title_to_id($title){
global $path_to_data;

if($handle = opendir($path_to_data."/archives"))
while (false !== ($file = readdir($handle))){
if($file != "." and $file != ".." and eregi("news", $file)){
$files_arch[] = $path_to_data."/archives/$file";
}
}
$files_arch[] = $path_to_data."/news.txt";

foreach($files_arch as $file){
$all_news = file($file);
foreach($all_news as $news_line){
$news_arr = explode("|", $news_line);
if(replace_title($news_arr[2]) == $title){

return $news_arr[0];
}
}
}
}

function title_to_ucat($title){
global $path_to_data;
$all_news = file($path_to_data."/news.txt");
foreach($all_news as $news_line){
$news_arr = explode("|", $news_line);
if(replace_title($news_arr[2]) == $title){
return $news_arr[6];
}
}
}

function find_archive($id){
global $path_to_data;

if($handle = opendir($path_to_data."/archives"))
while (false !== ($file = readdir($handle))){
if($file != "." and $file != ".." and eregi("news", $file)){
$files_arch[] = $path_to_data."/archives/$file";
}
}
$files_arch[] = $path_to_data."/news.txt";

foreach($files_arch as $file){
$all_news_db = file("$file");
foreach($all_news_db as $news_line){
$news_arr = explode("|", $news_line);
if($news_arr[0] == $id){
if(ereg("([[:digit:]]{0,}).news.arch", $file, $regs)){ $archive = $regs[1]; }
return $archive;
}
}
}
}

function id_to_title($id, $archiv = false, $type, $page = ''){
global $path_to_data;

if($archiv){
$all_news = file($path_to_data."/archives/".$archiv.".news.arch");
}
else{
$all_news = file($path_to_data."/news.txt");
}

foreach($all_news as $news_line){
$news_arr = explode("|", $news_line);
if($news_arr[0] == $id){
$title = replace_title($news_arr[2]);
if($type == "commentspage"){
return "commentspage/".$page."/".$title.".html";
}
else
return $type."/".$title.".html";
}
}
}

$show_news = ob_get_contents();
ob_get_clean();

$script_file = end($script_url = explode("/", $HTTP_SERVER_VARS['SCRIPT_NAME']));
$path = substr($HTTP_SERVER_VARS['SCRIPT_NAME'], 0, -strlen($script_file));

$find = array( /*post*/ "#".$script_file."?subaction=showfull&id=(.*?)&archive=&start_from=&u cat=(.*?)&#ie",
/*postcomments*/ "#".$script_file."?subaction=showcomments&id=(.*?)&archive=&start_fro m=&ucat=(.*?)&#ie",
/*postpage*/ "#".$script_file."?start_from=(.*?)&ucat=&archive=&subaction=&id=(.*? )&#i",
/*archiveindex*/ "#".$script_file."?archive=(.*?)&subaction=list-archive#i",
/*archive*/ "#".$script_file."?subaction=showfull&id=(.*?)&archive=(.*?)&start_fr om=&ucat=(.*?)&#ie",
/*archivepage*/ "#".$script_file."?start_from=(.*?)&ucat=&archive=(.*?)&subaction=lis t-archive&id=&#i",
/*archivecomments*/ "#".$script_file."?subaction=showcomments&id=(.*?)&archive=(.*?)&star t_from=&ucat=(.*)&#ie",
/*searchnews*/ "#".$script_file."?misc=search&subaction=showfull&id=(.*?)&archive=&c nshow=news&ucat=(.*?)&start_from=&#ie",
/*searcharchives*/ "#".$script_file."?misc=search&subaction=showfull&id=(.*?)&archive=(. *?)&cnshow=news&ucat=(.*?)&start_from=&#ie",
/*ncommentspage*/ "#".$script_file."?comm_start_from=(.*?)&archive=&subaction=showcomme nts&id=(.*?)&ucat=(.*?)&#ie",
/*acommentspage*/ "#".$script_file."?comm_start_from=(.*?)&archive=(.*?)&subaction=show comments&id=(.*?)&ucat=(.*?)&#ie",
);

$replace = array( "id_to_title('\1', false, 'post')",
"id_to_title('\1', false, 'comments')",
"postpage/\1.html",
"archiveindex/\1.html",
"id_to_title('\1', '\2', 'archive')",
"archivepage/\2/\1.html",
"id_to_title('\1', '\2', 'comments')",
"id_to_title('\1', false, 'post')",
"id_to_title('\1', '\2', 'archive')",
"id_to_title('\2', false, 'commentspage', '\1')",
"id_to_title('\3', '\2', 'commentspage', '\1')",
);

$show_news = preg_replace($find, $replace, $show_news);
$show_news = str_replace("&url=".$url, '', $show_news);

if(!file_exists('.htaccess')){
$htaccess = "RewriteEngine On ";
$htaccess .= "RewriteBase ".$path." ";
$htaccess .= "RewriteRule ^post/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?subaction=showfull&url=$1$2 [L,NC] ";
$htaccess .= "RewriteRule ^postpage/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?start_from=$1$2 [L,NC] ";
$htaccess .= "RewriteRule ^comments/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?subaction=showcomments&url=$1$2 [L,NC] ";
$htaccess .= "RewriteRule ^commentspage/(.*)/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?comm_start_from=$1&subaction=showcomments&url=$2$3 [L,NC] ";
$htaccess .= "RewriteRule ^archiveindex/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?archive=$1&subaction=list-archive$2 [L,NC] ";
$htaccess .= "RewriteRule ^archive/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?subaction=showfull&url=$1$2 [L,NC] ";
$htaccess .= "RewriteRule ^archivepage/(.*)/(.*).html(.*)$ ".$script_file."?start_from=$2&archive=$1&subaction=list-archive$3 [L,NC]";

$file = fopen(".htaccess", "w");
fwrite($file, $htaccess);
fclose($file);
}

echo $show_news;
//Mod_rewrite end
[/b][b][b][/b]
peta
Profil
Keď vymažem "post"
ODKIAL HO VYMAZES?
Z prveho riadku?
$htaccess .= "RewriteRule ^post/(.*).html(.*)$
dejvo01
Profil *
Keď vymažem "post"
ODKIAL HO VYMAZES?
Z prveho riadku?
$htaccess .= "RewriteRule ^post/(.*).html(.*)$hej presne to keď vymažem tak to nefunguje a potrebujem tam ešte niečo upraviť len neviem čo

Vaše odpověď


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0